Kritéria pro výběr pozemku

Autor: Kaktusářka (7 příspěvků)
Kategorie: Pozemek
27. 11. 2023
0 komentářů
Kritéria pro výběr pozemku
Příspěvek stavebníka
Seznam základních kritérií (snadno individualizovatelný)

Seznam základních kritérií (snadno individualizovatelný)

-       musí jít o stavební pozemek, což je nutno ověřit v příslušném územním plánu čili ÚP) nejen kvůli tomu, zda vůbec je zastavitelný, ale také čím je zastavitelný – jestli je náš záměr (jaký dům chceme) v souladu s kritérii příslušného ÚP (třeba ne všude lze postavit dům patrový – výšková omezení, ne všude lze postavit dům z rovnou střechou - někde jsou požadavky na sklon střechy v souvislosti se snahou o zachování rázu obce, ne všude lze postavit srub…) => tedy je dobré kouknout nejen do plánkové části ÚP, ale i do té textové části

-       musí mít přístupovou cestu z obecního pozemku (odvážnějším může sice stačit cesta zajištěná smlouvou o věcném břemeni nebo spoluvlastnictvím, ale já už s tímto zkušenost mám a tedy si to znovu odzkoušet nechci - vím, že tyto varianty jsou prostě vždy rizikovější z podstaty věci – není-li něco Vaše ani obecní, je vždy otázka, co na tom budete a nebudete smět udělat -  třeba upravit povrch  cesty, aby se po ní dalo jezdit – a za čí peníze to bude, aniž by mu to s jistotou říkalo pane, ledaže se to opět ošetří smlouvou, a je otázka, která smlouva je kdy neprůstřelná…)

-       možnost dojezdu do školky, školy a v našem případě (jedno z dětí bylo o 13 let starší než druhé) i SŠ busem - i kdyby linkovým, ale s rozumnými odjezdy a příjezdy (u případné VŠ se už počítá s tím, že dítě bude bydlet na třeba koleji, u SŠ jsem nechtěla odeslat dítě na internát)

-       reálnost nalezení zaměstnání v okruhu do 40 km cesty autem (každý si může dosadit vlastní vzdálenost a dopravním prostředkem dle vlastního výběru)

-       umístitelnost domu a případných dalších plánovaných staveb jako garáže nebo zastřešeného stání či jen parkoviště pro auto na daný pozemek, a to při dodržení náležitých odstupových vzdáleností (požadovaných úřady apod.) - toto kritérium souvisí nejen s velkostí a tvarem pozemku, ale i s umístěním sítí na pozemku (nadzemních a podzemních vedení) s jejich případnými ochrannými pásmy (el. vedení, komunikačních sítí, vodovodu, kanalizace či dešťové kanalizace)…

A k těm autům je dobré si uvědomit, že třeba na venkově se (na rozdíl od města s MHD) bez auta (a tedy i řidičáku) ani neobejdeme, ba mnohdy je nutné, aby každý z dospělých měl auto své, protože každý pojede do práce do jiného směru a žádným autobusem či vlakem to nepůjde, a ta auta musíme také někde parkovat (a ne všude se dá parkovat mimo vlastní pozemek, někde platí výslovný požadavek na umístění parkovacího místa na vl. pozemku)

-       na daný pozemek, a to při dodržení náležitých odstupových vzdáleností (požadovaných úřady apod.) – toto souvisí nejen s velikostí a tvarem pozemku, ale také s přítomností nadzemních i podzemních sítí (el. vedení, komunikačních sítí, vodovodu, kanalizace či dešťové kanalizace)…

-       velikost pozemku (nad námi stanovaný limit)

-       přítomnost vodovodu či alespoň vrtu (nutno prozkoumat kvalitu vody) - je-li potřeba  teprve dělat vrt, musí být cena adekvátní závislosti na vybudovaní ČOV a vrtu + nutno počítat s tím, že stavba domu se protáhne, a stále je tu riziko toho, kolik a hlavně jaké vody v místě bude (nějaká voda se obvykle najde – pouze v různé hloubce a s různými parametry, které mohou vyústit v nutnost úpravy vody, což pak prodražuje její cenu či omezuje její použitelnost – o tom samostatně v článku Vrtaná studna)

-       přítomnost kanalizace nebo pokud se počítá s ČOV, vede aspoň kolem svod dešťové kanalizace, do něhož by šlo zaústit přepad z ČOV (v opačném případě je člověk závislý na možnosti vsakování na pozemku, a ta není tak samozřejmá, jak se může na 1. pohled jevit, ať z hlediska administrativního – např. kvůli rizikům znečištění okolních studen – nebo z praktického (ne všude se příslušné množství vody vsákne)

-       celkový dojem z pozemku a jeho umístění v rámci okolí, což zahrnuje posouzení, zda je to (v rámci toho, co lze zjistit) klidné místo nebo rušné či někde u hl. silnice. Já třeba upřednostňovala místa, kde les byl v docházkové vzdálenosti, protože uprostřed polí to moc super na procházky není (zvl. v létě, když všude praží horké slunce)...

-       jaké stavby (a jiné souvislosti) jsou v jeho okolí, nebo tam vzniknout mají/mohou (viz ÚP)

-       celkový dojem z obce (případně není od věci informovat se, jak je to v obci s vodou, je-li obecní vodovod, případně dalšími obecními zdroji)

-       dojem z poměrů v nejbližším okolí (jinými slovy nepodceňujte sousedské vztahy – z vlastní zkušenosti vím, že i jeden výrazně problémový  - a neřešitelný - člověk nadělá klidně několik rodinám ze života peklo)

-       samozřejmě cena pozemku (do námi stanoveného limitu – aby zbylo na stavbu domu, :-D), která musí tak nějak odpovídat souhrnu pozitiv a negativ dle výše uvedených kritérií

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Kaktusářka
Kaktusářka (7 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací