Projekt + stavební povolení

Autor: Tonda a Pavla (7 příspěvků)
Kategorie: Projekt domu
20. 4. 2010
2 komentáře
Projekt + stavební povolení
Příspěvek stavebníka
Jelikož už jsme měli parcelu oplocenou a bydlet v pojízdné maringotce se nám zrovna moc nechtělo, protože nám připadala dost malá (hlavně jsme nevěděli kam bychom v maringotce dali postele pro naše budoucí děti), museli jsme se ještě rozhodnout co na pozemku postavět

Spolu s přítelkyní jsme chtěli ne moc velký a ani moc malý RD, prostě takový akorát. Žádné zbytečné patvary, kterým by unikalo teplo a navíc by prodražili stavbu samotnou. Chtěli jsme RD klasického obdélníkového tvaru s obytným podkrovím. Jenže takovýto projekt obyčejného domečku se mezi typovými projekty v katalozích bohužel nenacházel. Nakonec jsem stejně zjistil, že když si člověk pořídí typový projekt RD z nějakého katalogu za cenu okolo 30.000,-Kč, tak stejně k této ceně musí připočíst cenu za projekt osazení RD na parcelu + napojení na inženýrské sítě atd., kdy tato cena se pohybuje kolem 15.000,-Kč. Proto jsem nakonec přes kolegyni z práce sehnal kontakt na projektanta, který byl ochoten udělat individuální projekt za cenu 50.000,-Kč. V této ceně je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení + vyjádření správců všech sítí. Mnozí z vás asi namítnou, že tato cena za individuální projekt je poměrně vysoká, ale když jsem zjišťoval v okolí jiné projektanty, řekli si i za projekt 70.000,-Kč! Je pravda, že v této ceně ostatní projektanti zahrnuli vyběhání stavebního ohlášení či povolení za vás. Byl to pro mne šok, kord když jsem od známých věděl, kteří bydlí v jiných krajích v republice, že za projekt dávali i jen 18.000,-kč apod. Hold čím blíže k německým hranicím, tím draze se žije Nakonec jsem teda vybral projektanta doporučeného od mé kolegyně s cenou za projekt za 50.000,-Kč s tím že stavební ohlášení si vyběhám sám. Se vším ostatním se cena stejně nakonec vyšplhala na 69.000,- Kč. Zda projektant vše dobře promyslel a narýsoval se ukáže při stavbě.

Co se týká stavebního materiálu, byl jsem pevně rozhodnut, že RD bude z pórobetonových tvárnic od Ytongu (obvodové zdivo, příčky, nosné překlady, schodišťové stupně, stropní nosníky, stropní vložky). Jeho výhody či nevýhody nechám na vás, ale alespoň už na tomhle WEBU přibude další stavebník, který bude stavět z něčeho jiného než od Heluzu nebo Porothermu Jen se ještě rozmýšlím jakou šířku tvárnic použít pro obvodové zdivo, zda Ytong Lamda 375 mm + zateplit 100mm polyesterem co mi do projektu nevrhnul projektant nebo Ytong 300mm + zateplit 160mm polyesterem, což mi radí zedník, který tvrdí, že se výrazně ušetří za materiál a RD bude ještě lépe akumulovat teplo. Co vy na to?

Chtěl bych ještě zmínit jak vše dlouho trvalo a co vše bylo zapotřebí ke stavebnímu povolení. Dne 20. 05. 2009 jsem s projektantem sepsal smlouvu o vypracování projektové dokumentace. Jelikož jsme měli v plánu začít stavět až v roce 2010, oznámil jsem mu, že na vypracování projektu nepospíchám, což se později ukázalo že jsem asi neměl říkat Projektant si dal na čas a projekt byl hotov až v polovině prosince roku 2009. Mezitím jsem začal zjišťovat co vše je zapotřebí ke stavebnímu ohlášení, protože námi navrhovaný domek má zastavěnou plochu 131,25 m2. Jak se však později ukázalo stejně jsem musel podat žádost na stavební povolení (dle mého názoru se stejně tyto dvě označení moc od sebe neliší, na obě dvě věci je zapotřebí stejné množství papírů).

Reklama

Nejprve jsem musel provést měření radonu na parcele, které proběhlo dne 29. 05. 2009 a tímto zajistit protokol o stanovení radonového indexu, který je potřeba pro stavební povolení. Toto měření se provádělo na místě, kde jsem vyznačil půdorys našeho budoucího RD. Celkem byl proveden odběr vzorků půdního vzduchu z 15-ti sond. Zemina v místě provádění měření byla stanovena jako středně propustná. Nakonec bylo stavební místo hodnoceno jako území na začátku pásma vysokého radonového indexu. Že na naší parcele budou naměřeny vyšší hodnoty radonu jsem věděl, protože se pozemek nachází v oblasti Krušných hor, ale překvapilo mě když mi pán který měření prováděl oznámil, že v místě jeho bydliště v Ostrově nad Ohří jsou i hodnoty šestkrát vyšší než na naši parcele a že mi jsme na tom ještě dobře. No, hlavní je že člověk v dnešní době už u radonu ví více než dříve a může při novostavbě učinit taková opatření, která rizika radonu zmírní. O měření byl vystaven protokol o stanovení radonového indexu a zaplacena částka za měření ve výši 1.500,-Kč.

Další věcí potřebnou pro k stavební povolení je průkaz energetické náročnosti budovy. Je to podobný průkaz jako mají domácí elektrospotřebiče a hodnotí jak je budova hospodárná či nehospodárná (dle mého názoru se stejně jedná o další zbytečný papír, protože když člověk staví novostavbu, tak už ve svém vlastním zájmu se ji snaží postavit hospodárně). Tento protokol se dle projektové dokumentace vyhotovil za 5.000,-Kč

Aby projektová dokumentace byla úplná, potřeboval jsem ještě projekt na sjezd od RD, kdy tomuto se poté musí vyjádřit Dopravní inspektorát Policie ČR, který ho potvrdí razítkem. Slouží k tomu, aby byl zajištěn náležitý výhled při vyjíždění z parcely od RD. Projekt sjezdu stál 2.500,-Kč bez dokladu.

Reklama

Ke stavebnímu povolení jsem musel sehnat stavební dozor, který mi poskytne projektant, ze kterým jsem uzavřel dohodu o provádění odborného dozoru během stavby a tento dokument jsem přiložil k projektové dokumentaci. Za stavební dozor si můj projektant účtuje částku 5.000,-Kč.

Protože zastavěná plocha RD je 131,25 m2 připravoval jsem se, že bude stačit pouze stavební ohlášení. Proto jsem obešel sousedy okolních pozemků, aby mi poskytli souhlas k výstavbě RD, který je potřeba k stavebnímu ohlášení. Tento mi majitelé pozemků sepsali volnou formou a podepsali ho.

Ještě jsem zašel na Katastrální úřad v Sokolově pro výpis z katastru nemovitostí, kde jsem zaplatil poplatek za jeho vyhotovení ve výši 100,-Kč.

Reklama

Tímto jsem si naivně myslel, že mám vše potřebné pro stavební úřad. Proto jsem vzal tři vyhotovení projektové dokumentace a šel jsem na úřad. Zde mi ale úřednice oznámila, že mi chybí souhrnné stanovisko od odboru životního prostředí a pak už by dokumentace měla být kompletní. Tento odbor sídlí ve stejné budově, ale o poschodí níže než je odbor stavební, proto jsem si myslel, že si projektovou dokumentaci pracovnice mezi sebou předají, ale to jsem se mýlil (asi spolu nemluví:-). Takže jsem kompletně vše zase odnesl na odbor životního prostředí, zde jsem dne 11. 01. 2010 podal žádost o souhrnné stanovisko k výstavbě RD. Úřednice mají lhůtu 30dní k vyjádření. Naštěstí zde pracovali rychle a dne 25. 01. 2010 jsem si vyzvednul vyjádření k projektové dokumentaci akce „výstavba RD“ od odboru životního prostředí, které obsahuje vyjádření k jednotlivým věcem s tímto úřadem související, jako je: nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, státní správa lesů a vodní hospodářství. Zde mi ale úřednice při předávání vyjádření oznámila, že už nemohu žádat o ohlášení stavby ale musím žádat u stavebního odboru o stavební povolení. Důvod byl ten, že stavbou RD bude dotčen zemědělský půdní fond mimo zastavěné území obce a před povolením stavby je třeba požádat orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. Dále mi řekla, že jejich městský úřad už není příslušný se vyjadřovat k ochraně ovzduší a tudíž se mi k tomuto musí vyjádřit obecní úřad v Krajkové (také nevím jaký by v tom byl problém, kdyby si to postoupili mezi sebou:-).

Ale abych se ještě vrátil k ochraně zemědělského půdního fondu. Moc jsem tomu sice nerozuměl, protože pozemek je v územním plánu schválený pro stavbu domku, rozuměl bych tomu, pokud by se jednalo o pozemek, který není braný jako stavební parcela!? Dostal jsem tedy dost nepřehledný formulář o odnětí půdy ze ZPF, ve kterém se i kromě jiné měla vypočítat bilance skrývky ornice. S tohoto jsem byl nějaký zmatený a proto jsem kompletní odnětí půdy ze ZPF zadal k vyřízení jedné paní, která již v tom byla zběhlá. Za vyplnění formuláře, výpočet skrývky ornice a zajištění odnětí půdy na úřadě ze ZPF jsem paní zaplatil 800,-Kč. Ještě jsem musel doplnit vyjádření k ochraně ovzduší, kde žádost jsem podal na obecním úřadě dne 29. 01. 2010 a již dne 01. 02. 2010 jsem měl vyjádření hotové (jinak i na toto vyjádření mají ze zákona také 30 dnů). Jde vidět, že na obecních úřadech jde všechno rychleji, na rozdíl od úřadů městských, kde i chování úředníků hraničí někdy se slušností:-)

Tak a šel jsem znova na stavební úřad, kde jsem musel znovu vyplnit formulář na stavební povolení, protože k vzhledem k shora uvedenému jsem měl do této chvíle připravený vyplněný formulář na stavební ohlášení. Na stavebním úřadě byla jiná úřednice než minule, takže když nakoukla do haldy papírů, kvůli kterému muselo padnout již pěkná řada stromu, hned mi sdělila, že mi ještě schází rozhodnutí o připojení sjezdu na ostatní komunikaci. Už jsem chtěl vše sbalit a odejít z kanceláře, ale ještě jsem úřednici požádal zda by byla tak hodná, a podívala se do dokumentace zda již už po vyřízení sjezdu bude dokumentace úplná. Na to mi bylo odpovězeno, že kdyby zase něco chybělo, tak se to zas doplní.

Jel jsem znovu tedy na obecní úřad v Krajkové, kde jsem podal žádost o udělení rozhodnutí o připojení sjezdu. Jak už jsem se zmiňoval, tak zde byly znovu velice ochotní a do pěti dnů jsem měl povolení o připojení sjezdu hotové (také na to mají ze zákona 30dní). Za toto povolení jsem na obecním úřadě musel zaplatit poplatek ve výši 500,-Kč.

A šel jsem už otlučený jak pinpongový míček znovu na stavební úřad (žádost o stavební povolení jsem podal dne 12. 02. 2010). Zde jsem jim vše zanechal napospas osudu a doufal, že snad už je dokumentace kompletní. Paní za přepážkou mi sdělila jak posledně, že si vše projde a kdyby něco scházelo, hned se ozve.

Vydržel jsem čekat 18. dní, kdy se pořád nikdo neozýval. Proto jsem dne 02. 03. 2010 zavolal paní na stavební úřad, kde jsem se jen chtěl zeptat zda mi ještě nechyběl nějaký papír k povolení. Úřednice mi oznámila, že k mé dokumentaci se ještě nedostala, že měli přednost dokumentace, které byly přede mnou. Hned druhý den se ale paní ozvala (možná kdybych ji zavolal dříve, tak bych nemusel promrhat 18.dnu, kdy ji dokumentace ležela jen tak na stole), že do dokumentace nahlédla a zjistila, že ještě chybí doložit vyjádření plynařů a souhlas hasičského záchranného sboru (tyto věci měl zařídit projektant, bylo to sepsaný i ve smlouvě o vyprojektování RD, takže jsem mu ihned zavolal, aby vše napravil), ale že i přesto zahájí společné řízení a rozešle pozvání k veřejnému ústnímu jednání na den 08. 04. 2010, kdy do této doby musí projektant stihnout doplnit chybějící dokumenty, jinak by poté bylo vše zastaveno.

Chybějící papíry jsem do shora uvedeného termínu doplnil. Dále jsem ještě musel zaplatit poplatek za stavební povolení, který činil 3600,.Kč.

Dne 08. 04. 2010 proběhlo na stavebním úřadě veřejné ústní jednání. Zde jsem přišel sám, takže jsem jen podepsal papír, že jsem se dostavil a pracovnice úřadu mi řekla, že do tří dnů od tohoto dne vydá stavební povolení. Kdyby se toho dne dostavili i sousedé a podali by protest na zahájení stavby, tak by se vše jistě protáhlo.

Konečně jsem se dne 15. 04. 2010 dočkal, toho dne mi zavolala pracovnice stavebního úřadu, že si mohu zajít vyzvednout rozhodnutí o umístění stavby + stavební povolení. Hurááá, hurááá, hurááá!

Toto rozhodnutí o umístění stavby + stavební povolení musí ještě nabýt právní moci. Lhůta pro nabytí právní moci je stanovena na 15 dní. Po uplynutí této doby dostanu nazpět orazítkovaný projekt RD a orazítkovaný nový rozhodnutí o umístění stavby + stavební povolení.

Snažil jsem se dopodrobna uvést co všechno bylo zapotřebí a jak dlouho vše trvalo, aby si každý mohl připravit na to, co ho čeká a naplánovat na vyběhávání po úřadech dostatek času.

Ukázka projektu v plné velikosti: Půdorys 1.NP (JPG otevírá se v novém okně) Půdorys 2.NP (JPG otevírá se v novém okně) Řez (JPG otevírá se v novém okně)

Náklady

Název položkyCena
Správní poplatek o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení
3 600 Kč
Výpis z katastru nemovitostí
100 Kč
Bilance skrývky ornice
800 Kč
Rozhodnutí o připojení sjezdu na ostatní komunikaci
500 Kč
Projekt na sjezd
2 500 Kč
Průkaz energetické náročnosti budovy
5 000 Kč
Dohoda o provádění odborného dozoru během stavby
5 000 Kč
Protokol o stanovení radonového indexu + měření
1 500 Kč
Individuální projekt RD
50 000 Kč
Celkem69 000 Kč

Galerie

Projekt + stavební povoleníProjekt + stavební povoleníProjekt + stavební povolení
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Tonda a Pavla
Tonda a Pavla (7 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací