STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Autor: KVK PARABIT (5 příspěvků)
10. 6. 2013
0 komentářů
STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
Příspěvek stavebníka
Asfaltové hydroizolace patří mezi vyzkoušená řešení ochrany objektů a řadíme je do skupiny povlakových hydroizolací (tj. izolací vodotěsných, které mohou být použity od velmi malého požadovaného sklonu). U asfaltových pásů je požadován pro ploché střechy min. sklon 1°.

Ploché střechy se dnes řeší pásy s dilatační schopností, které se vyrábí s kaučukem a s nosnou polyesterovou vložkou, aby byly schopné zachytit rozdíly ranních a odpoledních teplot v různých ročních obdobích; dále s UV ochranou povrchu - vrstvou tvořenou hrubozrnnými přírodními nebo barvenými břidličnými posypy.

Pokud má pás uvedené vlastnosti, pak skladbu ploché střechy dnes řadíme mezi méně problémové než skladbu střechy šikmé. Vždy je třeba, kromě správné volby hydroizolační skladby, řešit kvalifikovaně detaily (atika, vytažení na stěnu, vtok nebo okap, závětrná lišta, dilatační mezera, světlík apod.).

ZPŮSOB MONTÁŽE ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Nejběžnějším způsobem zpracování pásů je celoplošné nebo bodové natavování. Pásy určené k natavení se označují jako typ S (svařitelné). Jde většinou o natavované pásy tloušťky 5 mm, resp. min. 4,0 mm, zcela výjimečně pak pásy 3,5 mm. Na vodotěsnost /nejdůležitější vlastnost asfaltových pásů/ má vliv kvalita natavení běžného podélného přesahu, který by měl být až 12 cm.

Reklama

Další způsoby zpracování jsou mechanické kotvení v přesahu talířovými nebo teleskopickými kotvami se zvětšeným přesahem rovněž 12 cm. Moderní jsou samolepící pásy s celoplošně lepenou spodní stranou a podélným samolepícím proužkem o šířce 8 cm přesahu svrchu.

Novinkou jsou kombinované samolepící pásy, které mají zvětšený 12 cm přesah se samolepící oblastí o šířce 4 cm, zamezující prošlehnutí plamene např. na dřevěné bednění a natavovaný přesah o šířce 8 cm zajišťující vyšší kvalitu u nataveného spoje pro vodotěsnost.

Již méně se používají metody montáže pokládkou do horkého asfaltu, či lepením studeným asfaltovým lepidlem. U provozních střech a nadzemních základů se natavují kvalitně spoje a pás je přitížen vrstvami skladby střechy nebo podlahy.

Reklama

Separační pásy typu R o tloušťce 2 - 3 mm se celoplošně přibíjí lepenkovými hřebíky. Nepočítají se však do počtu vrstev hydroizolační vodotěsné skladby.

  1. Jedním z nejdůležitějších parametrů povlakových krytin střech je sklon střechy. Plochá střecha má sklon od 1°(1,75%) do 5°(8,75%) a šikmou střechou můžeme označit střechu se sklonem od 5° do 45°(100%). U sklonu nad 45° jde o střechu strmou - zde je třeba sklon pro využití asfaltových pásů jinak omezit. Pro sklony od 1° do 3°(5,24%) jsou zásadně používány dvouvrstvé izolační skladby - kombinují se vrchní natavitelné a podkladní natavitelné, kotvené nebo samolepící pásy. Pro sklon od 3° do 10°(17,4%) se používají jednovrstvé skladby – natavitelné nebo volně pokládané mechanicky kotvené (typu Paraelast Mono), především pro nižší sklon jsou pro jednovrstvé skladby upřednostňovány pásy tloušťky 5 mm. Sklon nad 10° již vyžaduje kombinaci montáží. Pásy se natavují a současně se ve zvětšeném přesahu o šířce 12 cm kotví.  Pro sklon od 45° (strmé střechy) se asfaltové pásy používají v omezeném rozsahu (např. pro obloukové střechy).
  2. Dalším požadavkem je velikost střechy. U střech nad 50 m2 se již vyžadují kombinace technologií pokládky, kde může být použita natavovaná nebo lepená varianta (např. s nízkoexpanzními polyuretanovými lepidly a se samolepícími pásy), která je dále kombinována s kotvením (s talířovými nebo teleskopickými kotvami).
STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮSTŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
Reklama

Volba pásů samotných skýtá hned několik variant. Preferují se pásy s nosnou polyesterovou vložkou a skleněnou tkaninou. Pro parotěsnou vrstvu se navíc používají pásy s vynikajícími difúzními vlastnostmi, které obsahují nosnou vložku spřaženou s hliníkovou fólií.

Investor preferující spolehlivost a trvanlivost řešení střešní skladby si může vybrat vysoce kvalitní hydroizolace plochých střech s použitím výhradně modifikovaných asfaltových pásů Elastodek, Sklodek typu special s dlouholetou 10-letou zárukou. Pokud je preferováno cenově dostupnější řešení, lze volit pásy se 7-letou zárukou Elastodek, Sklodek typu medium resp. standard, místo pásů 5 mm jsou použity natavitelné pásy s nejnižší tloušťkou pásu min. 4 mm.

Pokud je požadováno cenově nejdostupnější řešení, pak lze volit podkladní pás oxidovaný jen s až 3-letou zárukou, ale vždy velmi pevný - např. typu Sklobit 40 mineral. U použití vrchního pásu doporučujeme volit vždy výše uvedený modifikovaný pás typu Elastodek nebo Sklodek 40 standard dekor.

Použití pásů s hadrovou nosnou vložkou typu IPA je sice zastaralé, ale omezeně možné pro objekty s dočasnou funkcí (garáž, pergola, kůlna, přístřešek), kde se volí pásy se skleněnou rohoží typu Bitagit.

NOSNÝ PODKLAD A ZATEPLENÍ STŘECHY

Asfaltové pásy se pokládají na souvislý rovný, suchý a čistý podklad. Nosným podkladem je nejčastěji beton, který je třeba vždy penetrovat asfaltovým penetračním lakem. Na dřevěné bednění z požárního hlediska nelze pásy natavovat přímo, proto se používají pod natavovanou skladbu celoplošně přibité separační pásy.

Podkladem může být i trapézový plech, jenž se rovněž penetruje pro pás jako parotěsnou zábranu. Protože však nejde o souvislý povrch, musí být pásy použity v kombinaci s deskovými materiály tepelnou izolací nebo OSB deskami.

Tepelné izolanty lze umístit u dřevěného bednění mezi krokve, ale i nad krokve (nad bednění) nebo na beton či trapézový plech. Podle tohoto výběru a typu nosného podkladu se liší způsob montáže za použití natavování pásů nebo mechanického kotvení. Na polystyren se používají samolepící pásy. Pod tepelnou izolaci se vždy navrhuje parotěsná zábrana.

Rozlišují se nejčastěji jednoplášťové střechy a dále dvouplášťové střechy. Pod krytinou nad tepelnou izolací má dvouplášťová střecha větranou mezeru předepsaných rozměrů. Tato mezera zajišťuje větrání vstupními a výstupními otvory tzv. „komínovým způsobem“. Tato skladba je pochopitelně cenově náročnější, ale empiricky je ověřeno, že uvedený systém „dýchání“ prodlužuje životnost střešní skladby o několik desítek procent.

REKONSTRUKCE STŘECHY

Velmi často je nutno řešit rekonstrukci střechy. V takovém případě je třeba původní vrstvy skladby odborně prohlédnout - většinou se provádí sondy do střešního pláště.

Provádí se kontrola nosné vrstvy, tepelně izolační vrstvy, posuzují se  možnosti odstranění proláklin a výdutí, dále kontrola možnosti natavení na stávající vrstvy (nutnost mechanického odstranění nátěrů) nebo nutnost provedení mezivrstev např. z polystyrenu, kde se použijí kotvené nebo samolepící systémy. 

Rozhodnutí o rekonstrukci předchází odborné zhodnocení prohlídky, po kterém se určí, zda je nutné rekonstruovat nebo není jen třeba provést údržbu či částečnou lokální opravu střešního pláště.

STŘECHA S POŽÁRNÍM ATESTEM

Někdy se stává, že projektant určí zhotoviteli podmínku použití atestovaných protipožárních pásů. Atest hodnotí celou střešní skladbu v tomto případě z venkovního prostředí. K dispozici jsou pásy s atestem mimo požárně nebezpečné prostory, nutné např. pro velkoplošné střechy.

Volí se skladby s označením atestu BROOF(t1), toto splňují a atestovány jsou běžně nabízené vrchní modifikované pásy jednovrstvé i dvouvrstvé skladby.

Dále je možné přímo do prostor se zvýšeným rizikem vzniku požáru použít systémové skladby se speciálním pásem, kde jde o požadavek pro vyšší požární zatížení nebo není dostatečný odstup od okolních budov.

Volí se skladby dvouvrstvé s označením atestu BROOF(t3). Toto splňují speciální pásy s přesným řazením vrstev skladby nebo skladby s vrchním pásem obsahující aditivum - přísadu proti hoření a stékání typu Paraelast Antifire.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zeptejte se profesionála!

Vyplňte formulář a zeptejte se profesionála na hydroizolace pana Ing. Jan Pařík, marketingového ředitele a soudního znalce ze společnosti KVK PARABIT, a.s.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
KVK PARABIT (5 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama