Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Autor: ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
7. 10. 2016
0 komentářů
Příspěvek stavebníka
Cenová nabídka na střešní krytinu zpravidla obsahuje mnoho položek. Vysvětlíme vám, jak se v nich zorientovat. Zjistíte, jak jednotlivé prvky v cenové nabídce ve skutečnosti vypadají, a zda je na své střeše opravdu potřebujete. 

Rozklíčovat nabídku na střešní krytinu nám pomůže Vít Jirkovský ze společnosti TONDACH, která vyrábí střešní krytinu STODO 12, pro kterou jsme se v projektu Svépomocí ŽIVĚ nakonec rozhodli.

Jak sestavujete nabídku pro zákazníka?

Podle dodané projektové dokumentace provedeme výpočet střešní krytiny a všech prvků. Přesnost výpočtu, a potom i dodaného materiálu, odpovídá přesnosti dodané dokumentace. Ve většině případů dostáváme projekt ke zpracování výpočtu v měřítku 1:100, tedy ve formátu pro stavební povolení. Málokdy se stává, že máme k dispozici prováděcí projekt. Pokud nám ale někdo prováděcí projekt dodá, pak je v nabídce řešeno i mnoho dalších věcí i v detailech. A přesnost nabídky může být větší.

Tvoří doplňkové prvky polovinu z celkové ceny střešní krytiny?

V některých případech to možné je. Zejména tam, kde je střecha menší nebo i složitější. Nejedná se jen o doplňky, ale i o tvar střešní plochy. Čím je tvar složitější, tím víc potřebujeme doplňků, převedeme-li to na taškovou krytinu, hřebenáče nebo třeba krajové tašky, je to více. Doplňkové krytiny jsou náročnější na výrobu, logicky tak mají vyšší cenu.

Reklama

Jaký typ střechy vychází finančně nejlépe?

Jednou z těch nejméně finančně náročných je sedlová střecha. Dobře vychází také pultová střecha, někdy i valbová. Skutečně ale záleží na rozměrech. A u jednotlivých typů střech lze hovořit i o počtu doplňků odvislých od velikosti střechy, například o počtu větracích tašek.

Krajová taška – levá nebo pravá. Zejména v českých zemích se typicky provádí ukončení štítové hrany. V dnešní době už se nepoužívá oplechování, ale spíš systémové řešení, jakým je právě taková krajová taška. Má hned několik výhod v tom, že pak nemusíte používat další materiály. Nepoužíváte tak ani dotěsňovací prvky. Pozn. Krajové tašky jsme využívali pro model krovu. Stavbu modelu krovu na sobotním workshopu si můžete připomenout v tomto videu >> Rozdělovací hřebenáč – standardní prvek pro valbové střechy. Používá se tam, kde se stýká několik střešních rovin. Takový detail je pak třeba zakrýt. A k tomu slouží univerzální rozbočovací hřebenáč, který umožní styk jednotlivých hřebenů v různých úrovních a elegantně takový stavební prvek zakončí. Ukončovací díl – patří k hřebenáči. Říkáme tomu víčko nebo uzávěra. Je to spodní část, vyrobená nejčastěji z páleného střepu pokrytého glazurou. Elegantně uzavře hřebenáč tam, kde končí štítová hrana.

Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?
Reklama

Hřebenáč – ukončovací. Rozdělovací hřebenáče umísťujeme navrch střechy. Nároží ale také musíme něčím ukončit, ať už dole u žlabu nebo u okapu. Zakončujeme jej tedy tímto elegantním prvkem. Hřebenáče jsou buď ukončovací nebo naopak klasické. Ve většině případů se vejdou tři kusy na jeden metr. Patří k nim ještě doplňkové prvky, to znamená vrchní nebo spodní uzávěry. Tašky – u některých modelů této střešní krytiny je možné využít tzv. tašku pro připojení hřebene. V horní části takové krytiny jsou umístěny drážky. Jsou zcela odlišné od těch, které známe ze základního typu tašek. Slouží k tomu, aby byla střešní plocha odvětrána. Zároveň také těsní.

Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

  Při využití těchto tašek sedí hřebenáč nahoře na hraně a vlastně utěsňuje prostor. K čemu to slouží? Taška, která je zároveň větrací, pakliže to konstrukce krytiny umožňuje, má na své spodní hraně ještě nasávací otvor. Takové otvory pak nejsou patrné na ploše tašky. Větrací tašku tak můžete umístit bez problémů na ploše střechy. Klasickou větrací tašku ale většinou vidíte na první pohled a ne každému se to zdá jako úplně ideální. Současným evropským trendem je spíš řešení, při kterém je hřeben střechy tzv. nasucho, tedy bez jakýchkoli dodatečných úprav a bez dopěstování dalšími prvky. A v takových případech je velkou výhodou používat tento typ, ne klasické větrací tašky.

Reklama

Protisněhové tašky a jejich použití

Podíváte-li se na okolní stavby zjistíte, že ne všichni protisněhové tašky používají. V určitém systému počítáme s doporučením výrobce tak, aby i na střeše vypadaly pohledově pěkně, především ale, aby celé řešení bylo funkční. Pyramida, která je tady umístěna na glazované krytině, určitě funkci má. A doporučil bych i dostatečné množství vzhledem k ploše krytiny. Ta je poměrně zajímavá.

Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Protisněhové tašky by měly zabránit sjíždění sněhu ve velkých masách. Jejich úkolem je tedy rozbít plochu sněhu. Zároveň si uvědomte, že glazovaná krytina má v podstatě skelný povrch, který se v zimě působením slunečních paprsků velmi rychle zahřeje. A logicky tak pak po takovém povrchu může sníh velmi rychle sjíždět dolů. Doporučením pro glazované krytiny je používat dostatečné množství takových zábran.

Kam umístit sněhové zábrany na střeše? Stačí vybrat jen určitá místa?

Takové řešení určitě existuje. Souvisí i s umístěním žlabu a krytiny. Pokud v případě vaší střechy hrozí, že by sníh mohl utrhnout žlab, pak nebude úspora s největší pravděpodobností téměř žádná, respektive mínusová. Znamená to, že tomu bude muset odpovídat i osazování žlabů, pakliže jsou pod krytinou v jiném systému.

Stodo 12 komplet odvětrání

Zaměřme se na slovo odvětrání. Nesouvisí to s větracím systémem, o kterém jsme hovořili už dříve v případě větracích tašek pro připojení hřebene. Má to spojitost s odvětráním digestoře nebo kanalizace. V každém domě je minimálně jedno odvětrání kanalizace, to znamená, že někudy musí být odvětrána kanalizace, tedy stoupačka skrz střechu. Jedná se o systémové řešení. 

Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Na první pohled možná vypadá takový systém složitě, je sestaven z několika dílů. Nicméně funguje tak, že odvětrá kanalizaci ven z budovy. Je to opět v keramice, částečně uvnitř, a je možné to nasadit na jakýkoli průměr stoupačky.

Anténní prvek

Satelity, které se v dnešní době používají, musejí na něčem stát. Můžeme tedy říct, že na každém rodinném domě je ve většině případů jeden anténní nástavec, pokud tedy dům nemá kabelovou přípojku. Vrátíme-li se ještě k té dříve zmiňované kanalizaci, je spíš výjimkou, že je na střeše jen jeden takový prvek. 

Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Dnes běžně počítáme s tím, že je tam takových prvků spíše víc, jedno odvětrávání digestoře nebo koupelen, a potom k tomu ještě odvětrávání kanalizace. Ve většině případů je tam tedy takových prvků více.

Fólie MONO – DOUBLE TAPE

Fólií je na trhu mnoho. Naše firma dodává kvalitní osvědčené fólie, zejména pokud mluvíme o těch s nápisem MONO a ještě i DOUBLE, což znamená, že taková fólie má v sobě integrované lepicí pásky. Takovou fólii lze použít jak na bednění, tak na tepelnou izolaci. Jednou z jejích hlavních výhod je i její gramáž. Jedná se o minimálně 170 gramovou hmotnost fólie, což už samo o sobě značí, že nejde o standardní fólii, ale fólii s vysokou pevností. Zároveň ale dokáže i vydýchat případnou vlhkost z tepelné izolace, potažmo z krovu. Má i tu skvělou vlastnost, že je odolná vůči olejům z motorových pil a také vůči tzv. výluhům na střeše, ke kterým může docházet zejména u chemicky ošetřeného dřeva. Podíváme-li se na to, jak jsou realizovány některé střechy, zjistíme, že v průběhu realizace může pršet, což znamená, že i z latí může dojít k výluhu jednotlivých chemických látek. Standardní fólie takovou zátěž nesnesou, dochází k jejich degradaci. Ale zákazník to vlastně vůbec nemusí poznat. Jednoho dne ovšem zjistí, že mu cosi kape ze střechy v podkroví. A pak se snaží přijít na to, kde je problém. Nakonec zjistí, že fólie má bohužel nevratně zničenou vnitřní membránu.

Je výlez ke komínu podmínkou?

Vedle komínu, kde se provádí pravidelné revize, musíme mít umístěný výlez. V praxi to znamená, že bychom tam měli mít univerzální výlez, plus ještě k tomu stoupací plošinu. Vše by mělo sloužit k tomu, aby měl kominík ke komínu bezpečný přístup. Myslím si, že to není jenom záležitost revize, ale i následné kolaudace. Pokud byste se tomu chtěli vyhnout, nenapadá mě bohužel jiný způsob, než umístit na střechu další prvek.

Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Musím všechny tyto doplňky na střeše použít?

Vždycky říkám, že nezbytné je v každém případě větrání střechy. To by vám měli říct všichni dodavatelé, a nejen oni, i ti, kteří se v tomto oboru pohybují. Pokud byste se tedy rozhodli udělat střechu tzv. nejlevněji, můžete začít „očesávat“ jednotlivé prvky. Nebral byste tedy v potaz systémové řešení, které je standardně aplikované, a začal byste používat třeba oplechování a jiné materiály. 

Jak se vyznat v jednotlivých položkách cenové nabídky na střešní krytinu?

Časem se ale dostanete do problémů, protože zjistíte, že to všechno nemusí fungovat úplně tak, jak by mělo, a že i v takovém případě je třeba použít řadu dalších materiálů, které dotěsňují jednotlivé detaily. Nehledě na estetickou stránku věci. Vždycky je tedy možnost někde tu střechu tzv. ošidit, musím ale říct, že většinou si už po první zimě člověk uvědomí, že to neudělal zrovna ideálně a že už to měl celé řešit lépe na začátku. Doporučuju tedy používat originální prvky. A pokud byste se chtěl vyhnout vícenákladům, pak vám z našeho pohledu můžu doporučit snad jen to, že si nekoupíte kohouta na hřebenáči. Jinak ale doporučuju používat veškeré prvky. TIP: Záznam z workshopu, na kterém jsme sestavovali krov připravený na CNC stroji, najdete v předchozím článku. V příštím videu se dozvíte více o bednění krovu, natažení fólie a laťování.

Otázka

Jak byste realizaci střešní krytiny řešili Vy? Použili byste všechny doporučované prvky? Své příspěvky, pište prosím do komentářů.

Náklady

Název položkyCena
Střešní krytina STODO 12, včetně doplňků
211 130 Kč
Celkem211 130 Kč

Přílohy

Cenová nabídka střešní krytiny Tondach STODO 12
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
ŽIVĚ 1
ŽIVĚ 1 (132 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací