Vodoměrná a kanalizační šachta

Vodoměrná a kanalizační šachta
Monica
Monica
15. 9. 2022
Inspirace
Žádné komentáře

Zhruba půl roku po zakoupení pozemku jsme se dozvěděli, že se v naší lokalitě plánuje vybudování kanalizace a vodovodu.

Což sebou neslo nutnost zpracování projektu pro vodovodní a kanalizační přípojku.

Nezávisle na sobě jsme oslovili pár projektantů a vybrali si projektanta, který řešil přípojky v blízkém okolí (a měl by tak znát lokalitu a její podloží).

Kdybych se měla rozhodovat znovu vybrala bych si projektanta doporučeného PVK/PVS.

Následně jsme si museli zajistit vyjádření PVK a PVS k povolení vodovodní a kanalizační přípojky, abychom mohli žádat o územní souhlas.

Před vydáním územního souhlasu nám přišla výzva na zaplacení správního poplatku 500Kč. Po jeho zaplacení nám byl vydán územní souhlas.

S územním souhlasem jsem se pak vydala osobně na PVK a PVS uzavřít smlouvu o připojení (formulář A), kde jsem potřebovala plnou moc spolumajitele pozemku.

Do teď to bylo celkem snadné, ale nastal okamžik, kdy bylo potřeba vybrat šachty. Jaktožto úplný laik, jsem neměla žádné tušení jaké šachty pořídit.

Projektant mě odbyl ať si výběr šachty pořeším se stavbyvedoucím. Když se mi podařilo získat kontakt na stavby vedoucího od PVK a PVS, na stavební dozor k vodovodu a na stavební dozor ke kanalizaci, tak jsem zjistila, že ani oni mi s výběrem šachty nepomohou. Musela jsem si tak nastudovat několik materiálů, abych se v tom byla schopná zorientovat.

Poptala jsem několik dodavatelů šachet, ale vzhledek k tomu, že nás na pozemku trápí velké množství spodní vody, vybrali jsme si společnost, která dodává dvouplášťové šachty. Potom jsem dolazovala šířku průchodek, umístění nátoku, nátokový průměr, výšku revizních komínků a průměr tlakového potrubí, abychom mohli podepsat objednávku.

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

Poradny_dum

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

Poradny_dum
Poradny_dum