Základová deska - systém Elegohouse

Autor: Pat a Mat (8 příspěvků)
3. 9. 2020
4 komentáře
Základová deska - systém Elegohouse
Příspěvek stavebníka
Po přípravě staveniště, kterému jsem se věnoval minule, přišla konečně na řadu ta část, kdy se konečně začne stavět dům samotný. Jak už jsem se minule zmínil, čeká nás základová deska tvořená systémem Elegohouse. Tento článek budu tedy podrobněji věnovat její realizací.

Tento systém desky byl pro mě do doby, kdy se mi dostala projektová dokumentace do ruky absolutní neznámá. Do té doby jsem znal jen desky klasické, s hutněním podložím uvnitř desky a maximálně jsem slyšel něco o pěnoskle. V kostce o tom to systému:

,,Základový systém ELEGOHOUSE je řešení, které eliminuje většinu nevýhod zmíněných postupů pro stavbu základových desek. Inovativní systémové řešení využívá kombinaci osvědčeného zakládání na pásech s horní samonosnou betonovou deskou, která je navržena podobně jako stropní konstrukce – není tedy závislá na provedení a stabilitě hutněného podsypu. Desku tvoří nosníky a masivní polystyrenové vložky. Ty slouží jednak jako tepelná izolace pod deskou a zároveň fungují jako ztracené bednění při betonáži. Tím, že je tepelná izolace nedílnou součástí konstrukce a pevně k ní přiléhá, aniž by však byla vystavena tlaku celé stavby, je dosaženo vysoké spolehlivosti a účinnosti." zdroj: www.tzb-info.cz

Něco o systému už vím, ale to je jen teorie, praxe je vždycky horší. Na internetu jsem tedy hledal více informací o tom, jak desku svépomocí vystavět, ale moc se nedařilo. Shlédl jsem několik videí, ale ty mi sice na některé otázky odpověděli, jiné zase přinesli. Jedna z věcí, která mě zarazila bylo, že ve videu jsem viděl dřevěné hranoly uvnitř desky. Asi nějaké podpěry si říkám. Otázka je, kde a jak je vystavět. Tu jsem nikde nedočetl. Pokud jste nyní ve stejné fázi jako byl já, myslím, že můj článek Vám rázem pomůže vše vysvětlit. Teď tedy už k samotné realizaci.

Základové pasy

V první řadě byl objednán geodet, aby nám na pozemku vyznačil body, kde bude dům stát. Jednalo se celkem o 38 bodů, vyznačil vnější i vnitřní rohy budoucích základových pasů a jeden bod vyznačoval čistou výšku podlahy, tzv. nulu. Poté se natáhl provázek mezi jednotlivými body a byl obsypán vápnem. Tímto způsobem jsme na zem ,,namalovali" jednotlivé pasy domu. Druhý den najel bagr a začal kopat základy. Dle projektu mají být pasy široké 70 cm a hluboké 160 cm pod nulou (čistá podlaha). Bagrista neměl ale 70 cm lžíci, tak bagroval 80 cm, což nevadí. Více je lépe než méně.

Základová deska - systém Elegohouse
Reklama

Aby jsme vědeli, jak hluboko je tedy potřeba kopat, bylo zapotřebí si nulu pomocí niveláku promítnout na pozemku v místě kopání pasů. To jsme udělali tak, že jsme do země natloukli prkna a na ně namalovali čáru (nulu) fixou za pomocí niveláku. Od tohoto bodu jsme věděli, že pás musí být hluboký těch 160 cm. Vnitřní pasy nosných zdí byly hluboké pouze 115 cm a roznášecí deska uvnitř domu 130 cm.

Tím to měl bagr trochu komplikovanější, protože jsme museli hlídat tři výšky. Po 10ti hodinovém kopání stále nebylo hotovo a tak druhý den ještě dokopával pár hodin zbytek. Poté jsme natáhli zemnící pásek a zemnící dráty k budoucímu připojení hromosvodu. Na každý spoj je zapotřebí použít dvě spojky a ošetřit je nátěrem např. gumoasfaltem.

Pásek ani drát by se neměl dotýkat zeminy, takže pásek se musí podložit kusy betonu, např. dlažba nebo my jsme použili rozbité ztracené bednění. Drát by měl být v dostatečné vzdálenosti od zeminy tak, aby ho beton obtekl. Pak jsme připravili prostupy pro vodu, kanalizaci a elektřinu za pomocí KG potrubí, které jsme uložili do pískového lože na dně pasů. Aby jsme věděli do jaké výšky betonovat, použili jsme roxory, které jsme po cca 2 m zatloukli do země uvnitř pasů. První jsme zaměřili pomocí niveláku a zbytek od něho usadili pomocí vodováhy. V poslední řadě bylo zapotřebí ještě prostupy a výškové rozdíly pasů opatřit bedněním. Tam jsme použili zbytky prken co jsem měl doma v garáži a pár OSB desek. Nic už nebránilo samotné betonáži. Betonáž probíhala za asistence pumpy, celkem se do pasů vešlo 38,5 m3 betonu C16/20 S3. Beton jsme rovnali a hutnili za pomocí hrabiček. Pak jsme do čerstvého betonu usadili další roxory, pro budoucí svázání pasů, bednění a desky. Za 4 hodiny byl pochozí a my ho několikrát pokropili.

Základová deska - systém ElegohouseZákladová deska - systém Elegohouse

Ztracené bednění

Na druhý den byl objednán opět geodet, aby nám do pasů zatloukl body, které budou vyznačovat rohy, ale tentokrát ztraceného bednění. Osobně nejsem pro stavbu laviček, je tam velký prostor pro chyby, tak raději obětuju nějakou kačku navíc a vím 100%, že to bude přesně zaměřené.

Pak přišel na řadu opět nivelák, aby jsme věděli výškové rozdíly rohů a začali stavět tak od nejvyššího rohu. Největší výškový rozdíl byl 2 cm. Bednění jsme ukládali do cementové mazaniny pod označením CM20. Po vyskládání první řady jsme přidali vodorovnou výstuhu včetně přídavné výstuhy rohů a začali skládat druhou řadu.

Tam bylo zapotřebí začít ukládat i kanalizační potrubí včetně ventilačního potrubí, protože deska bude odvětrávaná na střechu podtlakovým ventilátorem. Protože nás tlačil čas z důvodu objednaného betonu a pumpy, kanalizaci jsme si jen rozpracovali a dokončení bude probíhat po betonáži.

Do ztraceného bednění také doporučuji si předem vyřezat drážky pro usazení dřevěných hranolů, které budou sloužit jako podpěry pro nosníky. Ušetříte si tím práci s betonáží dalších patek (popíšu dále). V druhé řadě opět výztuž a vypěnit nízkoexpanzní pěnou alespoň většinu otvorů, aby tudy nevytékal beton. Sotva jsme přípravy dokončili, objevila se pumpa a chvíli na to mix. Během betonáže se ukázalo, že roxory jsme zbytečně udělali moc dlouhé, takže nám i samotnou betonáž trochu komplikovali, ale nic co by se nezvládlo. Celkem tam vteklo 9 m3 C16/20 S3.

Reklama
Základová deska - systém Elegohouse

Pro další etapu této desky je důležité, aby beton byl uvnitř bednící tvárnice uhlazený pokud možno do roviny. Je to z toho důvodu, že na beton se bude pokládat XPS polystyren, na kterém budou ležet nosníky. Nerovnosti by vám tedy do budoucna hodně komplikovali život a hrozilo by poškození izolantu. Beton v horkém počasí rychle tvrdnul, takže bylo třeba hodně kropit. Další den došlo ke zakrácení vystupujících roxorů a to hlavně z důvodu lepšího usazování polystyrénu. Odřezky určitě někde sděláme.

Další etapou bylo dokončení kanalizačních svodů, které jsme nestihli dodělat a jejich podbetonování v místech průhybu. Teď k výše zmiňovanému podepírání nosníků. Nosníky jsme zakoupili u jedné firmy, která nám je včetně polystyrenových vložek dodala na pozemek.

Po konzultaci s jejich odborníkem přes tento systém je zapotřebí nosníky delší než 2,4 m podepřít a to ve vzdálenosti max. 1,8 m od sebe. Nosník o délce 3,4 m jsme podepírali pouze uprostřed, nosníky 4,6 a 5,2 m museli být podepřeny ve dvou místech. Patky od sebe také nesmí být dále než 1,8 m a my na ně použili zbylé bednící tvárnice, které jsme uložili do betonového lože. Uvnitř se vysypávat nemusí a na ně jsme položili hranoly. Poslední část, která zbývala do samotného osazování nosníků byla tepelná izolace XPS 700, my použili tloušťku 50 mm.

Desky se nařezaly na požadovanou šířku a postupně ,,napichovaly" na roxory. Tím byly základy připravené na montáž samotné desky.

Základová deska - systém Elegohouse
Reklama

Základová deska

Další den jsme začali skládat nosníky. Důležité je začít od nosníků, které jsou dva u sebe. Je to z toho důvodu, že nad nimi se bude stavět nějaká příčka, komín, schodiště apod. Od nich poté jsme pokládali nosníky na šířku vložky a nakonci, pokud bylo potřeba dořezávaly vložky. Vložky by měly ležet alespoň 2-3 cm na bednění. Takto se vyskládaly všechny nosníky. Zhruba u 3 nosníků se nám stalo, že uprostřed, kde ležel na hranolu, byl nosník výš a lehce se houpal, takže bylo potřeba hranol trochu obrousit a pak už nosník seděl všude stejně.

U prostupů kanalizace, vody a elektřiny se také vložky museli oříznout a případné netěsnosti vypěnit nízkoexpanzní pěnou. Pak jsme celou desku obednili OSB deskami a za pomocí niveláku usadili do roviny. Dle projektu je výška betonu nad vložkou 6 cm a celkově je tloušťka desky 22 cm.

Po konzultaci se stavbyvedoucím, kterého jsme si na celou stavbu sjednali, aby dohlížel na správnost všech postupů, jsme provedli armování desky. Kari síť 6x15x15, věncová výztuž z R12 a třmínků R6 15x15, v rozích a L hokejky z R10, kde byl přesah alespoň 50 cm. Beton jsme zvolili Compacton C25/30, o třídu vyšší než byl v dokumentaci. Cenový rozdíl není nijak likvidační a děláme to pro sebe.

Lití do desky musí probíhat za pomocí pumpy z důvodu, že lití z mixu by velmi pravděpodobně poškodilo vložky. I samotné lití z pumpy se musí dělat opatrně a beton lít spíše na nosníky než vložky, ty se postupně zalijí sami. Nakonec vše dopadlo dobře a žádná vložka nepraskla a nemuseli jsme tak řešit problém s betonem uvnitř desky, kde nemá co dělat. Na desku bylo potřeba přesně 12,5m3 betonu.

Problém však nastal v samotném uhlazování betonu, protože jsme měli připravenou vibrační lať, kterou jsme chtěli beton uhladit. Bylo nám důrazně doporučeno ji nepoužívat a to z důvodu, že vibrace by způsobili pohyb kameniva ke dnu desky a vytlačení vody a chemikálií na povrch, beton by tedy pak byl na povrchu oslabený a náchylnější k praskání. Lať jsme tedy nepoužívali, jen co se namanulo na stavbě. Celkový výsledek není 100%, tak jak jsem očekával, ale i tak jsem s deskou spokojen.

Základová deska - systém Elegohouse

Závěrem

Závěrem bych chtěl říci, na co bych si dal příště pozor a shrnout časovou osu práce ve dvou.

Časová osa výstavby:

 • pátek - pokládka uzemnění

 • neděle - příprava prostupů IS a bednění

 • pondělí - lití základových pasů a usazení roksorů do čerstvého betonu

 • úterý - zaměření ztraceného bednění geodetem, usazování první řady ZB

 • středa - dokončení první řady ZB, začátek pokládky kanalizace

 • čtvrtek - dokončení ZB, dokončení odvětrání desky, pokračování pokládky kanalizace, lití betonu do ZB

 • pátek - betonáž patek pro hranoly, pokládka XPS, dokončení kanalizace

 • neděle - dokončení pokládky XPS, pokládka nosníků a vložek

 • pondělí - výstavba bednění z OSB pro betonáž

 • úterý - vázání výztuže

 • středa - vázání výztuže

 • čtvrtek - betonáž desky

 • pátek - zakrytí geotextilií a kropení

Celkem jsme tedy desku stihli za dva týdny. Dalo by se tento čas zkrátit asi i na dnů deset, ale byla by to honička a muselo by nám více přát počasí. Kdybych desku stavěl znovu, což se doufám dlouho nestane, tak bych udělal jinak jednak to, že roxory bych nedával tak dlouhé, někdo je nedává vůbec. Můj úmysl bylo, roxory ohnout do desky a svázat s nosníky a kari sítí. Nakonec koukaly jen kousky, které se neohýbaly, ale svázaly s věncovou výztuží. Alespoň ty kousky jsem tam chtěl.

Další věcí zda má smysl dávat tolik výztuže. Ano, říkám si, dělám to pro sebe, ale jsou ty výdaje opravdu nutné a dostanu za ty peníze hodně muziky?! Odpověď na to neznám, protože dva odborníci ve stavebnictví se v tomto bodě neshodují. Náš stavbyvedoucí ocelí rozhodně nešetří a naše peněženka pláče, druhý inženýr, který dodává tento systém zase říká, že takováto výztuž je zbytečná.

Poslední věc nad kterou bych se zamyslel je typ betonu do samotné desky. Projekt doporučuje zvolený Compacton z důvodu samozhutnitelných schopností, které se opravdu u desky projevily, měření nivelákem druhý den po betonáži ukázal nejvyšší výškový rozdíl v rozích 6mm a na celé desce 1cm. Nevýhodu ale vidím jako problém s použitím vibrační latě. Těžko říci, jaký typ betonu bych příště použil, ale Compacton mě úplně nepřesvědčil.

Do přílohy jsem přidal technologický postup stanovený výrobcem, pokud by někdo do budoucna třeba využil při stavbě této zajímavé desky. Časem uvidíme, zda-li se tento typ desky vyplatil u našeho domu vystavět. Pokud jste se i vy rozhodli pro její stavbu nebo ji máte v projektu, samotné stavby bych se nebál, není to nic strašného co by šikovný člověk nezvládl.

Desku teď čeká 3 týdenní odpočinek, který si jistě zaslouží a my mimochodem taky :) Poté natavíme hydroizolaci a začneme pokládat naši první tvárnici! Tak držte dál palce a ať se vám staví stejně dobře a s radostí jako nám.

Náklady

Název položkyCena
Stavbyvedoucí
10 085 Kč
Spolupracovník
28 200 Kč
Nářadí a ostatní materiál
3 296 Kč
Geotextilie
3 404 Kč
Beton do desky Compacton C25/30
43 500 Kč
Veškerá ocel - armatura
29 894 Kč
Dřevo na šalování
9 430 Kč
Systém Elegohouse
107 388 Kč
Beton pod patky nosníků CM20
992 Kč
Hranoly pod nosníky
2 700 Kč
Beton do ZB C16/20
30 654 Kč
Kanalizace
8 517 Kč
Beton na usazení ZB CM20
2 200 Kč
Ztracené bednění š 40 a 30
14 760 Kč
Beton do pasů C16/20
102 700 Kč
Uzemnění
3 420 Kč
Geodetické práce
9 500 Kč
Bagrování pasů a prostupů
8 200 Kč
Celkem418 840 Kč

Přílohy

cemex-zakl-deska-technolog-postup.pdf
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Pat a Mat
Pat a Mat (8 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama