Hrubá stavba

Autor: Pat a Mat (8 příspěvků)
24. 12. 2020
2 komentáře
Hrubá stavba
Příspěvek stavebníka
Po 3 týdenní pauze se jde na věc, jde se konečně stavět...

Hydroizolace

Po intenzivním kropení a vyzrání desky, kterému jsme věnovali téměř tři týdny, jsme se vrhli na tavení modifikovaných asfaltových pásů, které budou stavbu chránit nejen proti vodě, ale i radonu. Radon byl naměřen jako střední, takže není potřeba další opatření, ale i přesto je dle projektu vzduchová kapsa pod deskou odvětrávána až nad střechu. Co se týče práce s pásy, tak práce jde rychle a snadno, jen pásy jsou poněkud těžší (kolem 50kg). Použili jsme pásy Skloelast a penetrace byla použita TechnoNICOL 20L ALP. Bohatě stačil jeden penetrační nátěr za použití klasického malířského válečku. Přes hranu desky jsme ponechali cca 15cm přesah, aby jsme později mohli pásy napojit na další pásy, které budeme tavit na svislou stranu desky - sokl. Penetrace se nanesla jeden den, do druhého dne nechala zaschnout a druhý den se tavily pásy.

Pásy natavujte pouze v místě obvodových a vnitřních nosných stěn. Zbytek dodělejte až po vystavění hrubé stavby. Zamezíte tím poškození izolace během výstavby.

Stavba přízemí

Nic už nebránilo začít se stavbou samotnou, a tak jsme si na založení první řady domluvili návštěvu techniků od Ytongu, kteří nám zdarma založí rohy. Tuto službu beru jako velice přínosnou, pánům jsme asistovali s mícháním malty a nosením tvárnic. Během hodinky a půl byly rohy přesně založené a my mohli pokračovat se zakládáním ostatních tvárnic. Je to trochu časově náročnější, protože na samotném založení stavby hodně záleží.

Reklama
Určitě využijte služby založení stavby, vřele doporučuji! Zakládá se vždy na maltu - ne lepidlo!

Bylo zapotřebí ještě založit vnitřní nosné stěny, které byly částečně z porobetonu a částečně z vápenopískové cihly, která se od Ytongu vyrábí pod názvem Silka. Tyto cihly jsou akusticky lepší, jsou pevnější a také těžší. Kvůli právě hmotnosti nám bylo doporučeno tyto cihly nezakládat na termomaltu, ale cementovou mazaninu - beton. Silka má také jiný způsob napojení na obvodové zdivo. Silku jsme napojovali do niky, která byla ještě vystlaná minerální vatou tl. 3cm. Každá druhá řada je k obvodovému zdivu jištěna nerezovým páskem, který byl z poloviny vložen při vyzdívání obvodových zdí. Pokud zapomenete, nic se neděje, je možno dodatečné upevnit za pomocí šroubů a hmoždinek. V místě okenních otvorů jsme provedli výztuž. Ta je doporučována u oken šířky větší než cca 1m, ale my ji provedli u všech oken, tedy i menších. Není to časově ani nákladově náročné, tak proč to domečku nedopřát :)

Výztuž se provádí o jednu řadu tvárnic níže pod budoucím parapetem. Vyškrábete dvě drážky, do kterých dáte lepidlo, pak roxor a nakonec zamáznete opět lepidlem. Přesah by měl být cca 50cm z každé strany ukončení okenního otvoru. My jsme dávali roxor 12mm, ale dle mě stačí i slabší.
Reklama

V domě je plánovaná i krbová vložka, takže se začalo i se stavbou komínu. V místě komínu jsme natavili hydroizolační pás a první tvárnici založili na termomaltu. První dvě tvárnice byly zalité betonem, aby miska na kondenzát byla nad úrovní čisté podlahy. Ta byla zároveň připojena na odpad pro odvod kondenzátu. Pak už jen pokračovala výstavba za pomoci návodu dodaného výrobcem.

Po vyzdění zdí do úrovně překladů nastal čas na uložení překladů. Několik překladů bylo projektováno v systému Ytong, které jsou na umístění jednoduché, jen se nalepí na lepidlo. Spousta otvorů ale měla ocelové překlady IPE. Tam bylo zapotřebí vybetonovat tzv. podkladky, které byly ještě vyztužené kari sítí R6 10x10cm. Na tyto podkladky byly teprve umístěné překlady. Ty musely být ještě posvařované buď přímo k sobě nebo pásovinou. Vnější strany byly ještě vyzděné příčkovkou Ytong tl. 5cm. Jako další úkol bylo zapotřebí vybetonovat dva spodní věnce. Jeden věnec ztužuje část stavby, kde bude spodní střecha, tady obývací pokoj, dílna a garáž. Druhý věnec je pouze přechodový, mezi předešlým věncem a věncem, který je součástí stropu. V jednom místě se tedy nad sebou nachází tři věnce. Jestli si říkáte, že to je pěkná kravina, tak mi věřte, že v daný moment jsem si to myslel taky :D. Těžko říci, zda-li to šlo vyřešit lépe, ale držíme se projektu. Věnce jsme tedy vyarmovali, zašalovali a dodatečně zateplili. Po vypočtení potřebného betonu se nevyplatilo brát beton z betonárky a už vůbec ne čerpadlo na beton, tak jsme zapojili do práce i míchačku, která se od založení stavby, kdy se v ní míchala malta jenom flákala. No, za práci ta stará mašina vzít umí, to se musí nechat. Za šest hodin bylo vybetonováno.

K úspěšnému dodělání přízemí už chyběl jen strop, který jsme dělali ze systému Ytong Ekonom. Jedná se o železobetonové nosníky dodávané dle potřebné délky a stropní vložky v našem případě tl. 25cm. Nosníky jsme ze štaflí nandali na zdi a usadili dle kladečského plánu. Před samotným skládáním vložek je nutné strop podepřít. My jsme si půjčili profesionální stojky a trámce zn. PERI. Opět dle kladečského plánu byly rozmístěné. Pak už se vložky jen rozházely po stropě mezi nosníky. Dle plánu se každý metr dávali menší vložky, které jsou pouze tl. 10cm. V těchto místech se dává dodačná výztuž. Na vše jsou plánky, takže pokud se člověk toho drží, nejde to udělat špatně. Opět vyarmovat věnce, zašalovat a dát dodatečné zateplení. Betonáž proběhla za pomocí čerpadla, beton se dá pouze do míst mezi vložky a zarovná zároveň s nimi. Za mě čistá, rychlá a i v názvu ekonomičtější varianta :). Osobně jsem s tímto systémem stropu spokojen.

Pozor na průchod komínu stropní konstrukcí. Dle důrazného doporučení má být komín v tomto místě dilatován, např. minerální vatou tl. 2-3cm a to ze všech stran.

Týdenní pauza

Během týdenní pauzy, kterou jsme dopřáli vybetonovanému stropu, jsme si našli výplňovky, aby stavba nestála. Jednak jsme se pustili do zateplování okenních otvorů. Ze spodní strany XPS tl. 5cm a z vnější strany, kde budou umístěné žaluziové kastlíky byla dána PIR deska tl. 6cm. Vše jsme ještě začistili lepidlem a perlinkou. Na zimu jsme chtěli ještě stihnout zaizolování spodní stavby a tak nebyla příhodnější doba než teď, když máme pár dnů volno od zdění. Svislá strana se napenetrovala a na předpřipravené přesahy hydroizolace se napojili svislé pásy směrem k základu. Na to se nalepily desky polystyrenu tl. 8cm a netěsnosti vypěněny. Celé jsme to pak natáhli lepidlem a perlinkou. Polystyren jsme nekotvili a to ze dvou důvodů. Za prvé by došlo k porušení hydroizolace, což nechceme a za druhé většina soklu bude pod úrovní terénu, takže sama zemina a štěrk nedovolí izolaci kamkoliv odpadnout.

Reklama
Na sokl doporučuji použít vhodný polystyrén s nízkou nasákavostí. My použili DEK PERIMETER.

Stavba patra

Po týdnu odpočinku nadešel čas pro založení první řady v patře. Zde už jsme zakládali sami bez pomoci zkušených techniků z Ytongu, čehož trochu lituju. Když se člověk na ně díval, zdálo se to být vcelku jednoduché, ale opak je pravdou. Nadělalo nám to vskutku dost práce a komplikací a i přesto jsme nebyli s výsledkem tak spokojení, jako při zakládání přízemí. Výškové rozdíly se pak museli pracně srovnávat brousením. Stavba probíhala stejně jako v přízemí, výztuž oken, betonové podkladky pod ocelové překlady atd. Po vyzdění došlo opět na skládání dalšího stropu Ytong Ekonom. Ten se skládal trochu jinak než spodní, ale opět se řídíme kladečskými plány. Vyjímka byla jen umístění třech roznášecích ocelových desek v místě umístění sloupků, které budou podepírat vrcholové vaznice krovu. Začínalo mrznout, ale pořád je to ještě v normě pro betonáž. Je však nutné objednat beton s příměsí plastifikátoru. Betonáž proběhla v pořádku a přebytek betonu jsme použili na základ pro budoucí umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla. Po betonáži jsme ještě beton přikryli, protože v noci mělo být kolem 0°C. Mezi tím nám byly ještě namontované ocelové svařované schody, vyráběné na zakázku. Konečně nemusíme lézt po žebříku :).

Po několika dnech od betonáže zbývalo ještě vyzdít tři štíty a dokončit komín. Štíty jsou nízké, kvůli malému sklonu střechy, takže za chvíli bylo hotovo. Jeden den se uložila první řada do malty a druhý den nalepil zbytek. Komín byl malinko problematičtější, byl potřeba ještě dokoupit nějaký materiál, který nevyšel, ale naštěstí výrobce je jen pár kilometrů od stavby, byl rychle vyřešen. Naštěstí nám přálo počasí a konečně se oteplilo.

Závěrem

Střecha je již objednána, za měsíc nastoupí řemeslníci, které tato stavba takřka nepoznala. Až na montáž schodů jsme si vše dělali sami. Takže jsem trochu nervózní z výsledku jejich práce. Dále se budou objednávat okna, která jsou už takřka také vybrána. Jak střechou, tak okny se budu věnovat v samostatném článku. Mezitím, aby jsme nemarnili čas, vrhneme se na vnitřky domu a to konkrétně na dokončení vnitřní kanalizace, vodovodních rozvodů, elektřiny, slaboproudu, stavby příček, dokončení hydroizolace atp.

Co se týče nákladů, snažím se započítávat opravdu veškeré náklady na stavbu, aby si každý svépomocník dokázal trochu představit, co kolik stojí. Snažím se samozřejmě materiál a vůbec veškeré služby zajistit v co možná nejlepších cenách, ale ne vždy se to samozřejmě podaří. Další věcí je, že pokud trávíte veškerý čas na stavbě, nemáte už moc času ani chuti se příliš věnovat nabídkám a honit halíře.

To je asi závěrem tohoto článku i roku. My jsme s výsledkem a průběhem stavby velmi spokojení, nevěřili jsme, že to do konce roku vůbec stihneme.

Do konce roku přejeme vše nej nej, ať se Vám hlavně na stavbě daří. Stavba a budoucí dům ať Vám dělá jen samou radost.

Náklady

Název položkyCena
Roznášecí ocel. desky strop 2.NP
1 433 Kč
Pronájem podpěr stropů PERI
22 506 Kč
Beton strop 2.NP
26 904 Kč
Ytong strop 2.NP
77 225 Kč
Beton strop 1.NP
26 172 Kč
Ytong strop 1.NP
74 881 Kč
Izolace EPS, XPS, PIR
10 887 Kč
Materiál k IPE
2 448 Kč
Roksory a třmínky
21 192 Kč
IPE překlady
42 410 Kč
Schodiště
38 432 Kč
Ostatní náklady
16 064 Kč
Ytong
379 066 Kč
Stavbyvedoucí
15 430 Kč
Kanalizace
3 440 Kč
Komín
20 808 Kč
Hydroizolace
18 788 Kč
Spolupracovník
91 250 Kč
Celkem889 336 Kč
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Pat a Mat
Pat a Mat (8 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama