Instalace solárních kolektorů na ohřev vody

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
21. 11. 2018
1 komentář
Příspěvek stavebníka
Solární kolektory budou na domě sloužit pro ohřev teplé vody a případné vytápění. Sledujte, jak probíhá příprava před osazením solárních kolektorů na střechu a jak následně kolektory na střechu bezpečně dopravit. Také se dozvíte, jaké komponenty je třeba přidat do technické místnosti a kde lze výkon solárních panelů sledovat.

Podle projektové dokumentace, konkrétně prováděcí dokumentace vytápění, zpracované firmou G SERVIS CZ, by měl být náš dům osazen dvěma plochými solárními kolektory REGULUS KPG1+, instalovanými na jižní stranu střechy.

Kam umístit kolektory

Sluneční záření prochází sklem a na absorbéru s vysoce selektivním povrchem se přemění na teplo, které je prostřednictvím nemrznoucí kapaliny, předáno do akumulační nádrže v našem domě. Kolektory jsou určeny pro celoroční provoz, a proto pracují v odděleném primárním okruhu naplněném nemrznoucí teplonosnou kapalinou. Kolektory se na šikmé střeše umisťují co nejblíže hřebenu střechy. V opačném případě je nutné instalovat nad kolektory sněhové zábrany. Ideální orientace kolektorů je na jih, ale lze je umístit i směrem na jihozápad či jihovýchod.

Přípravy před instalací

Montáž kolektorů jsme rozdělili na dva dny. Abychom mohli kolektory ihned po namontování na střechu napustit a zapojit, bylo třeba první den provést potřebné instalace v technické místnosti spolu s napojením na akumulační nádrž a současně namontovat na střechu držáky kolektorů. Již v etapě před omítkami jsme do drážek ve zdi a otvorů ve stropech z technické místnosti až na půdu natáhli nerezové potrubí kombiflex společně s izolací a dále jeden kabel pro teplotní čidlo.

Reklama

V technické místnosti bylo třeba propojit potrubí vedoucí od solárních kolektorů do již instalované akumulační nádrže a současně též čerpadlovou skupinu. Čerpadlová skupina REGULUS je vybavena mimo jiné bezpečnostní skupinou chrání instalaci před přetlakem a je též vybavena připojením na expanzní nádobu.

Montáž střešních háků

Pro kotvení na střechu se používají střešní háky, do kterých se umisťují hliníkové H profily. Ty se umisťují na střešní latě. V případě potřeby je možné použít další latě nebo trámky, na které střešní háky přimontujeme.

Na střeše posuneme nebo odendáme tašky, abychom mohli připravit držáky solárních kolektorů. Pod panely nebude možné umístit sněhové tašky, které vyměníme za tašky základní. U naší instalace jsme se rozhodli použít přídavné trámky, které jsme přišroubovali na kontralatě a na tyto trámky umístli držáky H profilů. Než začneme vracet zpět odebrané tašky, je nutné v taškách nad držáky vyříznout drážku, do které instalovaný držák dobře zapadne a taška bude správně sedět.

Reklama

H profily jsou dodávány společně s upínacími prvky. Před dotažením H profilů k držákům, zkontrolujeme úhlopříčné vzdálenosti a provedeme případné korekce.

Kombiflexové potrubí

Kombilfexové potrubí vyvedeme na střeše přes větrací tašky ve kterých vyřízneme keramickou výplň v čele otvoru. Protažením kombiflexového potrubí z půdního prostoru na střechu jsme ukončili první den přípravu na montáž solárních kolektorů.

Vysunutí solárních kolektorů na střechu

Druhý den ráno, jsme pro snadnou manipulaci s kolektory na střeše odstranili několik keramických střešních tašek TONDACH. Z upínací sady vložili do H profilů držáky solárních kolektorů a připravili si žebřík po kterém vysuneme solární kolektory na střechu.

Reklama

Abychom si ulehčili dopravu kolektorů na střechu, vyrobil si Martin Kovařík z realizační firmy Patriotgroup válce připevněné na H profilu a H profil upevnil na solární kolektor. Z tohoto důvodu bylo třeba otočit žebřík, aby kolektor po jednotlivých dílech žebříku snadněji vyjel na střechu.

Napuštění kolektorů teplonosnou kapalinou

Kolektory je třeba před napuštěním systému zakrýt a chránit je tak proti slunečnímu záření. Zakrytí jsme provedli ještě před napojením armatur na kolektory.

Nyní bylo potřeba napustit systém teplonosnou kapalinou. Před napouštěním jsme zkontrolovali tlak v expanzní nádobě a poté čerpadlem napustili systém kapalinou s označením REGULUS  Solarten super. Při napouštění, nesmíte zapomenout na průběžné odvzdušňování systému ventilem umístěným ve spodní části čerpadlové skupiny.

Napojení kolektorů na regulaci

V posledním kroku jsme napojili solární kolektory na regulaci REGULUS a odstranili zastínění z panelů. Ohřev vody a případné dotápění v jarních a podzimních dnech je již plně v rukou slunečního záření.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
ŽIVĚ 1
ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama