Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi

Autor: Baumit (30 příspěvků)
Kategorie: Rekonstrukce
20. 5. 2022
0 komentářů
Komerční

Suché betonové směsi dnes patří k základním kamenům převážné většiny stavebních realizací. A zatímco dosud byl kladen důraz výhradně na jejich vlastnosti pro určitý způsob využití, Baumit nyní posouvá vnímání betonových směsí do spektra uživatelských výhod v oblasti ekologie, efektivity a také zdraví. O tom všem je totiž suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20, novinka roku 2022.     

Nabídka suchých betonových směsí Baumit je z pohledu jejich využití a zaměření na současném stavebním trhu velmi široká. Je to dáno celkovou filozofií tohoto renomovaného výrobce stavebních materiálů nabídnout v každé situaci to nejlepší řešení s nejvyšší kvalitou. Uvedeme-li příklady, Baumit dokáže spolehlivě řešit použití svých betonových směsí v případě vodopropustných systémů či naopak u vodohospodářských staveb s požadavkem odolnosti proti průniku vlhkosti.

Speciální suchou betonovou směs naleznete v nabídce Baumit také v případě, kdy je cílem zalití železobetonových konstrukcí, injektáž dutin nebo zmonolitnění velkorozměrových skeletů, tedy všude tam, kde je potřeba zvětšovat objem betonové směsi v místě aplikace.

Vhodné řešení v sortimentu suchých betonových směsí má Baumit také v případě specifických rekonstrukcí staveb, např. u podlahových betonových potěrů s požadavkem zajistit předepsané tepelněizolační vlastnosti a také předepsaný stupeň požární ochrany.

Svět betonových směsí se však neomezuje jen na rozsáhlé stavební celky, často s použitím velkých mobilních sil při jednotlivých realizacích. Suché betonové směsi Baumit jsou také doménou šikovných stavařů, domácích kutilů nebo zahrádkářů. Právě v nabídce základních suchých betonových směsí přichází nyní čas na zajímavou novinku.

Inovace v obalovém materiálu

Mluvíme-li o základní produktové řadě suchých betonových směsí, máme na mysli především výrobek Baumit B 20 (nebo verzi B 30) pro malé i větší stavební celky.

Příkladem jejich použití jsou především betonáže schodů, překladů či podkladů pod dlažbu. A právě u tohoto základního betonu nabízí výrobce novou alternativu s označením Baumit ALL IN Beton B 20, která poskytuje v nezměněné podobě všechny deklarované vlastnosti již zmíněného sesterského produktu Baumit B 20. Ba co více, nabízí dokonce několik dalších užitečných benefitů.

Jedná se opět o beton třídy C 16/20, avšak jeho hlavní inovace, kterou jako první představuje na trhu právě Baumit, spočívá v použití nového samorozpustitelného obalu. Ten umožňuje bez nutnosti jeho otevírání následné ruční či strojní zpracování a přípravu betonové směsi. Pytel z tohoto inovativního přírodního materiálu, kterým je celulóza, se tak rovnou vkládá do stavebního vědra či míchačky. Dodáním potřebného množství čisté vody (cca 3–4 litry / balení) s důsledným promícháváním směsi po dobu 4 minut dostáváme finální podobu betonu pro jeho následnou aplikaci.

Rozměry 30kg balení této novinky umožňuje použití současně až třech těchto pytlů do velikostně odpovídající stavební míchačky.

Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi Nový inovativní rozměr přípravy suché betonové směsi

A jaké další benefity nabízí suchá betonová směs Baumit ALL IN Beton B 20?       

Bez prachu a odpadu

Velmi jednoduchým zpracováním celého obsahu pytle včetně jeho samorozpustitelného obalu dochází k obohacení betonové směsi o přírodní celulózová vlákna, která následně slouží k jejímu vyztužení. Realizační firmě, ale i domácímu kutilovi, tím také odpadají problémy spojené s likvidací vyprázdněných pytlů a jejich doprava do tomu určených sběrných míst.

Přirozenou výhodu časově rychlejšího a snadnějšího zpracování této nové suché betonové směsi doplňuje také významný ekologický faktor. Při ručním i strojním zpracování totiž dochází ke 40% snížení prašnosti, což je z pohledu ochrany a bezpečnosti zdraví přímého zpracovatele betonu na stavbě velmi důležitý údaj.

Příslib do budoucnosti

Zcela prokazatelné přednosti celkového zpracování nové suché betonové směsi Baumit ALL IN Beton B 20 dávají předpoklad k dalšímu rozsáhlejšímu využití premiérově použitého inovativního obalového materiálu.

„Jsme samozřejmě nesmírně rádi, že představení této nové suché betonové směsi pro jednoduché i složitější aplikace přináší uživatelům tolik výhod. Z našeho pohledu bylo přirozené, podívat se na problematiku betonování i z trochu jiného úhlu a nabídkou takové inovace přispět nejen k časovým a finančním úsporám na stavbách, ale pomoci výrazně redukovat i zatížení zdraví všech, kdo betonovou směs přímo zpracovává. Pilotním projektem pro nasazení této novinky v praxi bylo Německo a my už dnes dostáváme odtud velmi pozitivní ohlasy. Potvrzuje to správný směr v našem vývoji, a proto lze do budoucna očekávat rozšíření nového samorozpustitelného obalu i pro jiné produktové řady výrobků,“ připomněl vývojovou fázi a výhled do blízké budoucnosti v nasazení těchto typů obalových materiálů Ing. Martin Herclík, produktový manažer společnosti Baumit. Betonování tak nebylo nikdy v minulosti snazší.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Baumit (30 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací