Montáž posuvných dveří

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
4. 11. 2018
0 komentářů
Redakční článek
Posuvné interiérové dveře budou v našem vzorovém domě u vstupu do šaten a v kuchyni. Čeká-li vás také jejich instalace, pak se začtěte do následujících řádků, kde jsem detailně popsal, jak postupovat při jejich montáži. Dozvíte se, jak připravit pouzdro pro zavěšení dveřního křídla. Jak postupovat při seřizování dorazů a kompletaci dveří, včetně jejich seřízení.

O tom, jak jsme vybírali interiérové dveře od společnosti POL-SKONE, si přečtěte v tomto článku. Postup instalace obložkové zárubně a dveřního křídla u posuvných dveří nezáčínáme sestavením obložky, jako tomu bylo u dveří otočných, ale rovnou instalací dveřního křídla. Než se ovšem k montáži křídla dostaneme, je třeba provést kontrolu stavebního pouzdra a získání ukrytých komponent.

Příprava pouzdra

V průběhu všech stavebních prací bylo pouzdro z výroby opatřeno krycím plechem, který odstraňujeme až při montáži posuvných dveří. Na krycím plechu je z vnitřní části pouzdra přilepený sáček s kováním, dorazy a vodícím trnem. Z pouzdra odstraníme polystyrenové výstuže a vyčistíme všechny nečistoty v podobě omítky a jiných zbytků stavby. Vodováhou zkontrolujeme rovinnost osazení pouzdra V horní části pouzdra provedeme demontáž vodící kolejnice, do které musíme našroubovat dorazy a oba jezdce dveřního křídla. Tyto komponenty nalezneme v sáčku s kováním. Dále zde najdeme vodící trn, dva kovové závěsy na dveřní křídlo a část kolejnice. Z plastového vodícího trnu odřízneme dva rohové díly, které kladívkem umístíme do připravených krajních otvorů. V případě, že finální podlaha není ve stejné výšce jako spodní část pouzdra, můžeme podložit vodící trn plastovými podložkami, které kotvíme vysokopevnostním lepidlem typu mamut. Vodící trn připevníme k pouzdru pomocí dvou samořezných šroubů, které jsou součástí balení.

Příprava křídla

V tuto chvíli je třeba opatřit dveřní křídlo kovovými závěsy. Manipulaci a rozbalování dveřního křídla je třeba provádět velmi pečlivě, aby nedošlo například k poškození  dekoru křídla nožem. Po rozbalení křídla odstraníme z jeho spodní hrany přepravní dřevěné hranoly. V horní části odměříme od obou krajů vzdálenost 120 mm, která tvoří střed kovového závěsu. První otvor pro přišroubování kovového závěsu si předvrtáme vrtákem o průměru 3 mm a závěs ukotvíme prvním vrutem.

Reklama
Montáž posuvných dveří

Poté předvrtáme a následně přišroubujeme k závěsu zbylé 3 vruty a stejný způsob zopakujeme u druhého závěsu na opačné straně. V dolní části křídla je třeba proříznout drážku pro umístnění vodícího trnu. Křídlo si opatrně postavíme na podložku a zakreslíme místo řezu. Drážku prořízneme přímočarou pilou.

Příprava vodící kolejnice a nasazení křídla

Na vodící kolejnice si vyznačíme rysku 10,5 cm od kraje kolejnice umístěného uvnitř pouzdra. Do kolejnice vsuneme doraz s výstupkem směřujícím k budoucím jezdcům, tedy směrem ven z pouzdra. Doraz seřídíme tak, aby jeho zadní hrana byla rovnoběžná s připravenou ryskou a pomocí imbusového klíče doraz dotáhneme.

Reklama
Montáž posuvných dveří

Kolejnici nasadíme zpět na horní část pouzdra. Dbáme na správné zaklapnutí do připravených drážek. Kolejnici je nutné zasunout tak, aby otvor pro pojišťovací šroub v kolejnici lícoval s otvorem v horním rámu pouzdra. Poté kolejnici přichytíme šroubem a vsuneme do ní oba jezdce. Výstupy na jezdcích směřují vždy od sebe, tedy směrem k budoucím dorazům. Dveřní křídlo zavěsíme na první jezdec směřující dovnitř do pouzdra a rukou utáhneme pojišťovací matici. Poté opatrně nasuneme křídlo na vodící trn, částečně jej zasuneme do pouzdra a pověsíme na druhý jezdec u kterého pět rukou utáhneme pojišťovací matici. Následně dveře na obou jezdcích nastavíme podle potřeby a klíčem dotáhneme seřizovací matice. Do kolejnice vsuneme doraz sloužící k zavírání dveří a našroubujeme krajní část kolejnice, která je včetně šroubu součástí balíčku kování pouzdra.

Sestavení obložky

Obložka posuvných dveří je dodávána v samostatném balení. Kartonovou krabici opatrně rozbalíme a na připravenou podložku z krabice vyndáme všechny komponenty. Do spojů obložky naneseme tenkou vrstvu lepidla a spoj upevníme excentrem. Rukou provedeme přesné slícování obou dílů a případné zbytky lepidla otřeme hadříkem. Na obložku nasadíme horní ostění a čelní dorazovou lištu.

Reklama
Montáž posuvných dveří

Poté přidáme zadní ostění a vsuneme do něj přiložené kartáč. Délku kartáče zakrátíme odlamovacím nožem nebo uštípneme pomocí kleští. Obdobným způsobem nasuneme kartáč do horního ostění. Ostění, dorazovou lištu i oba kartáče vkládáme do obložky bez lepení, takzvaně na sucho. Připravenou obložku s ostěním můžeme zvednout a nachystat si ji ke stavebnímu otvoru. Obdobným způsobem sestavíme druhou část obložky s horním a zadním ostěním.

Nasazení obložky

Do otvoru budeme nejprve vkládat obložku s dorazovou lištou. Na obložku naneseme po cca 20 cm přibližně 5 cm dlouhý pruh stavebního lepidla typu Mamut a obložku přitiskneme na stěnu otvoru. Stejným způsobem naneseme lepidlo na druhou část obložky, kterou vložíme do dorazové lišty a přitiskneme ke stěně. V případě potřeby sesadíme obložku k dorazové liště poklepáním kladívkem přes dřevěný klínek nebo jinou podložku. Obě části obložky pak urovnáme do vodováhy.

Montáž posuvných dveří

Na závěr provedeme seřízení předního dorazu. Ten můžeme upevnit nejprve od oka a vyzkoušet uzavření dveří. Jakmile se dveře při zavírání zastaví na dorazu, změříme chybějící část od hrany dveřního křídla k dorazové liště a o stejnou vzdálenost posuneme čelní doraz. Na závěr můžeme pomocí rozpěr ve spodní části dveří rozepřít obě strany obložky a nechat lepidlo na obložkách dostatečně vytvrdnout. Dobu tvrdnutí lepidla najdeme uvedenou na jeho obalu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
ŽIVĚ 1
ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama