75 fotografií ze stavby e4 domu!

Autor: Pavel Tesárek (73 příspěvků)
25. 6. 2019
0 komentářů
75 fotografií ze stavby  e4 domu!
Redakční článek
Stavba e4 domu pokračuje a my vám přinášíme spoustu fotografií z jednotlivých etap. Podívejte se na ně.

Po vybetonování a vyzrání základové desky

Jakmile je základová deska dokončena, nanáší se penetrace a nalepuje se modifikovaný asfaltový hydroizolační pás s hliníkovou vložkou na ochranu proti radonu také po obchvatu stavby. Nejvyšší bod slouží pro výpočet výšky zakládací malty, což v našem případě bylo 2 cm. Pro založení dvou pásů, nad garáží a po zbytku obvodu, byla použita vyrovnávací souprava. Práce se ujal zakládací technik Wienerbergeru.

75 fotografií ze stavby  e4 domu!

V první vrstvě byly použity soklové cihly, které jsou ošetřené roztokem proti nasáknutí vodou. Cihly v další vrstvě se od těchto liší kvůli vyrovnání odskočení od soklu.

Reklama

Začínáme zdít

Než naneseme maltu, musíme cihly navlhčit. Má to dva důvody. Za prvé, aby cihly moc rychle nenasákly vlhkost z tenké vrstvy malty a nedošlo ke špatnému spojení vrstev. A za druhé, aby se z cihel očistil prach. Do spáry se teď nanáší stejnoměrná vrstva zdící malty. Je nutné dodržovat tzv. převazbu, takže v rohu musí konec cihly končit v prostředku cihly předchozí. Tyto převazby nesmí být nad sebou.

75 fotografií ze stavby  e4 domu!

Vnitřní zdění

Akustické cihly, které se zde používají, nejen krásně zabraňují šíření zvuku z místnosti do místnosti, ale také eliminují zvuky z exteriéru. Technicky probíhá zdění stejně jako u obvodového zdiva. Pro správnou zvukovou izolaci je důležitá vyšší hmotnost cihel. Ty se však špatně řežou, a tak se dořezy vyplňují těžkými maltami. Obvody se naopak řeší lehkými tepelně izolačními maltami.

Reklama
75 fotografií ze stavby  e4 domu!

Okna a dveře

Nad okny ve vnější stěně jsou uloženy překlady, které vymezují prostor pro uložení schránek pro rolety nebo žaluzie. Jsou tvořeny betonovou částí s keramickou obálkou a purenitovou schránkou. Ta má tepelně izolační vlastnosti a je pevná. Pro vnitřní dveře jsou použity překlady, které mají plně nosnou funkci.

75 fotografií ze stavby  e4 domu!75 fotografií ze stavby  e4 domu!
Reklama

Dořezání zdiva

Pokud je potřeba dořezat zdivo, musíme se držet jistých zásad. Spáry ve zdivu nejprve propěníme montážní pěnou a po zatvrdnutí proškrábneme až k prvnímu peru tvarovky. Následně se vyplní tepelně izolační maltou. Díky dodržení tohoto postupu bude podklad pod omítkou jednolitý a omítka bude ležet na prostředí s téměř stejnou objemovou hmotností. Ošetřené místo tím pádem nebude náchylné k trhlinám v omítce.

75 fotografií ze stavby  e4 domu!

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce se skládá z keramických příhradových nosníků a cihelných vložek. Po rozložení nosníků se do prostoru mezi ně nakladou vložky. Nosníky jsou uloženy na obvodové stěny do maltového lože nebo asfaltového pásu. Potom se vyvážou výztuže, položí kari sítě a následuje zabetonování. Jakmile beton zatuhne, je stropní konstrukce zmonolitněna.

75 fotografií ze stavby  e4 domu!
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Pavel Tesárek (73 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama