IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS

IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS
KVK PARABIT
17. 6. 2013
Inspirace
Žádné komentáře
Terasy a balkóny tvoří u budov nejen architektonický prvek, ale provozním využitím prostoru plochých střech u budov rozšiřují možnosti, jak trávit čas ve svém obydlí. Terasy a balkóny patří do skupiny provozních plochých střech a patří mezi ně skladby s dlažbou, dřevěnými rošty, s kačírkem či zelené střechy.

Speciálním případem jsou střechy, kdy tepelná izolace je pokládána až na hydroizolaci, ty nazýváme střechami inverzními. U plochých střech využívaných nad obytnými místnostmi se musí řešit tepelně - technické požadavky. Pak se jedná o zateplené provozní střechy.  

POŽADAVKY NA IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS

Na konstrukce teras jsou kladeny vysoké požadavky. Terasy jsou vystaveny vyššímu riziku poškození konstrukce povětrnostními vlivy, pokud se při projektování a při realizaci (výstavbě) teras cokoliv podcení v  systému izolace.

Právě u teras může být příčin závad vodotěsné funkce stavebních konstrukcí celá řada: od chyb v návrhu,  projektu stavby, chyb v provedení, montáži jednotlivých vrstev ploché střechy až po nedbalou údržbu.

Nejdůležitější je především zajištění vodotěsné funkce. Na povrchu plochých tedy i provozních střech je na střešní povlakové krytině velmi důležité docílit dostatečný spád pro odtok dešťové vody, což lze například vybudováním spádové vrstvy nad nosnou konstrukcí střechy, tepelnou izolací ve spádu, nebo nosnými střešními konstrukcemi vybudovanými v určitém sklonu.

Požadavek investora je co možná nejmenší spád povrchu pochůzné vrstvy terasy. Spádové vrstvy pod izolací ve střešním plášti mají být min 1°.

ŘEŠENÍ DETAILŮ IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS

Nejčastější vady izolace balkónů a teras jsou v chybném návrhu nebo v neodborně provedených detailech. U detailu přechodu hydroizolace z vodorovné plochy na svislou je požadováno vytažení min. 150 mm nad úroveň střechy zakončené zatmelenou klempířskou lištou.

Extrémně složitým detailem je prostup nosného prvku zábradlí, který se řeší průchodkami talířek/trubička. Talířek je zatavovaný mezi souvrství pásů a trubička se zatmelí.

Lepším řešením však je, když se kotvící prvek zábradlí umístí pod římsu bez nutnosti průchodu skrz hydroizolační souvrství. Další chyba může vzniknout i u návrhu detailu izolace u přístupových dveří při požadavku investora na snížený nebo bezbariérový vstup, kde se většinou použijí odvodňovací žlábky přede dveřmi, které zabraňují vniknutí vlhkosti zafoukaným nebo hnaným sněhem do místnosti apod..

VOLBA SKLADBY A TYPŮ PÁSŮ

Návrh hydroizolační vrstvy má více variant. Můžeme zvolit nejspolehlivější nebo cenově nejdostupnější izolaci. Pokud jsou voleny asfaltové pásy, je nespolehlivější variantou zásadně modifikovaný asfaltový pás s vrchním posypem tl. 5 mm.

I u nejlevnější varianty se musí použít velmi pevné oxidované pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny nebo polyesterovou nosnou vložkou zabezpečující spolehlivou vodotěsnost.

Za nevhodné se jednoznačně považuje použití oxidovaných pásů s nosnou vložkou ze skelné rohože nebo strojní hadrové lepenky všeobecně známé jako IPA.

IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zeptejte se profesionála!

Vyplňte formulář a zeptejte se profesionála na hydroizolace pana Ing. Jan Pařík, marketingového ředitele a soudního znalce ze společnosti KVK PARABIT, a.s.

Galerie

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4
Zavřít reklamu