Možnost velké úspory na DPH

Autor: Pavel Tesárek (73 příspěvků)
Kategorie: Financování
6. 5. 2015
2 komentáře
Možnost velké úspory na DPH
Příspěvek stavebníka
Úspěšně jsme s klientem dokončili dvouletý projekt, který dvaceti lidem ušetřil 2.000.000 Kč při výstavbě inženýrských sítí jen na DPH, mnohem víc na jejich pořizovacích nákladech.

Na začátku stála normální skupina soukromých investorů, kteří si koupili za výhodné peníze stavební parcely v jednom územním celku. Někteří chtěli postavit své nové domovy, jiní investovali do pozemků s cílem zhodnotit je a prodat se ziskem.

Jeden z nich oslovil naši advokátní kancelář se zadáním vymyslet subjekt zastřešující tuto náhodnou skupinu lidí a jejich momentální potřebu postavit na svých nových pozemcích inženýrské sítě. Takový subjekt by se stal plátcem DPH a mohl si uplatnit DPH účtované od stavební firmy za výstavbu vybavení potřebného všemi zúčastněnými.

Jako nejvhodnější jsme zvolili družstvo. Majitelé pozemků jsou jeho členy. Na rozdíl od prvního nápadu na společnost s ručením omezeným je členství v družstvu otevřené – kdokoliv se může jednoduše stát jeho členem. K převodům členských podílů navazujících na případný prodej pozemku není potřeba svolávat valnou hromadu a převod registrovat v obchodním rejstříku, což s sebou nese další zbytečné náklady. Akciová společnost je zase příliš drahá na provoz, veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost jsou už zcela nevhodné. Jiná právnická osoba přitom plátcem DPH být nemůže.

Reklama

Druhá významná úspora společného koordinovaného postupu spočívala v silné vyjednávací pozici při výběru vhodné stavební firmy. Shodou okolností za družstvo vyjednával předseda družstva s dlouhou praxí ve stavebnictví. Uměl si tudíž srovnat jednotlivé cenové nabídky co do důvodnosti a potřeby. Nakonec rozpočet dosáhl 18 milionů korun, když nejvyšší zněla až na 40 milionů (!) Jeho schopnosti pak družstvo využilo i při samotném dozoru stavebních prací. Za takové služby měl samozřejmě nárok na předem odsouhlasenou odměnu. Ta byla v porovnání s výší úspor ovšem pořád ještě zanedbatelná.

Náročné stránky projektu zahrnovaly práci s nesourodou skupinou lidí. Vše bylo potřeba důkladně a opakovaně vysvětlit, získat si jejich důvěru. U všech se to nepodařilo a v jednom případě jsme dokonce měli co dočinění s osobními ambicemi zprostředkovat skrze družstvo zakázku svému známému, nepřekvapivě pohybující se ve vyšší cenové hladině. Nakonec se vše podařilo s tímto „sousedem“ urovnat , existence družstva nebyla závislá na účasti všech majitelů dotčených pozemků. Pro důvěru členů družstva bylo též nutné vést veškeré práce a účetnictví družstva přísně transparentně a zkušeně, k čemuž družstvo používalo i externí účetní a právní kancelář.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Pavel Tesárek (73 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama