Systém dešťovky do WC do 30 tisíc nebo na zalévání do 20 tisíc. BEZ DOTACÍ

Autor: RomanVik (4 příspěvky)
4. 6. 2019
5 komentářů
Systém dešťovky do WC do 30 tisíc nebo na zalévání do 20 tisíc. BEZ DOTACÍ
Příspěvek stavebníka
Ahojte stavebníci, množili se na mě dotazy, jak je to s tou "děšťovkou", když jsem se na webu v jednom fóru vztekal, jak jsou pokřivené dotace a že všechno je to jeden velký podvod aneb co stálo 5Kč, s dotacema stojí 10Kč a navíc se musí kupovat jen od "povolených" firem. Tedy jedna velká šaškárna.

A navíc to VŠE lze řešit "za pár kaček" a bez dotací. Tedy zde uvedu postup, jak jsem vše udělal já, s jakým cílem a co to stálo. Ekonomiku navracení investicí zde nebudu řešit, to si rozhodněte sami. Tady uvedu pouze to, kolik to stálo mě. Neberu čas, to je jiná pohádka. Pouze investice.. Postup je dvojí a to sice: A - používání dešťovky pro zalévání B - používání dešťovky pro zalévání plus do WC

A - dešťovka pro zalévání zahrádky, případně jiné venkovní použití. Instalace do zámrzné hloubky, tedy včetně vypouštění na zimu.

ZAKOUPENí A INSTALACE NÁDRŽE zakupte nádrž pro dešťovou vodu. Výběr nechám na vás. Já použil plastovou samonosnou jímku. Pro instalace do vysoké spodní vody je nevhodná! Jímky se dělají pro vodorovné položení nebo pro svislé položení. Tedy válec stojící nebo ležící. Mě pro množství zeminy vyšel lépe stojící. Tedy první investice je buď bagr nebo svépomocí výkop pro nádrž. Jednu jsem kopal, druhou jsem už dělal bagrem. Ono pokud se bavíme o 3m3 nádrže, je to už něco zeminy. Nádrž je nutno lehce podlét betonem - štěrk, trochu cementu a je to.. Okolo nádrže nechat trochu prostoru pro její zaházení. Zde opět pozor. NEZAHAZOVAT drtí a zbytkami cihel. Hrozí promáčknutí boků nádrže. Co se týká betonových nádrží, nemám zkušenost. Plastová samonosná u mě vyhrála jako nejlevnější a proveditelná bez dalších nákladů - jeřáb, bagr nebo domíchávač atp. Co se týká výtoku, vtoku a výstupu čerpadla - ten si dohodnete s dodavatelem nádrže. INSTALACE ROZVODŮ Výstup z nádrže napojíte pomocí trubky 32mm průměr - vše jsem nakupoval v OBI nebo UNIHOBBY, mají to všude. Tedy budete potřebovat trubku - délku dle vaší aplikace, poté Lka pro změnu směru vedení trubky. Počet opět dle vás. Napojení na výstup v nádrži a poté vše až k ventilu na pouštění musí být ve spádu směrem do nádrže. Instalace počítá s tím, že čerpadlo zůstává v nádrži přes zimu, ale ne pro zimní provoz. Jako konec na povrchu je napojení na hadici nebo dle vaší aplikace. Případně po cestě vložíte Tčko na trubku a jedete tedy poté ve dvou liniích - dva výstupy. INSTALACE ČERPADLA Vevnitř nádrže napojte na výstup vypouštěcí ventil. Klidně přímo na čerpadlo. Před zimou otevřete ventil u hadice, čerpadlo včetně vypouštěcího ventilu vytáhnete a ventil otevřete. Tedy veškerá voda steče hadicí až do výšky hladiny v nádrži. Čerpadlo napojte na provaz, za který se bude vytahovat pro čištění nebo vypnutí Čerpadlo: pro nejjednodušší a nejlevnější variantu lze použít čerpadlo z fotogalerie. Zde si musíte zajistit dvě věci: - čerpadlo musí mít kontrolu tlaku, tedy odpadá nutnost vodárny - čerpadlo musí mít kontrlu chodu na sucho - po vyčerpání vody se nedá spustit VSTUP A VÝSTUP Vstup do nádrže musí být ze střechy přes filtr. Tedy kačírek, tkanina atp. Jinak by se zanášela nádrž. Zde je vhodné dát i síto resp. mřížku pro zamezení vniknutí žab a jiné havěti. Sítko musíte dát i na výtok. Už jsem vytahoval asi 4 mrtvé myši a žáby. Nic moc práce.. Výtok směřujte do kanalizace nebo "někam". NAPUŠTĚNÍ NÁDRŽE Po napojení vstupu, instalace čerpadla, napojení přetoku, je nutné nádrž napustit vodou. Resp. je to lepší.. POUŽITÍ Toto je jednoduchá instalace bez elektroniky, hlídání, čidel, vodárny atp. Ideální pro zahrádku nebo venkovní využití - venkovní sprcha, mytí auta atd. Pro použití sprchy bych ještě raději vložil filtr do cesty. To je 1000Kč cca a za dvě hodiny není co dělat.. CENA Toto vše je kolem cca 20 tisíc. Nepotřebujete dotace a schválně by mě zajímalo, kolik by to stálo s dotacema. 40?  {{gallery|wholeWidth/}}  

B - dešťovka pro zalévání zahrádky, případně jiné venkovní použití. Dále pro vyvedení do domu pro splachování, pračku. Instalace do nezámrzné hloubky, tedy včetně zimního provozu.

NAKOUPENÍ NÁDRŽE, INSTALACE NÁDRŽE Stejný postup jako výše TECHNICKÁ ŠACHTA Protože se bude jednat o zimní provoz zařízení, na výstupu z nádrže jsem vytvořil technickou šachtu. V této šachtě je umístěna malá vodárna, filtr, čerpadlo vzduchu a řídicí elektronika a relé. Šachta má polystyrenový poklop. Tedy je zateplena. Toto budete muset řešit také. Technologie je v cca metru, nic se přes zimu neroztrhlo.. VODÁRNA V mém případě jsem použil jednoduchou tlakovou vodárnu. Udržuje v systému tlak 2 bary. Tedy na výstupu z nádrže je zastavovací pákový ventil, poté zpětná klapka, za ní je vodárna a z ní je vedena rozvojka. Jeden okruh je venkovní, tedy ihned na začátku tohoto okruhu je vypouštěcí ventil. Ten funguje tak, že před zimou se tento okruh vypustí do technické šachty, ale druhý okruh do domu je stále funkční a pod tlakem. Druhý okruh začíná filtrem. U mě je jeden filtr v šachtě a druhý mám v domě. Je ideální mít dva filtry. Jeden na hrubé nečistoty a druhý na jemné. ČERPADLO A ŘÍZENÍ Čerpadlo jsem koupil ponorné se spodním sáním tzv. maluch. Asi není nejvnodnější, je hlučné. Ale funguje a stálo jen 1000Kč. Čerpadlo je napojeno na řídící elektroniku. Jedná se o primitivní el. obvod se s relátky. Tedy v nadřzi na ocelovém řetězu, na kterém je čerpadlo, jsou dva snímače. Jeden je těsně nad sáním čerpadla a druhý o něco výše. Princip: Spodní snímač není přes vodu uzavřen = není voda. Tedy čerpadlo se nedá spustit. Zamezí se chodu na sucho. Horní snímač se uzavře = voda je již dopuštěna. Lze spustit čerpadlo. Výškový rozdíl mezi spodním a horním určuje dobu a množství vody, nutné ke znovu spuštění čerpadla. Signál ze snímačů o  stavu vody se posílá do domu do hlavního řízení. Vodárna řeší tlakové spínání, tedy elektronika řeší, zda lze spustit čerpadlo, na výstupu této elektroniky není připojeno čerpadlo, ale tlakový spínač vodárny a teprve poté se napojuje čerpadlo. Tedy je tlak = čerpadlo nejede. Není tlak = spouštím čerpadlo. Vzhledem k tomu, že systém je pro plnění WC a pro pračku nebo zalévání, kmitání tlaku v určitém rozmezí, je vedlejší. FILTRACE Filtr jeden v šachtě, druhý v domě. Je podstatné filtrovat vodu na stupu. Tedy zde to samé jako výše u nádrže na dešťovky, ale navíc ještě ideální pískový filtr, nejen štěrkový. Na vstupu do nádrže i na přetoku síto. Opět kvůli živočichům. PROVZDUŠŇOVÁNÍ Pokud bude voda stát v nádrži dlouho, hrozí její degradace ve smyslu zápachu. Tedy toto by se projevilo ve splachování a hrozil by zápach z mísy. Toto řeší bublátor. Tedy vzduchové čerpadélko. Bere cca 5W, takže nic a jede pořád. Tímto a filtry eliminujete zápach a nečistoty. ROZVODY V DOMĚ Zde začneme uzavíracím ventilem,poté zpětnou klapkou. Princip rozvodů v domě je na projektantovi nebo na vás. Já jsme si to udělal tak, že mám řídící systém domu na Siemens Logo jednoduchém "PLC" a mám servoventily na rozvodech. Tedy pokud mám volbu špinavé vody na venkovní nádrži, vše funguje do doby, než je signál prázdné nádrže. Poté se servoventilem předne rozvod  na vrt. Samozřejmostí je zpětná klapka jak na vstupu špinavé vody do domu, tak i na vstupu od vrtu. Tedy aby nedošlo k přetláčení čerpadel vrtu a dešťovky. Nebo aby prostě voda tekla tam, kam má. Pokud máte dodavatele vody Veolia atp. POZOR, toto řešení je v rozporu s normou. Ikdyž máte zpětnou klapku, ventily atp. z pohledu venkovního jde o spojení rozvodů, což je nepřípustné. Pro čisté řešení se postupuje tak, že venkovní nádrž se dopouští pitnou vodou, pokud tam dešťová voda není. Do určité hladiny. Pak nedojde k propojení rozvodů.  Na vedení vody mám kromě filtru ještě průtokoměr. Tímto bude systém hlídat případné úniky vody. Dlouhodobé nebo masivní a poté zastaví ventil - ochrana. Výstup špinavé vody je do WC, do pračky, do vertikální zahrady. U pračky jsem nechal i klasickou studenou vodu. Tedy pokud by kvalita nebyla OK, pračku přepojím na studenou vodu z vrtu. 

