Náš výběr pozemku a jeho důsledky aneb jak na vrt?

Autor: Kaktusářka (7 příspěvků)
Kategorie: Vrt, studna
21. 12. 2023
0 komentářů
Náš výběr pozemku a jeho důsledky aneb jak na vrt?
Příspěvek stavebníka
Protože jsme koupili (mj. z cenových důvodů) pozemek nezasíťovaný a napojení na vodovodní řád v dané části obce nebylo možné, nezbylo nám než se popasovat s tím, jak na vrt.

Náš výběr pozemku a jeho důsledky, aneb: jak na vrt

Jelikož jsme potřebovali pozemek především za rozumné peníze (hledali jsme něco kolem 1000 m2, aby na tom nebylo problém umístit stavbu i případnou vedlejší stavbu typu garáž a ze zahrádky nám poté nezbyl žalostný  flíček), aby nám zbylo dost peněz ještě na tu stavbu samotného domu, museli jsme hledat poněkud dál od měst. Upoutal nás pozemek krásný, ale nezasíťovaný (bez elektřiny, studny i možnosti napojení na vodovodní řád a kanalizaci). Z toho jsem sice nejásala, ale elektřina měla být jen otázkou menší částky a rychlosti EG.D, studnu jsem odhadovala na 100.000 Kč a ČOV nebo tak něco na podobnou částku. Přitom pozemek byl za rozumný peníz (cena se vešla do našeho limitu na pozemek) a přitom jeho rozloha byla cca trojnásobná oproti původně zamýšlené (pro mne hurá, neb víc prostoru na vše, zejména pak na zahradu, potažmo alespoň malou sadovou část, jsem si vždy přála, jen jsem se obávala, že na to nedosáhneme). A místo to bylo kouzelné, s lesem na dohled, v docházkové vzdálenosti…

Ale znamenalo to vyběhat si povolení na studnu, resp. nejprve zkušební vrt a po jeho provedení a čerpacích zkouškách a získání hydrogeologickém a vybudovat vrt (tedy sehnat dobré vrtaře). Voda je zdroj klíčový – a tedy i vybudování studny je třeba nepokazit (i kdyby prostřednictvím špatného výběru realizační firmy, protože důsledky špatného provedení vrtu se bohužel nemusí projevit hned, ale až je to drahá a přitom klíčová „sranda“) – většinou totiž problém nejde dost dobře (a už vůbec ne snadno a levně) opravit a dělat nový vrt je otázka řádově dalších 100.000 Kč (a problémů s povolením, aby nedošlo k narušení bilance spodních vod).

Vrtařů je spousta, ale těch dobrých nikoliv

Nejdřív jsem vůbec nevěděla, jak na to. Googlení pomáhalo omezeně. Nejužitečnější byl asi článek o nejčastějších problémech a chybách při budování studny – nicméně díky němu jsem si ještě včas uvědomila, že vůbec není jedno, jak se studna vyvrtá (čím), ani jak se vystrojí, ba ani čím se obsype a do jaké hloubky (to první a poslední ovlivňuje to, zda se např. do vody z hloubkového vodu dostane ne dost přefiltrovaná voda povrchová, včetně třeba splašků z polí…).

Tedy jsem zvolila cestu zeptat se odborníka, který tomu rozumí, ale sám to nenabízí (hydrogeolog a člověk zjišťující problémy vrtů v jedné osobě)…

Že vůbec není tak jednoduché správně si vybrat realizační firmu mi potvrdil i on a dodal že často mají nejlépe zmáklý marketing ty firmy, po nichž vídá problémové vrty nejčastěji - že tyto firmy umí líbezně vytvořit dojem, že zaručí to, co jiné ne (ačkoliv fakticky na sebe žádné speciální záruky neberou), a jakýkoliv případný benefit navíc si objednatel prostě zaplatí v ceně vrtných prací (nebo je ta cena skryta v nějakém ošizení kvality provedení, aby finanční bilance byla pro firmu OK).

Jedna věc je zaručit, že voda ve vrtu bude (to není tak těžké), ale jiná v jaké hloubce (a tedy za jaké náklady) a také jak dlouho (zda nedojde v důsledku špatného provedení vrtu k nějaké kontaminaci či poruše, která by vám bránila vodu ať čerpat nebo ji využívat jako pitnou - některé závady se projeví až časem a jen některé jsou řešitelné, ale žádná zadarmo)…

Tedy samozřejmě, aby to zase nevypadalo, že za vše mohou vrtaři – kvalitu vody v podloží nelze znát předem a za tu nikdo ručit nemůže. I při sebelepším postupu vrtařů a správném vybudovaní se může stát, že voda nebude pitná bez nějaké úpravy, aniž by šlo o nějakou kontaminaci vody ze studny vodou povrchovou apod. Může jít např. o přílišnou mineralizaci nebo zvýšený obsah nějakého z prvků, který buď přímo škodí zdraví – od nějaké koncentrace, což je prostý následek typu podloží, v němž je voda uzavřena a které se do ní louhuje (a za toto žádní vrtaři nemohou ani za to nemohou nést odpovědnost). U některých těžkých kovů škodí zdraví i koncentrace velmi nízká, u jiných zase určité koncentrace prvku či jeho sloučenin ztěžují využívání vody – problém např. vyššího obsahu Fe či Mn…

Co předchází příjezdu vrtné soupravy a co pak po provedení vrtu?

Pro provedení vrtu (tedy před jeho provedením) je potřeba zajistit i hydrogeologa, který nejprve (dle požadavků úřadu) obešel okolní studny (samozřejmě bylo třeba předem požádat majitele studní, resp. pozemků o svolení se vstupem na jejich pozemek, nicméně zjistit, zda nový vrt nemá negativní vliv na jejich studnu bylo v podstatě v jejich zájmu, takže jsme nenarazili na problém), změřil v nich hladiny (neb se musí kontrolovat, zda nový vrt nemá negativní vliv na okolní studny, takže se měří hladiny ve studnách do stanovené vzdálenosti od místa budoucího vrtu před provedením vrtu a po něm, resp. čerpacích zkouškách – o všem hydrogeolog sepíše posudek, což je nutné pro následné povolení studny).

Po vyvrtání a vystrojení vrtu se dělají (a i u nás dělaly) čerpací zkoušky, z nichž se dovozuje vydatnost vrtu. Po zjištění všeho, co je potřeba, hydrogeolog sepíše posudek, sloužící jako 1 z podkladů pro žádost o stavební povolení ke studni. Dalším takovým podkladem je projekt studny (který musí vypracovat autorizovaná osoba s kulatým razítkem).

A pak už jen čerpat a čerpat kvůli vyčištění vody ve vrtu, aby se daly nabrat vzorky se smysluplnou výpovědní hodnotou.

Studnu máme, stavební povolení také, zatím se tedy zdá, že v tomto směru je vše OK (a zbytek potvrdí či vyvrátí čas).

Reklama

Doporučení: na zjištění kvality vody je jednak dobré, když je studna po vrtání vyčištěná a průběžně používaná .(dostatečně se z ní čerpá – cca jako při plánovaném provozu). Ovšem pokud na pozemku není dům a není tedy proč a nač, lze to alespoň nasimulovat cíleným čerpáním po nějakou dobu (pravidelně denně odebírat nějaký čas).

Vodu pitnou se vyplatí nechat otestovat nejen na to, co požaduje stavební úřad (jemuž třeba stačí tzv. krácený rozbor pitné vody), ale i na obsah těžkých kovů (které v tom kráceném rozboru pro SÚ nejsou). Přece nechcete sebe nebo své blízké trávit třeba vodou se zvýšeným obsahem arsenu či olova či uranu, že?

Voda (ve stejném zdroji - např. vrtu) nemá celoročně stejné složení - obsahy látek v ní v průběhu roku kolísají v důsledku mnoha faktorů. Pokud tedy nějaká důležitá hodnota vychází kolem limitu, z něhož plyne nutnost úpravy vody (ať nějakým filtrem či jinak), je třeba si hlídat, zda kritická hodnota není v průběhu času překračována (a případně úpravu vody raději provádět). Filtry je třeba (dle jejich typu) včas měnit či regenerovat.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Kaktusářka
Kaktusářka (7 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama