Jak napojit kanalizaci

Autor: petans (1 příspěvek)
Kategorie: Kanalizace a ČOV
29. 4. 2021
1 komentář
Jak napojit kanalizaci
Příspěvek stavebníka

Odvod splaškové vody můžete řešit několika způsoby. Obvykle se majitel rozhoduje na základě toho, zda je k pozemku přivedeno odvodní potrubí veřejné kanalizace. V případě, že tomu tak není, je nutné zbudovat na pozemku odpovídající technologické řešení pro zpracování splaškové vody, tedy buď jímku, nebo čističku odpadních vod či septik. V opačném případě, tedy pokud je potrubí veřejné kanalizace k pozemku přivedeno, anebo je možné jej k němu prodloužit, je vždy výhodnější řešit odvod splaškové vody tímto způsobem.

Jak se domovní kanalizace řeší

Specifika řešení odvodu splaškové vody závisí především na tom, zda se jedná o novostavbu nebo stávající stavbu s jímkou. U novostaveb se s napojením na obecnou kanalizaci počítá již při návrhu a projekt obvykle kromě situace a technického zařízení budov obsahuje také řešení rozvodů inženýrských sítí včetně potrubí pro odvod veškeré splaškové vody dimenzované na maximální objem. Toto potrubí (obdobně jako jednotlivé odvodní trubky v domácnosti) je vyspádováno pod úhlem tak, aby v něm odpadní vody proudily samospádem. Venkovní potrubí musí být na pozemku vedeno v nezámrzné hloubce až k místu, kde je možné jej napojit buď na vytvořený průnik do obecného rozvodu nebo do zátky, která je k tomuto účelu v potrubí již předpřipravená.

Napojení na kanalizaci u stávající stavby s jímkou

Chcete-li vyměnit jímku za jednodušší odvod do veřejné sítě, nabízí se zpravidla dvě možnosti, a to buď:

  • zbudování nového odvodního potrubí obdobným způsobem jako u novostavby

  • odvod přímo z jímky pomocí speciálního technologického řešení umožňujícího odčerpávání

První řešení je ovšem z dlouhodobého hlediska výhodnější, jelikož nevyžaduje dodatečné úpravy jímky, které je nutné provozovat. Zároveň je vhodné také jako náhrada domácí čističky odpadních vod či septiku, z nichž do obecné kanalizace splaškovou vodu odvádět nejde.

Schválení přípojky

Napojení na veřejnou kanalizaci je úkon, který vyžaduje stavební povolení, jelikož se při jeho realizaci zasahuje také do obecného majetku. K získání povolení je potřeba nejen samostatný projekt, ale také souhlas všech provozovatelů inženýrských sítí, jež jsou vedeny ve stejné oblasti jako obecní kanalizace. Povolení musí udělit také správce kanalizační sítě.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Další články autora:
Autor zatím napsal pouze tento článek.
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama