Základové pasy: Prostupy, bednění přepážek

Příspěvek stavebníka

předchozím článku jsem zmínil, že jsme kopali pasy ve více úrovních z důvodu osazení domu do svahu. Toto řešení je sice složitější na provedení, ale řekl bych taky o dost levnější. Schody ovšem nebudou pouze ve výkopu, ale ve více úrovních bude potřeba vylít i základové pasy. K tomu bude potřeba vybudovat bednění přepážek, které budou držet beton ve vyšší úrovni a vytvoří schod. Celkem budeme mít čtyři úrovně na delší straně domu a jedna přepážka vychází i na vnitřní nosnou zeď. Celkem tedy bude 9 přepážek. Než se dostaneme k přepážkám, čeká nás ještě pár věcí.

Prostupy vody a kanalizace

Vodovodní přípojku je potřeba vést v zemi v nezámrzné hloubce, takže alespoň 80cm pod úrovní terénu. V našem případě to vychází až pod úroveň pasu, takže bude potřeba se ručně prokopat ještě o něco níž. Hlavní prostup na vodu bude ve spodní části domu a voda poté povede pod celým domem až do technické místnosti. Pod pas tedy umístíme kus potrubí KG DN 150 tak, aby přesahoval výkop minimálně o 10cm na každou stranu. Tato trubka bude sloužit jako průchodka buď na budoucí chráničku na vodu, nebo už samotné vodovodní potrubí (jelikož se údajně nemusí dávat do chráničky). Tak i tak, větším průměrem určitě nic nezkazíte. Konce KG potrubí jsme utěsnili igelitem, aby se dovnitř nedostala hlína a případně i beton.

Reklama

V horní části domu u technické místnosti bude druhý prostup na vodu, který bude rovnou tvořený z kopoflexové chráničky DN 100. Je to z toho důvodu, že je potřeba vytvořit co největší rádius kvůli vodovodnímu potrubí a zároveň potrubí musí vycházet co nejblíže k obvodové zdi. Kdybychom udělali prostup stejně jako dole, voda by nám vycházela ze země uprostřed technické místnosti  Druhá chránička je spíše rezerva/pojistka, kdyby z nějakého důvodu vznikl problém s protažením potrubí pod domem. Tyto chráničky je potřeba  obsypat pískem a pořádně ušlapat, protože za pár dní na ně budeme lít beton a nechceme, aby si podklad ještě sedal. Chráničky, které po zalití betonem zmizí z očí jsme si sprejem označili na terén, abychom je později nemuseli hledat.

Prostupy na kanalizaci jsou všechny řešeny stejným způsobem, jako hlavní prostup na vodu. Zvolili jsme pro ně potrubí KG DN200, jelikož samotná kanalizace bude vedena v KG 150. U kanalizace už je potřeba řešit sklon prostupu, aby kopíroval spád celého potrubí. I když tam je malá rezerva, tak kdybychom měli prostup vodorovně, tak spád kanalizace v tomto místě by nebyl dostačující.

Stavební dozor nám k tomu vypracoval speciální výkres, kde byly výškově okótované všechny prostupy kanalizace a v kombinaci s rotačním laserem jsme je bez problému umístili tam, kam patří. Opět říkám: Bez rotačního laseru si to vůbec neumím představit. Všechny kanalizace nám vycházely do betonu v pasech, tudíž před betonáží se nacházejí „ve vzduchu“ Museli jsme je tedy zaseknout do stěn výkopu a přikotvit roxory, aby neklesly a ani je beton nemohl vytlačit nahoru. Reálně ale nemáte od čeho výšku umístění kanalizace odměřit, protože pasy jsou vykopané s odchylkou několika centimentrů, ale kanalizace už musí být umístěná přesně.

Reklama

Bednění přepážek

Konečně se dostáváme k hlavnímu cíli víkendu. Dosavadní práce byla samozřejmě taky důležitá, ale z bednění přepážek jsme měli největší obavy. Už během pokládání pásku jsme museli zaměřit, kde se budou přepážky nacházet a umístit na správná místa první řadu bedňáků, do kterých jsme pásek zasadili do drážky a druhým bedňákem ho zajistili. Na většině míst jsme potřebovali pouze dva bedňáky a někde byl potřeba položit i snížený třetí. Výšku jsme museli zvolit takovou, aby se na bedňák dala přivrtat čelní deska a zároveň bylo bednění stále zalité v betonu. Je důležité si uvědomit, jaký tlak bude vyvíjený na čelní desku přepážky a v žádném případě nepodceňovat její pevnost a zajištění. Zvolili jsme OSB o síle 22mm, které jsme si nařezali na míru. Výška byla vždy stejná, tzn. 250mm, což že výška jedné řady ztraceného bednění a šířka odpovídala šířce výkopu + pár centimetrů navíc, aby byla zaražená v hlíně.

Pokračování

Pokud vás článek zaujal a chcete si o bednění přepážek přečíst více, navštivte náš web Cesta za bydlením.

Na našem YouTube kanále postupně přidáváme videa ze stavby.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Cesta za bydlením
Cesta za bydlením (13 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací