Sádrokartonová příčka a její montáž

Sádrokartonová příčka a její montáž
Rigips
18. 7. 2021
Inspirace
1 komentář

Pokud se chystáte na montáž sádrokartonové příčky, jste si jistě vědomi všech jejích výhod. Mezi ně patří především to, že nám příčka krásně rozdělí někdy až zbytečně velký prostor, a my tak získáme například více místností. A díky tomu, že nebudeme potřebovat žádný klasický stavební materiál, jako je například malta, toho docílíme levně, čistě a rychle.

Materiál a pomůcky potřebné k montáži

V první řadě si musíme správně vybrat sádrokartonovou desku, která bude vyhovovat našim požadavkům.

Dále budeme potřebovat:

 • Ocelové tenkostěnné profily R-CW a R-UW profily

 • Výztužnou skelnou pásku

 • Minerální izolaci – například ISOVER Piano

 • Spárovací tmel – například Rifino Top

 • Šrouby – konkrétní typy vybereme až podle vybraných SDK desek; například může jít o TN rychlošrouby. Pokud půjde o akustické příčky s Modrými akustickými deskami Rigips, budou to šrouby TUN, půjde-li ale o opláštění vysokopevnostním sádrokartonem Habito® H, pak půjde o UMN šrouby.

 • Pěnové napojovací těsnění

 • Natloukací hmoždinky

Pokud vás zajímá, kolik materiálu na SDK příčku budete potřebovat, můžete si vše spočítat v kalkulačce Rigips.

Sádrokartonová příčka a její montáž

Před samotnou montáží

Pozor! Aby sádrokartonová příčka měla všechny požadované vlastnosti, je důležité si uvědomit, že nesmíme vynechat žádný krok postupu.

Než začneme, musíme se ujistit, že podlaha i strop jsou rovné, zajistit, abychom při samotné montáži podlahu neponičili, a najít vývody elektroinstalace. Důležité je také, abychom si byli jisti, že naše podlaha váhu příčky unese.

Následně pomocí brnkací šňůry nebo profilu vyměříme polohu příčky na podlaze a pomocí vodováhy a pravítka také na stěnách a stropech. Nesmíme zapomenout zohlednit tloušťku opláštění.

A jako poslední krok přípravy, abychom konstrukci akusticky oddělili, je nutné nalepit na obvodové profily příčky napojovací těsnění Rigips.

Sádrokartonová příčka a její montáž

Jdeme na montáž profilů

Montáž profilů budeme provádět krok za krokem podle následujících instrukcí:

 1. Vodicí R-UW profily připevníme na podlahu i strop – plastovými natloukacími hmoždinkami. Vzájemná rozteč připevnění musí být maximálně 800 mm a vzdálenost prvního připojení od rohu maximálně 200 mm.

 2. Stejným způsobem připevníme na stěny R-CW profily.

 3. R-CW profily do R-UW profilů nasuneme.

 4. Spodní část R-CW profilu opřeme o spodní R-UW profil.

 5. Rozteč R-CW profilu bude buď 625 mm nebo 600 mmdle šířky desek opláštění.

 6. R-CW profil musí být o 100-150 mm kratší, než je vzdálenost mezi horním a spodním R-UW.

 7. R-CW musíme osazovat otevřením ve směru montáže, protože chceme začít sádrokartonové desky připevňovat na stabilnější straně profilů.

 8. R-CW profily zůstávají volně nasunuty v R-UW, tzn., že je nespojujeme (kromě např. dveřních zárubní).

 9. Pokud mají R-CW profily H-prosily, musíme při vkládání profilů dbát na jejich umístění ve stejné výšce. Následné vedení instalací bude snazší.

Sádrokartonová příčka a její montáž
Sádrokartonová příčka a její montáž

Ve stojinách R-CW je možné udělat UA otvory, a to za dodržení několika podmínek.

 • Výška otvoru nesmí být větší, než je dvojnásobek jeho šířky.

 • Šířka otvoru musí být minimálně o 10 mm menší, než je šířka profilu.

 • Vzdálenost konce profilu a hrany otvoru musí být alespoň taková, jako je šířka profilu.

 • Mezera mezi otvory nad sebou nesmí být menší, než je trojnásobek výšky otvoru.

 • Tam, kde se profily navzájem napojují, nesmí být žádné otvory.

A můžeme jít na opláštění

SDK desky musíme osazovat nastojato. Osazujeme je podélnou hranou ke svislým R-CW profilům, a to vhodnými šrouby. Vzájemná vzdálenost šroubů musí být 25 cm. Šrouby směřují k povrchu desky kolmo tak, aby hlava neprořízla karton a bylo ji možné pěkně zatmelit.

Kromě celých SDK desek můžeme použít i díly. Ty ale nesmí být menší než 40 cm a nikdy nesmí být použity dva tyto menší díly nad sebou. Abychom předešli vytvoření křížových spár, musí se vodorovné spáry sousedících desek střídat, a to alespoň o 40 cm. U podlahy vytvoříme 10 mm spáru, kterou vytmelíme spárovacím tmelem.

Sádrokartonové desky Habito® H mají již z výroby příčnou hranu řezanou kolmo – tu již neupravujeme. S ostatními deskami je namontujeme na těsný sraz a na vzniklý spoj dáme výztužnou pásku, abychom zachovali únosnost vrutů mezi deskami.

Sádrokartonová příčka a její montáž
Sádrokartonová příčka a její montáž

Vedení elektroinstalace a dokončení opláštění

Elektroinstalaci vložíme do otvorů v R-CW profilech a následně v celé ploše bez mezer vložíme izolaci z minerálních vláken, nejlépe ISOVER Piano.

Opláštění dokončíme a z druhé strany příčky připevníme desky. Abychom docílili toho, že na jedné straně příčky bude spára, zatímco na opačné straně naopak plná plocha desky, připevníme nejprve desku o poloviční šířce.

A nakonec tmelení

A nakoneTmelení provádíme s výztužnou páskou a natřikrát. Při použití tmelu Rifino Top nemusíme nic brousit. Výsledek tedy bude výrazně kvalitnější a dosáhneme ho pouze s jedním tmelem a rychleji. Vyzkoušejte si i tmelení sádrokartonu bez broušení.

Jak zvýšíme zvukově-izolační vlastnosti příčky?

Nejen zvukově-izolační vlastnost příčky, ale i její požární odolnost, samotnou výšku příčky i její únosnost můžeme zvýšit dvojitým opláštění a správnou volbou materiálu.

Pro dvojité opláštění ale musíme používat výhradně desky o šířce 1250 mm a podkladní vrstvu šroubujeme se třetinou šroubů. Spáry podkladu tmelíme jen jednou a bez výztužné pásky, hlavy šrouby zde netmelíme. Druhou vrstvu opláštění provedeme až po vytvrdnutí tmelu na podkladu. Na finálním opláštění hlavy šroubů tmelíme.

Sádrokartonová příčka a její montáž

Svislé spáry mezi prvním a druhým opláštěním střídáme o jeden R-CW profil. Vodorovné spáry nesmí ležet na sobě.

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, můžete se kdykoliv obrátit na technickou podporu Rigips. Rádi vám poradí s výběrem správného materiálu i s řešením konstrukce.

Tel.: 226 292 224

e-mail: ctp@rigips.cz

Martin 21. 7. 2021 18:04:20

tak ty chyby při opláštění - no už vím kde jsem dříve udělal botu - tedy spíš dle článků těch "bot" tam bylo více.. Díky teď to snad již bude lepší. Za měsíc dva jdu na to!

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4