Bezkontaktní zateplení

Bezkontaktní zateplení
Zuzana Bohdalová
11. 12. 2012
Inspirace
Žádné komentáře
V případě bezkontaktní zateplení se vlastně jedná o zavěšenou fasádu na speciálním roštu. V meziprostoru je provětrávací mezera, která má za úkol odvádět nechtěnou vlhkost ze stavební konstrukce. Právě z tohoto důvodu je systém bezkontaktního zateplení vhodný i pro dodatečné zateplování budov, které mají vyšší vnitřní vlhkost.

Systém bezkontaktního zateplení se skládá z nosného roštu, izolačního materiálu, již zmíněné odvětrávací mezery, dále z dřevěné kontralatě a nakonec vnějšího obložení. Na obložení samotného zateplení je poté možné použít například betonové, dřevotřískové, keramické nebo kovové desky. Volný prostor mezi předsazenou vrstvou, ta v tomto případě nahrazuje fasádu a tepelnou izolací připevněnou k obvodové stěně.

Bezkontaktní zateplení

I pro budovy s fasádou obkládanou deskovým materiálem je velmi vhodná bezkontaktní izolace.  Jako tepelná izolace je v takovém případě nejvíce využíváno výrobků z polyuretanu, celulózy nebo ovčí vlny.

Bezkontaktní zateplení

Bezkontaktní systém izolace je časově náročnější, z čehož vyplývá nárůst její ceny. Tu dále ovlivňuje i typ materiálu použitého na obklad a taktéž způsob ukotvení. Tento nedostatek však vyváží tepelný komfort v domě a také vysoká odolnost fasády.  

Vrstvení několika speciálních materiálů s různými druhy tepelně izolačních vlastností, to je vlastně celý princip tepelné izolace formou sendvičové konstrukce. Takovýmto „sendvičem“ nejčastěji bývá souvrství s nosnou zdí s tepelněizolační vrstvou, za ní je odvětrávaná mezera a nakonec přichází vnější přizdívka.

Optimalizaci konstrukce stěn umožňuje právě rozdělení sendvičové stěny na část nosnou a část tepelněizolační. A právě tímto rozdělením se dosahuje tak vysokých hodnot tepelného odporu, akumulační hodnoty zdiva a také izolace zvukové. A to vše při zachování stejné pevnosti domu.

Bezkontaktní zateplení

Tento systém bývá nejčastěji využíván v domech sestavovaných z dílců. Panely se na stavbě již pouze sestavují z dílců připravených na izolaci již předem a to v tovární hale.

Pro tyto účely je v u nás vyráběn kanadský patent Novabrik. Ten je vhodný k využití jakýchkoli typů staveb, od zděných, kamenných, přes kovové konstrukce až po stavby kombinované. Výjimku tvoří pouze stavby památkově chráněné, u nichž musí být uplatněna zvláštní péče.

Bezkontaktní zateplení

Podobný princip využívá i švédský systém Marmoroc. Největší výhoda tohoto systému je v jeho lehkosti a obrovské skladnosti jeho dílů. Tyto díly mají tloušťku pouhých 1,5 cm. Zatímco díly Novabriku jsou oproti tomuto systému doslova masivní.  

Oba systémy výrazně usnadňují případné opravy domů nebo jejich přístavby. Dají se totiž dle potřeby částečně, nebo i úplně demontovat a následovně uvést do původního stavu. Stejně tak jsou oba systémy z vnější strany snadno udržovatelné. Plochu postačí opláchnout zahradní hadicí nebo vysokotlakým čističem.

Marmoroc je oproti systému Novabrik křehčí a tudíž citlivější na vnější poškození. Je to způsobeno jeho menší tloušťkou. Rozdílné jsou u obou systémů i typy závěsných konstrukcí. Marmoroc do jisté míry zvládne i vyvážení pohybů opěrných zdí domu aniž by to ovlivnilo vnější fasádu. Marmoroc nemá díly zamykatelné, přesto, že se překládají přes sebe.  U systému Novabrik jsou jednotlivé fasádní cihly opatřené zámky a těmi do sebe zapadají.     

Zuzana Bohdalová Foto:  ais-group.com.au, freehomeinsulation4u.co.uk, ritarallt.se, marmoroc.com, shawbrick.ca, st-astier.co.uk.

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

První rok stavby e4
První rok stavby e4
Zavřít reklamu