Reklama
Venkovní vedení této vody musí být zakopáno v nezámrzné hloubce.

Dle potvrzení od uživatelů podobného systému již 4 roky v provozu a geberit nemá zanesené gumičky. Toto je hlavní argument dodavatelů systému "WC dešťovka" za statisíce. ANO, statisíce. Filtr, předfiltr, pofiltr, probublávací bedna, vyhnívací bedna a já nevím co všechno. Samozřejmě, dodavatelé z "white" listu ministerstva. Ekonomika provozu tohoto zařízení za 150 až 200 tisíc je mi trochu záhadou.  CENA Oproti verzi A je zde dražší systém čerpadla. Tedy elektronika, sondy, vodárna. Ale nyní bych toto neřešil, max. sonda pro výšku hladiny a čerpadlo použil z verze A. Má hlídání tlaku, má ochranu pro chod naprázdno a nemusí se toto vše dodatečně řešit. A opět - kolísání tlaku při spínání a vypínání čerpadla je v rámci napouštění WC úplně jedno.. Filtrace: jeden filtr je tak 1000Kč, tedy 2000Kč Zbytek je bižiuterie. Pokud nechcete hlídání hladiny, nemusíte. To samé platí o řízení, signalizaci atp. Prostě až nebude voda ve WC, otočíte pákovým ventilem v technické místnosti. Nejlevnější řešení.. Samozřejmostí a nezbytností je dvojité vedení vody v domě!

Tak snad to pomůže.. Roman

Reklama

Náklady

Název položkyCena
čerpadlo
3 000 Kč
spojky, trubky
2 000 Kč
nádrž 3m3
14 000 Kč
Celkem19 000 Kč
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
RomanVik
RomanVik (4 příspěvky)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama