Izolace betonové střechy pomocí asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
3. 2. 2017
0 komentářů
Příspěvek stavebníka
Podívejte se, jak provést spodní vrstvu izolace rovné betonové střechy pomocí asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. S kamerou jsme sledovali práci profesionálního izolatéra Pavla Rovňana krok za krokem. Ukázal nám i to, jak si poradit s detaily vnitřních a vnějších rohů nebo s celou izolací atiky.

Pro izolaci spodní vrstvy jsme vybrali modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPCIAL MINERAL, který je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Vyniká svými technickými vlastnostmi, a to zejména pevností a snadnou manipulací. Tento pás jsme objednali a zakoupili ve Stavebninách DEK. O izolaci rovné střechy jsem se pokoušel již jednou sám, bohužel však ne úplně úspěšně. Tentokráte jsem neponechal nic náhodě a pozval si specialistu na izolace pana Pavla Rovňana. Podrobně jsem pak s kamerou sledoval jeho práci.

Izolace betonové střechy  pomocí asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Než začneme pokládat izolaci

Před samotnou pokládkou je nezbytná kontrola podkladu. Seškrábneme ostré hrany, dopenetrujeme některé detaily, aby nám pás dobře přilnul k podkladu a lepil. Důležité je také řádně celou střechu odvodnit. Osadit veškeré vpusti a odvodňovací prvky. Poté se můžeme pustit do samotného natahování pásu. Kolem dokola máme připravenou atiku, na které je betonový věnec, jenž je ve spádu, což je velmi důležitá věc pro kotvení dalších vrstev. Pokud bychom totiž dávali beton obráceně, na natavený asfaltový pás, hrozilo by odskočení od tohoto pásu.

Reklama

S čím pracuje odborník

Při práci mě také zajímalo, jaké nářadí používá profesionální izolatér. Nespokojí se jen s plynovou bombou a velkým hořákem, tedy výbavou, kterou vídáme běžně na stavbách svépomocníků.  Pavel pracuje s velkým profesionálním hořákem s integrovaným zapalovačem a menším hořák na provádění detailů. Dále má špachtle se zakulacenými hranami, ostrý nůž na řezání izolace a další nože na samolepící pásy, tužku s metrem a také kladivo a smeták pro očištění izolovaného povrchu.

Izolace betonové střechy  pomocí asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Pavel rovněž vozí extra nůž na sundávání pásků, kterými je izolace zalepena v roli. Zajímalo mě, zda je opravdu nutné tyto pásky sundávat? Na to jsem dostal odpověď, že kdybychom pásky řádně neodstranili, při nalepování druhého pásu a příčného spoje by mohlo dojít ke spálení pásky a narušení utěsnění daného místa.

Reklama

Vytváření otvoru pro střešní vpusti a zateplení atiky

Při vytváření otvoru pro střešní vpusti je třeba počítat s budoucím zateplením atiky. My jsme použili vpusť TOPWET DN 100, která je umístěna na obou stranách garáže. Průměr montážního otvoru pro osazení vpusti by měl být minimálně 220 milimetrů. Vzdálenost středu vpusti od zateplení atiky by pak měla být minimálně 250 milimetrů. Vpusť jsme zašroubovali do betonového stropu, a poté opatrně k napenetorvanému podkladu navařili asfaltový límec.

Izolace betonové střechy  pomocí asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Tipy profesionála pro snazší navařování asfaltového pásu

Abychom měli jistotu, že celou roli asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL navaříme rovně, bylo nejprve třeba ji položit na zem a rozvinout. Následně urovnat a upravit případné boule a nerovnosti. Poté jsme roli navinuli zpět do poloviny délky a mohli jsme začít s navařováním. Doporučení profesionálního izolatéra na základě jeho mnohaleté praxe bylo navařit první roli pásu již s přesahem na atiku. Díky tomu jsme měli zajištěný pevný přechod na svislou stěnu a v budoucnu nebude hrozit žádné zatékání. Aby se pás po urovnání a vytvoření přesahu na atiku před natavováním dobře navinul zpět, je možné jej bez problému navinout šikmo.

Reklama

Pokládka asfaltových pásů a jejich navařování

Při pokládce prvního asfaltového pásu se izolatér soustředil na tavení vodorovné části pásu k betonu stropu a postupoval směrem k připravené vpusti. Jakmile se s asfaltovým pásem kestřešní vpusti přiblížil, položil pás na zem a vyřízl nožem v izolaci otvor s přesahem na asfaltový límec vpusti.

Izolace betonové střechy  pomocí asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

U vpusti je nutné pracovat s plamenem velmi opatrně a detailní napojení k asfaltovému límci vpusti i k atice provést pečlivě až v druhém kroku, tedy poté, co je vodorovná část pásu již přilepena. Před natavováním dalších pásů jsme pečlivě zametli podklad, na který jsme se chystali je lepit. S přesahem 10 centimetrů jsme si připravili další roli asfaltového pásu k natavení. I zde postupoval izolatér při lepení ve dvou krocích: Nejprve přilepil plynovým hořákem k podkladu asfaltový pás v celé jeho šířce, následně provedl kontrolu napojení na sousední pás, provařil a zahladil spoje.

Navaření hydroizolace na polystyrenové desky

Při bednění věnce jsme nepoužívali věncové cihly, ale po obvodu zdiva jsme uložili 5 centimetrů široký extrudovaný polystyren, který byl z venkovní strany zašalován pomocí OSB desek. Z tohoto důvodu jsme museli opatrně aplikovat hydroizolaci přímo na polystyrenové desky.

Izolace betonové střechy  pomocí asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Pokládka a navaření hydroizolace ve vnitřních rozích a na svislé části atiky

Na izolované střeše bylo třeba vyřešit několik rohů – v našem případě se jednalo celkem o 5 vnitřních rohů, neboli koutů, a jeden vnější roh. Pro doizolování vnějšího rohu si izolatér připravil speciální tvarovku. Tvarovku si můžete vyřezat na stavbě nebo ji koupit předem, například ve Stavebninách DEK. Pro svislou část atiky si izolatér připravil pásy o délce 1,5 metru a výšce 60 centimetrů. Protože musel řezat pás podélně, zbyly mu z role široké 1 metr pruhy o šířce 40 centimetrů. Tyto pruhy izolatér nerozděloval po 1,5 metru, ale ponechal je v celé délce. Pruhy následně použil na vrchní část atiky, která je vyzděna z cihel šířky 30 centimetrů. Na závěr zbylo ještě provést pokládku hydroizolace na vnitřní věnec atiky. Použili jsme zbytek odříznutého pásu v šířce 40 centimetrů s přesahem do vnitřní části prostoru budoucí terasy. Pás po věnci jsme nejprve rozvinuli, urovnali, a poté provedli navaření v ploše a detailu napojení na svislou izolaci. Podívejte se detailně na práci izolatéra přímo při práci. Pusťte si celé video. 

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
ŽIVĚ 1
ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama