Skrývka ornice, vytyčení staveb, výkop

Autor: P + O (6 příspěvků)
16. 4. 2020
0 komentářů
Skrývka ornice, vytyčení staveb, výkop
Příspěvek stavebníka
Přišlo jaro 2019 a my si chtěli zkrátit čas, kdy jsme čekali na stavební povolení. Rozhodli jsme se proto 19. dubna ohraničit pozemek a vytyčit stavby domu a garáže, abychom věděli, kde strhnout ornici. A jelikož oba máme sedavé zaměstnání, rozhodli jsme se udělat to růčo.

Byli jsme připraveni. Manžel byl hodný a tak mu Ježíšek pod stromeček donesl rýč, no a já k narozeninám dostala krásné montérky. :) Kolečko už jsme si museli koupit sami. Manžel většinou pracoval s rýčem nebo nakládal kolečka a já jezdila s hlínou, když už jsem nemohla, jezdil manžel a já nakládala. Musím říct, že než si na nás kolemjdoucí zvykli, dost pravděpodobně jsme jim byli pro smích. Někteří z nich se nás dokonce sem tam ptali, proč to děláme, proč si to nenecháme vykopat. Řekli jsme pravdu, řekli jsme, že si to chceme udělat sami a že stejně nemáme tak úplně nic lepšího na práci. Jasně mohli jsme doma koukat na telku, ale proč si nedopřát trochu pohybu. A tak jsme kopali a kopali a strženou ornici pro stavbu garáže jsme měli již 28. dubna. Tentýž den jsme začali kopat skrývku pod domem, to už trvalo malinko déle. Garáž a stání má rozměry 6*12 m, na všech stranách jsme strhli zhruba o půl metru více, tzn, 7*13 m. Dům s terasou má rozměry 11,5*12,4, kopali jsme tedy 12,5*13,5 m. Mezitím nám byla “stavba povolena” a my se do toho mohli, jak se říká, pořádně obout. :) Dne 5. června nám geodet vytyčil obě stavby a rohy byly vyznačeny lavičkami. Podle projektu jsme vyměřili a barevným sprejem vyznačili značky pro provedení výkopových prací, což pro mě byla zatím ta nejhorší práce.

Pomocí provázků a olovnice jsme přenesli body, díky kterým jsme mohli vyznačit všechny základy pro obvodové a nosné zdi a komín. Všude byly zapíchané kusy roxorů a mezi nimi roztahané provázky, které jsme nejednou přetrhali. 9. června přijel pán s bagrem a vyhloubil nám základové pasy o hloubce 80-110 cm a šířce 60 cm u domu a 50 cm u garáže (úplně původně mě manžel strašil, že bychom mohli i ty pasy zkusit kopat růčo, ale naštěstí to byl jen velmi špatný vtip). S bagrem to byl fofr, skoro jsem litovala, že jsme se i na tu ornici nevyprdli a dřeli se s tím, na druhou stranu nám to rozhodně neublížilo. Po vyhloubení základových rýh se nám trošku zkazilo počasí a do pasů nám napršelo asi 30 cm vody, kterou jsme ponorným čerpadlem odčerpali a pasy jsme vyčistili od rozmočeného jílu, který se vlivem počasí sesunul.

14. června přijel mix s betonem a vylili jsme pasy garáže. Jelikož jsme od známých slyšeli, že “pádlování betonu v pasech byla fakt ta nejhorší práce celé stavby”, na to pádlování jsme si pozvali posily. Bylo nás na to celkem pět. Samozřejmě zcela zbytečně, beton měl takovou konzistenci, že sotva potřeboval postrčit. Po několikahodinovém tvrdnutí jsme do poloměkkého betonu po pětadvaceti centimetrech zapíchali roxory. V místě, kde je garáž vyzděná, roxory koukaly z betonu cirka 100 cm a v místě, kde je pouze zastřešené stání bez obezdění, jsme roxory nechali koukat asi 50 cm.

Reklama

Pasy garáže by byly, vzhůru na domek!

Položili jsme zemnící pásek a v rozích domu a v technické místnosti, kde bude elektrorozvaděč, jsme vyvedli zemnící dráty. Veškeré spoje jsou sesvorkovány a natřeny gumoasfaltovým nátěrem. Následně jsme položili prostupy na vodu a elektřinu. Na jednu z trubek jsme přivázali provázek, který nám pak sloužil pro přesnou lokalizaci prostupů. A nakonec, jelikož stavíme v mírném svahu, jsme se rozhodli udělat v pasech “schůdky”, abychom ušetřili za beton. Schůdky byly celkem tři a byly vyrobeny ze střešních latí, prken, OSB desek, roxorů, prakticky jsme využili jakékoli zbytky.

Veškerý dodaný použitý beton byl beton C20/25. Do pasů garáže padlo celkem 13 m3 a do pasů domu 30 m3. V obou případech nám zbyla trocha betonu, ten jsme nechali vylít do prostoru mezi bedněním. Pozn.: Držáky na zemnící pásek nám vyrobil můj otec - na cca 40 cm dlouhý kousek pásoviny navařil kousek drátu ohlého do tvaru "U" viz fotodokumentace. :)

Skrývka ornice, vytyčení staveb, výkop
Reklama

Přestože jsme 22. 6. měli termín svatby a následně pak několikadenní pobyt na Moravě, tři dny před svatbou jsme museli betonovat pasy domu, jelikož rýhy byly nestabilní, hroutily se a počasí nám příliš nepřálo. Kdybychom betonování nechali až na červenec, vystavovali bychom se riziku dalšího sesypu půdy v místě výkopů. Zvládli jsme to a po vylití pasů jsme do betonu opět zapíchali roxory - ke konci jsme je už museli tlouci, jelikož bylo velké teplo a beton rychle vytvrdl. Roxory jsme z vybetonovaných pasů nechali koukat 80-100 cm. Jako pomoc pro ohlídání hladiny betonu v pasech jsme si na stěny do rohů nastříkali barevné značky. Nakonec nám ale byly téměř k ničemu, jelikož nám je ten beton zacákal. Po samotném vylití jsme už při rovnání používali nivelační přístroj.

Skrývka ornice, vytyčení staveb, výkop

Následovaly téměř dva týdny odpočinku, po kterém nás čekala výstavba ztraceného bednění, o tom ale až v příštím článku. Stavbě svépomocí zdar! :) P.S. Fotodokumentaci vylitých pasů domu máme bohužel až z doby, kdy už jsme začali s budováním ztraceného bednění.

Reklama

Náklady

Název položkyCena
Zemnící pás, zemnící drát, svorky atp.
2 656 Kč
Výkop pasů
10 500 Kč
Beton vč. dopravy
87 000 Kč
Vyměření staveb + materiál na lavičky
6 812 Kč
Celkem106 968 Kč
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací