Solární ohřev vody

Solární ohřev vody
Zuzana Bohdalová
8. 1. 2013
Inspirace
1 komentář
Ohřev vody lze v rodinném domě zabezpečit také za pomoci solární soupravy takzvaného setu pro aktivní využití solární energie. Ten v sobě zahrnuje kolektor nebo více kolektorů,  akumulační nádobu, nosnou konstrukci, oběhové čerpadlo, expanzní nádobu, regulátor – elektronický a také další součásti jako například armatury,  potrubí, těsnění, a ventily.

Pro opravdu efektivní využití sluneční energie je zapotřebí vybírat solární set vždy podle typu kolektorů, které jsou nejdůležitějším prvkem celé sestavy. Na tuzemském trhu jsou v současnosti možnosti výběru z kapalinových kolektorů. Ty se pak dělí na trubicové, vakuové ploché, ploché zasklené a na ploché bez transparentního krytu.   

Solární ohřev vody

Obecně platí pravidlo, že čím větší je solární soustava, tím menší jsou měrné provozní náklady vztažené ke kolektorové ploše nebo k dosaženému zisku. U pomocné elektrické energie kolísají náklady v rozmezí 3 až 5 % tepelného zisku solární soustavy. U větších solárních soustav ale klesají dokonce i pod 1 %.

Údržbové a servisní náklady se odhadují v průběhu jednoho roku mezi 0,3 – 0,5 % z celkových investičních nákladů na pořízení  takovéto soustavy. Do údržby se zahrnuje výměna solární kapaliny, která nyní vychází v průměru 60 Kč/l. Tu je potřeba provést jednou za 5 let, dále 1x za asi 10 let provést výměnu oběhových čerpadel a výměnu zásobníku asi 1x za 15 let.

Solární ohřev vody

Plocha kolektorů by měla být navržena na objem zásobníku a ten se odvíjí od množství potřebného tepla. Investiční náklady na pořízení solární soustavy jsou opravdu velké.  A tak se vyplatí si vše dobře spočítat. Záležet bude na počtu a rovněž velikosti pořízených solárních kolektorů a dále na ostatních přídavných zařízeních. Výměník tepla přenáší tepelný výkon kolektorů. Ten je dán jejich plochou. Světlost potrubí určuje průtok na základě výkonu kolektorů. 

Světlost je určující faktor pro tloušťku tepelné izolace potrubí. Vše na sebe zkrátka navazuje. Oběhové čerpadlo musí být vybíráno na základě průtoku a tlakové ztráty související se světlostí potrubí. Objem expanzní nádoby primárního okruhu zase musí být podřízen objemu potrubí a instalovaným kolektorům. A právě výše zmíněné návaznosti jsou nejpádnějším důvodem pro nákup celého solárního setu.

Solární ohřev vody

Z již výše jmenovaných druhů kolektorů jsou nejžádanější kolektory ploché vakuové (PVK) podtlakové. Jedná se vlastně o takový technický i cenový kompromis mezi kolektory vakuovými a plochými. Jejich výhody spatřujeme především v možnosti obnovy vakua pomocí vývěvy.

Oproti vakuovým kolektorům jsou náklady na jejich pořízení pouze poloviční. Nevýhodou je možnost hromadění a kondenzace vodní páry uvnitř kolektoru, což má za následek snížení účinnosti systému. Většinou jsou tyto kolektory vybavovány spektrálně selektivními absorpčními vrstvami. Ty mají za úkol snížit tepelné ztráty vznikající sáláním z povrchu absorbéru. Daří se jim to asi tak na 80%.   

Solární ohřev vody

Vakuové trubicové kolektory (VTK) jsou výhodné, pokud najdou využití v extremních klimatických podmínkách a vhodné jsou pouze pro vysokoteplotní využití nad 80°C. Problémy s nimi mohou nastat v případě odtávání sněhu.

Solární ohřev vody

Ploché kolektory bez transparentního krytu se doporučují pouze pro nízkoteplotní soustavy na sezónní využití. Své uplatnění nacházejí nejčastěji pro ohřev vody v bazénech anebo k maloobjemovému ohřevu například v chatách určených k rekreaci.

Solární ohřev vody

Zuzana Bohdalová Foto: ecvv.com, diytrade.com, sunfieldsolar.en.made-in-china.com, infloorheat.net, weiku.com, sunposesolar.com.   

Petr_N 16. 7. 2015 8:33:06

Zdravím do diskuse, my máme solární ohřev vody od firmy TOPMAX Teplice (www.topmax-teplice.cz). Naprosto perfektní, doporučuju.

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4