Jaká je cena projektu pro stavební povolení?

Autor: Jana Kouřilová (94 příspěvků)
Kategorie: Projekt domu
8. 12. 2020
0 komentářů
Jaká je cena projektu pro stavební povolení?
Redakční článek
Každý stavebník hledá svého projektanta (architekta) a musí najít přesně toho, který mu vyhovuje. Tím je řečeno to, že každý stavebník nebo-li investor má jiné potřeby a každý projektant (architekt) má jiné postupy, jinak své dílo propracovává a tudíž má i jiné ceny.

Následně si projdeme všechny možné části projektové dokumentace, které budete více či méně potřebovat od začátku až do konce, než dům postavíte. Některé jsou nezbytné a tudíž to bez nich nepůjde a jiné jsou volitelné a pro někoho můžou mít význam a pro někoho zase ne. Uvedeme si tedy všechny možné části, které existují a u každé části bude také uvedeno, jestli je nutné si ji nechat vypracovat či je volitelná.

Analýza pozemku (volitelná) 5 000 – 10 000 Kč

Když si nejste jisti, zdali je pozemek pro vás vhodný, zda-li je jeho cena adekvátní, zdali je možné na něm realizovat váš záměr, zdali nemá nějakou skrytou vadu, tak si můžete nechat vypracovat analýzu pozemku. Tento dokument můžete využít, když si chcete být jisti, že nekupujete zajíce v pytli.

Architektonická studie (povinná) 0 – 100 000 Kč

Tato cena se odvíjí od toho, jakého si vyberete projektanta/architekta. Čím prestižnější bude odborník, který vám studii vypracuje, tím bude dražší.

Také je možnost ta, že si vyberete na internetu nějaký typizovaný dům, který již někdo dříve navrhl a případně provede několik úprav. To však výrazně nedoporučujeme, jelikož je velice obtížné (my si myslíme, že je to nemožné) najít dům, který by přesně odpovídal vaším představám, potřebám a byl vhodný na danou parcelu. Musíte si uvědomit to, že postavit dům je jednou z nejdražších činností, které ve svém životě vykonáte a tak se k tomu musí také přistupovat.

Ve chvíli, kdy dům postavíte a časem zjišťujete, jak vše mohlo být navrženo jinak, začnete litovat toho, že jste neinvestovali o pár desítek tisíc korun navíc a nenechali si navrhnout odborníkem dům přímo pro vás na vaši danou parcelu.

Reklama

Projektová dokumentace pro stavební povolení (povinná) 50 000 - 150 000 Kč

Nejrozsáhlejší část celého projektování je projektová dokumentace pro stavební povolení. Skládá se z následujícího:

-          Textová část A. a B.

-          Situační výkresy C.1, C.2 a C.3

-          Z technické zprávy D.1.1 a z výkresové části od základů až po střechu

-          Ze statického výpočtu D.1.2

-          Požárně bezpečnostního řešení D.1.3

-          Technického zařízení budovy (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace apod.) D.1.4

Právě tyto dokumenty jsou často uváděny jako projekt, který je jediný potřeba, dále vám však popíšeme, že se vám může toho hodit mnohem více. Ne proto, abyste více zaplatili projektantům, ale právě abyste ušetřili během výstavby nebo během užívání stavby ať už za energie nebo za brzké opravy, které můžou být potřeba u špatně navržených budov. A věřte, že je mnohem levnější si nechat vše správně navrhnout, než pak platit opravy či energie.

Cena projektu pro stavební dokumentaci se může u každého projektanta výrazně lišit. Je to dáno především detailností, tedy jak moc projekt propracuje.

Vyřízení dotace Nová zelená úsporám (volitelná) 25 000 – 180 000 Kč

Pokud NEmáte v plánu stavět na hraně legislativních možností a dům mít energeticky nehospodárný, ale naopak máte v úmyslu mít dům energeticky hospodárný, abyste šetřili za energie a peníze využívali smysluplněji než za utrácení za vytápění, rozhodně doporučujeme využít dotace Nová zelená úsporám.

V programu vám stát na hospodárné bydlení může přispět až 485 000,- Kč (což není výjimečná situace) a když k tomu využijete například ještě osázení ploché střechy rostlinstvem (zelená střecha), můžete dostat ještě mnohem více.

Určitě DOPORUČUJEME využít dotace. Finance, které vám poskytne stát, dáte do technologií, které vám budou každý den šetřit za vytápění, chlazení apod. Takže zdarma budete mít něco navíc, za co byste normálně platili. Navíc váš dům získá na hodnotě právě o získanou dotaci.

Geodetické zaměření (povinná) 2 000 – 10 000 Kč

Když se staví novostavba, projektant potřebuje vědět, jak vysoko má navrhnout povrch podlahy v 1NP (v prvním nadzemním patře neboli přízemí). K tomu potřebuje vědět, jak vysoko se nachází pozemek oproti cestě, jak je svažitý, v jaké úrovni je kanalizace apod. A právě proto se musí provést výškopisné zaměření parcely. Zdatnější projektanti to zvládnou sami za pomocí nivelačního přístroje, někteří si tuto činnost objednávají u geodetů.

Reklama

PENB - průkaz energetické náročnosti budovy (povinná) 3 000 – 15 000 Kč

Povinný projekt, který se musí doložit u každé novostavby rodinného domu. Je to dokument, který vám řekne, jak moc je objekt hospodárný. Je právě dán limit, jak moc může být dům nehospodárný a pod daný limit nelze jít. To znamená, že objekt musí být patřičným způsobem zateplen a vybaven technologiemi, které zajistí, aby byl šetrný.

Vyřízení povolení stavby (povinná) 0 – 30 000 Kč

Jednání s úřady, dotčenými orgány, správci sítí a všemožnými účastníky řízení vás určitě nemine. Projektanti to však většinou zajišťují za vás a buďte za tuto službu rádi. Když se do toho člověk pustí sám, často lituje. Chce to mít s tímto procesem zkušenosti a vědět po jaké žádostí sáhnout, kam zavolat, kam zajít a hlavně jak komu argumentovat, abyste přesvědčili všechny a váš dům mohl být podle vašich představ.

Vyřízení odnětí ze ZPF - zemědělského půdního fondu (povinná) 0-5 000 Kč

Ve chvíli, kdy vaše parcela je vedena v katastru nemovití jako orná půda, musí se zastavěná plocha včetně cest, terasy apod. vyjmout. Toto vyjímání se provádí přes výpočet, podání žádosti a zaplacení poplatku.

Pokaždé je poplatek jiný, jelikož každá stavba je jinak velká a také o ceně rozhoduje bonita půdy, neboli jak je půda kvalitní. Je běžné, že si projektanti účtuji u této činnost poplatek. 

Reklama

Projekty přípojek (povinná) 3 000 – 15 000 Kč

Ne vždy je projekt přípojek potřeba, jelikož můžou být přípojky již na parcelu dovedeny. Pokud však na parcele nejsou, je povinnost je pro stavební povolení je mít. Každá přípojka se platí zvlášť, ať už je to vodovodní přípojka, kanalizační, dešťová, plynová apod.

Návrh sjezdu (povinná) 5 000 – 20 000 Kč

Scénář je podobný jako u přípojek. Když je již sjezd na pozemek doveden a je na správném místě, na jakém ho chcete, projekt sjezdu se dělat nemusí.

Hluková studie (povinná) 10 000 – 30 000 Kč

Pokud hlukovou studii úředníci z hygieny nevyžadují, nemusí se dělat.

Hluková studie je někdy ve výjimečných případech potřeba na místech, kde byste buď vy mohli být ohroženi hlukem a nebo byste vy někoho mohli ohrožovat hlukem. Vy můžete být ohroženi hlukem například od rychlostní silnice. A vy můžete někoho ohrožovat hlukem například tepelným čerpadlem.

Hydrogeologický průzkum (volitelná) 10 000 – 25 000 Kč

Tento dokument vám dokáže ušetřit značné finance při realizaci nebo při užívání domku. Slouží pro několik velice důležitých návrhů a to pro navržení základů domu a pro vsakování dešťové vody.

Radonové měření (povinná) 3 000 – 6 000 Kč

U novostavby vždy potřebujete radonové měření. Radon je karcinogenní plyn, který vystupuje ze země a může se v domech kumulovat. Radonovým měřením zjistíte, kolik radonu ze země vystupuje na dané parcele a podle toho se navrhují opatření.

Dotační titul dešťovka (volitelná) jedna místnost 0 – 10 000 Kč

Nyní je povinnost zadržovat nebo vsakovat dešťové vody na pozemku. Pro zadržování potřebujete nádrž, na kterou vám může přispět stát až polovinu z celkových nákladů. Vodu pak můžete použít na zalévání zahrady nebo na splachování toalety v domě. Šetříte tak náklady, jelikož lidé běžně používají k těmto účelům vodu pitnou, za kterou se platí.

Prováděcí projekt (povinná) 50 000 – 200 000 Kč

Položka, která je v mnoha případech povinná, ale málokdo si ji nechá vypracovat.

Článek poskytl Ing. Matěj Machač

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Jana Kouřilová
Jana Kouřilová (94 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama