Sádrokartonová příčka a její montáž

Sádrokartonová příčka a její montáž
18. 7. 2021
Inspirace
Žádné komentáře

Pokud se chystáte na montáž sádrokartonové příčky, jste si jistě vědomi všech jejích výhod. Mezi ně patří především to, že nám příčka krásně rozdělí někdy až zbytečně velký prostor, a my tak získáme například více místností. A díky tomu, že nebudeme potřebovat žádný klasický stavební materiál, jako je například malta, toho docílíme levně, čistě a rychle.

Materiál a pomůcky potřebné k montáži

V první řadě si musíme správně vybrat sádrokartonovou desku, která bude vyhovovat našim požadavkům.

Dále budeme potřebovat:

 • Ocelové tenkostěnné profily R-CW a R-UW profily

 • Výztužnou skelnou pásku

 • Minerální izolaci – například ISOVER Piano

 • Spárovací tmel – například Rifino Top

 • Šrouby – konkrétní typy vybereme až podle vybraných SDK desek; například může jít o TN rychlošrouby. Pokud půjde o akustické příčky s Modrými akustickými deskami Rigips, budou to šrouby TUN, půjde-li ale o opláštění vysokopevnostním sádrokartonem Habito® H, pak půjde o UMN šrouby.

 • Pěnové napojovací těsnění

 • Natloukací hmoždinky

Pokud vás zajímá, kolik materiálu na SDK příčku budete potřebovat, můžete si vše spočítat v kalkulačce Rigips.

Sádrokartonová příčka a její montáž

Před samotnou montáží

Pozor! Aby sádrokartonová příčka měla všechny požadované vlastnosti, je důležité si uvědomit, že nesmíme vynechat žádný krok postupu.

Než začneme, musíme se ujistit, že podlaha i strop jsou rovné, zajistit, abychom při samotné montáži podlahu neponičili, a najít vývody elektroinstalace. Důležité je také, abychom si byli jisti, že naše podlaha váhu příčky unese.

Následně pomocí brnkací šňůry nebo profilu vyměříme polohu příčky na podlaze a pomocí vodováhy a pravítka také na stěnách a stropech. Nesmíme zapomenout zohlednit tloušťku opláštění.

A jako poslední krok přípravy, abychom konstrukci akusticky oddělili, je nutné nalepit na obvodové profily příčky napojovací těsnění Rigips.

Sádrokartonová příčka a její montáž

Jdeme na montáž profilů

Montáž profilů budeme provádět krok za krokem podle následujících instrukcí:

 1. Vodicí R-UW profily připevníme na podlahu i strop – plastovými natloukacími hmoždinkami. Vzájemná rozteč připevnění musí být maximálně 800 mm a vzdálenost prvního připojení od rohu maximálně 200 mm.

 2. Stejným způsobem připevníme na stěny R-CW profily.

 3. R-CW profily do R-UW profilů nasuneme.

 4. Spodní část R-CW profilu opřeme o spodní R-UW profil.

 5. Rozteč R-CW profilu bude buď 625 mm nebo 600 mmdle šířky desek opláštění.

 6. R-CW profil musí být o 100-150 mm kratší, než je vzdálenost mezi horním a spodním R-UW.

 7. R-CW musíme osazovat otevřením ve směru montáže, protože chceme začít sádrokartonové desky připevňovat na stabilnější straně profilů.

 8. R-CW profily zůstávají volně nasunuty v R-UW, tzn., že je nespojujeme (kromě např. dveřních zárubní).

 9. Pokud mají R-CW profily H-prosily, musíme při vkládání profilů dbát na jejich umístění ve stejné výšce. Následné vedení instalací bude snazší.

Sádrokartonová příčka a její montáž
Sádrokartonová příčka a její montáž

Ve stojinách R-CW je možné udělat UA otvory, a to za dodržení několika podmínek.

 • Výška otvoru nesmí být větší, než je dvojnásobek jeho šířky.

 • Šířka otvoru musí být minimálně o 10 mm menší, než je šířka profilu.

 • Vzdálenost konce profilu a hrany otvoru musí být alespoň taková, jako je šířka profilu.

 • Mezera mezi otvory nad sebou nesmí být menší, než je trojnásobek výšky otvoru.

 • Tam, kde se profily navzájem napojují, nesmí být žádné otvory.

A můžeme jít na opláštění

SDK desky musíme osazovat nastojato. Osazujeme je podélnou hranou ke svislým R-CW profilům, a to vhodnými šrouby. Vzájemná vzdálenost šroubů musí být 25 cm. Šrouby směřují k povrchu desky kolmo tak, aby hlava neprořízla karton a bylo ji možné pěkně zatmelit.

Kromě celých SDK desek můžeme použít i díly. Ty ale nesmí být menší než 40 cm a nikdy nesmí být použity dva tyto menší díly nad sebou. Abychom předešli vytvoření křížových spár, musí se vodorovné spáry sousedících desek střídat, a to alespoň o 40 cm. U podlahy vytvoříme 10 mm spáru, kterou vytmelíme spárovacím tmelem.

Sádrokartonové desky Habito® H mají již z výroby příčnou hranu řezanou kolmo – tu již neupravujeme. S ostatními deskami je namontujeme na těsný sraz a na vzniklý spoj dáme výztužnou pásku, abychom zachovali únosnost vrutů mezi deskami.

Sádrokartonová příčka a její montáž
Sádrokartonová příčka a její montáž

Vedení elektroinstalace a dokončení opláštění

Elektroinstalaci vložíme do otvorů v R-CW profilech a následně v celé ploše bez mezer vložíme izolaci z minerálních vláken, nejlépe ISOVER Piano.

Opláštění dokončíme a z druhé strany příčky připevníme desky. Abychom docílili toho, že na jedné straně příčky bude spára, zatímco na opačné straně naopak plná plocha desky, připevníme nejprve desku o poloviční šířce.

A nakonec tmelení

A nakoneTmelení provádíme s výztužnou páskou a natřikrát. Při použití tmelu Rifino Top nemusíme nic brousit. Výsledek tedy bude výrazně kvalitnější a dosáhneme ho pouze s jedním tmelem a rychleji. Vyzkoušejte si i tmelení sádrokartonu bez broušení.

Jak zvýšíme zvukově-izolační vlastnosti příčky?

Nejen zvukově-izolační vlastnost příčky, ale i její požární odolnost, samotnou výšku příčky i její únosnost můžeme zvýšit dvojitým opláštění a správnou volbou materiálu.

Pro dvojité opláštění ale musíme používat výhradně desky o šířce 1250 mm a podkladní vrstvu šroubujeme se třetinou šroubů. Spáry podkladu tmelíme jen jednou a bez výztužné pásky, hlavy šrouby zde netmelíme. Druhou vrstvu opláštění provedeme až po vytvrdnutí tmelu na podkladu. Na finálním opláštění hlavy šroubů tmelíme.

Sádrokartonová příčka a její montáž

Svislé spáry mezi prvním a druhým opláštěním střídáme o jeden R-CW profil. Vodorovné spáry nesmí ležet na sobě.

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, můžete se kdykoliv obrátit na technickou podporu Rigips. Rádi vám poradí s výběrem správného materiálu i s řešením konstrukce.

Tel.: 226 292 224

e-mail: ctp@rigips.cz

Martin
21. 7. 2021 18:04
tak ty chyby při opláštění - no už vím kde jsem dříve udělal botu - tedy spíš dle článků těch "bot" tam bylo více.. Díky teď to snad již bude lepší. Za měsíc dva jdu na to!