Kolaudace

Autor: Libor a Maruška (50 příspěvků)
26. 3. 2013
14 komentářů
Kolaudace
Příspěvek stavebníka
Listopad 2012 Začátkem listopadu jsem na SÚ podal formulář „Oznámení o užívání stavby“. Domníval jsem se, že už při podání žádosti musím předložit celý balík všech dokumentů. To byl omyl.

Při podání se dává jen ten dvojlist žádosti. Až teprve, když přijde pracovník SÚ na stavbu, tak se mu předkládá veškerá dokumentace. Tím pádem jsem tu žádost mohl podat o cca 2 týdny dříve a pak teprve ještě dokompletovat to, co mi schází.

Paní z SÚ asi po týdnu volala, že by se chtěla domluvit na termínu. Pokud bych ji prý na stavbu zavezl, tak by to šlo za týden, jinak až za 14dní. Tak jsme se dohodli, že pro ni zajedu, stejně to mám při cestě.

Už cestou na stavbu se mě ptala, jestli mám fasádu. Když jsem jí řekl, že nemám, tak se zatvářila kysele a že to prý bude problém. Že prý bez zateplení nesplňuju energetický štítek, a že kdybych stavěl z Ytongu, tak to nevadí, protože prý má lepší izolační vlastnosti než Porotherm.

Reklama

Vysvětlil jsem jí, že ve stavební části projektu je sice namalovaná izolace fasády, ale energetický štítek je počítán na holé zdivo bez zateplení – úředníci asi dokumentaci moc nestudují.

Taky si vzpomínám, že při výběru zdiva mě na nějaké výstavě člověk od Ytongu upozornil na v katalogu udávaný tepelný odpor jejich zdiva, který je prý lepší než u Porothermu – sám prodejce mi ale řekl, že je to obchodnický chyták, protože Ytong uvádí odpor při nulové vlhkosti oproti Porothermu, který prý odpor uvádí při obvyklé relativní vlhkosti. Takže to má být údajně přesně naopak, Porotherm 44 má mít lepší tepelný odpor než Ytong 375.

Já to nikdy podrobně nezkoumal, ale docela bych tomu i věřil. Rozhodně si myslím, že oba materiály nebudou mít tak rozdílný tepelný odpor, aby úřednice z SÚ u jednoho vyžadovala zateplení a u druhého ne. Odříkal jsem jí to, ona se podivila, ale víc o tom nediskutovala. Evidentně neměla tak detailní znalosti.

Reklama

Na stavbě si vzala výkres půdorysu přízemí a v rychlosti si prošla všechny místnosti. Pak jsem jí nabídl, jestli se nechce podívat na půdu (podkroví). Sice se jí moc nechtělo, ale když jsem spustil schody, tak si na ně stoupla a letem se podívala do podkroví a pochválila mě, že jsem osadil protipožární schody.

Pak jsme prošli všechny revizní zprávy a další dokumenty a dohodli jsme se, že nám paní dá souhlas s předběžnou kolaudací s podmínkou, že do roka bude zateplení a fasáda. Cirka po půl hodině bylo po všem. Paní si dala chlebíček a kafíčko a já ji odvezl zpět na SÚ.

Asi po týdnu dorazil doklad o předčasném užívání stavby už i s přiděleným popisným číslem. Je tam stanovena podmínka, že do konce následujícího roku bude hotové zateplení a fasáda.

Reklama

Tady je krásně vidět, jak si každý SÚ dělá, co chce. Jinde kamarádi bez problému zkolaudují bez fasády bez jakékoliv podmínky. I když jak mi paní sdělila, tak od 1.1.2013 má platit nějaká novela, která říká, že bez fasády není možné zkolaudovat.

Jinak ke kolaudaci (spadám pod SÚ ve Slaném) jsem předkládal následující dokumenty (nechával jsem si originály a úřednici z SÚ jsem dával barevné kopie): - formulář „Oznámení o užívání stavby“ - Stavební deník - Doklady ke změně stavby - Prohlášení odborného vedení stavby + osvědčení o autorizaci a kopie živnostenského listu (vše dodá dozor) - Geometrický plán (jak zaměření, které jsem nechával dělat před rokem, tak potvrzení, že se půdorys nezměnil) - Zpráva o výchozí revizi elektrické instalace - Zpráva o revizi plynového zařízení vč. protokolu o tlakové zkoušce - Protokoly o tlakové zkoušce vodovodu - Protokoly o zkoušce těsnosti kanalizace - Protokoly o topné a tlakové zkoušce ÚT - Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem - Revizní zprávy spalinových cest - Doklady k nakládání s odpady - Doklady k hasicímu přístroji

Vzory některých dokladů jsem hledal docela dlouho, tak něco málo přikládám, protože by se to mohlo hodit i ostatním.

Reklama

Přílohy

Nakládání s odpady
Zkouška topení
Těsnost kanalizace
Tlaková zkouška vodovodu
Geometrák
Odborné vedení stavby
Doklady ke změně stavby
Formulář ohlášení užívání stavby
Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
4. část - Základová deska

Véna

4. část - Základová deska

Reklama