Základová deska a přístup na pozemek

Základová deska a přístup na pozemek
Příspěvek stavebníka
Nejprve bylo na pořadu dne zajistit výkopové práce, objednat ztracené bednění a mohli jsme začít se základovou deskou. Aby se tak ale stalo, museli jsme zajistit optimální přístup na zmíněný pozemek.

Vjezd, který budeme mít společný, byl příliš úzký pro průjezd jakékoliv stavební techniky. Naštěstí se nám povedlo domluvit se s ochotným sousedem na odbagrování přebytečné zeminy a tím jsme si přístup na naši stavbu značně usnadnili. Zároveň nám povolil na jeho odbagrované polovině uskladnit přebytečný materiál.

Základová deska a přístup na pozemek

V sobotu 2. listopadu 2019 jsme začali se srovnáváním terénu. V následujícím týdnu k nám přišel geodet, aby zaměřil obvod domu a poté mohly začít výkopové práce. Ty probíhaly na dvě etapy z důvodu nedostatku místa okolo domu. V první etapě byly vykopány pásy spodní části domu a středového základu, které jsme ihned poté zalili betonem.

Reklama
Základová deska a přístup na pozemek

Následně pokračovaly práce s horní částí terénu. V blízkosti našeho stavebního pozemku se nachází skála, která sousedům značně zkomplikovala stavbu. My jsme měli štěstí, jelikož na našem stavebním pozemku byly „pouze“ velké kameny. I ty nás ale při bagrování pěkně potrápily. Kameny nám ztížily výkop pásu a také „padlo“ více betonu, o kámen jsme ale neměli nouzi. Během další soboty jsme rozmístili ztracené bednění, které jsme následně vyvázali železem.

Základová deska a přístup na pozemek
Reklama

Začátkem následujícího týdne jsme vše zalili betonem. Kvůli zhoršenému přístupu jsme místo mixu s korytem museli pozvat mix s pásem. Dále jsme připravili odpady a mohli jsme začít navážet a hutnit zeminu i odval. Poté přišel 10. prosinec a my konečně zalili základovou desku.

Základová deska a přístup na pozemek

V průběhu všech popsaných prací ještě proběhlo kácení dřeva na vazbu, které jsme 10. ledna nařezali a o víkendu složili.

Reklama

Náklady

Název položkyCena
Dřevo na vazbu
38 000 Kč
Základová deska
161 000 Kč
Celkem199 000 Kč
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama