Bouda / zahradní domek

Autor: Houska (9 příspěvků)
Kategorie: Zahrada
25. 10. 2021
1 komentář
Bouda / zahradní domek
Příspěvek stavebníka

Úvod

Protože čekáme na povolení stavby RD, rozhodl jsem se v rámci přípravy na stavbu postavit boudu, která bude sloužit jako zázemí. Zároveň bych boudu rád v budoucnu používal jako zahradní domek pro nářadí, sekačky, dílnu a podobně. Většina skládaných domků na trhu jsou buďto malé nebo drahé, a tak jsem se do stavby pustil svépomocí a to od úplného začátku.

Rozměry, umístění, výkresy

Rozměry jsem odkoukal u souseda, abych měl představu co je dostatečně velké. Bouda má tedy celkem 3 x 6 m z toho je 3 x 5 metrů uzavřený prostor a 1 x 3 m je kůlna na dříví s větranou stěnou. Umístění musí být 2 m od hranice pozemku. Nejenže je to regulativa stavebního zákona, ale taky se hodí mít prostor kolem na pohodlné sekání, případně ukládání dalších věcí. Měl jsem času dost a tak jsem vše začal technicky kreslit. Vytvořil jsem si tedy kompletní výkresy s detaily stavby zahradního domku a vytvořil seznam položek a jejich cenu na trhu.

Legislativa

Stavbu lze provést bez povolení a umístění pokud splňuje všechny podmínky:

 • Jedná se o stavbu do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím a podsklepená maximálně do hloubky 3 m.

 • umístěná na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

 • stavba souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci

 • neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení

 • nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost

 • stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací

 • je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m

 • plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci

V mém případě splňuji všechny podmínky až na tu druhou. Jelikož ještě nemáme postaven RD (máme holý pozemek), musíme žádat o územní souhlas. V takovém případě potřebujete alespoň jednoduchý výkres co chcete postavit a alespoň jednoduchou technickou zprávu (popis co stavíte, z čeho to stavíte apod.). Na stavebním úřadě vám poradí co by tam mělo být.

Reklama

Základy

Základy jsou tvořeny 12ti železobetonovými patkami (sloupy) rozmístěnými v mřížce 3 x 4. Provedl jsem lehkou skrývku ornice (cca 15cm). Výkop skrývky je o něco větší než je obvod boudy. Poté jsem pomocí pásma vyměřil rohové patky a od nich odměřil zbývajících 8. Všechna místa kde budou patky jsem označil sprejem.

Bouda / zahradní domek

Zemní práce a příprava

Následovalo zapůjčení benzínového půdního vrtáku průměru 20cm a vyvrtání 12ti děr. Dělali jsme ve dvou, lépe se to vytahuje. Překvapivě toto byla velmi rychlá práce, vrták měl velký výkon a díry byly asi za 40 minut hotové. Pomocí naběračky jsem vybral zbylou napadanou zeminu, změřil, že jsou díry hluboké 90-100 cm (pro nezámrznou hloubku) a začal vyrábět bednění. K bednění jsem koupil obyčejnou dřevotřískovou desku DTD tloušťky 12mm. Nařezal na 48 čtverců rozměru 25x20cm a spojil vruty k sobě a vytvořil tak 12 bednících kvádrů. Tyto vytvoří patky na povrchu, na kterých bude bouda stát. Zde jsem litoval, protože to trvalo velmi dlouho. Příště bych koupil KG trubku průměru 250mm a nařezal 20cm skruže a ty použil jako bednění.

Reklama
Bouda / zahradní domekBouda / zahradní domekBouda / zahradní domek

Betonování

Před betonováním jsem umístil všechna bednění, vyrovnal do roviny pomocí provázků a vodováh. Od souseda jsem si půjčil míchačku a mohli jsme tak míchat beton po třech 25kg pytlích. Výhoda je, že vám stačí přidat vodu a máte doslova instantní beton :). Nevýhoda lehce vyšší cena a odpad, který musíte ekologicky zlikvidovat a taky ty pytle musíte přenášet. Pokud máte blízko betonárku, můžou vám přivést suchý nebo lehce zavadlý beton. Musíte ho však rychle zpracovat aby vám nevytvrdnul deštěm nebo vlhkostí vzduchu.

Beton jsem nalil do vyvrtaných děr a pomocí latě lehce zhutnil, aby se beton dobře rozlil a vytlačil jsem vzduchové kapsy. Do vylitého válce jsem zapíchal 4 roxory délky cca 1m tloušťky 8mm. Asi zbytečně moc výztuže, ale při té ceně, proč to neudělat pevnější. Dále jsem nalil zbytek betonu až po hranu bednění, opět zhutnil a uhladil. Takto bylo za asi 3 hodiny vybetonováno. Pokud máte teplé počasí doporučuji alespoň ten den jednou či dvakrát zalít pro lepší vyzrání. Tím že je beton v zemi je chráněn, takže zalívání je spíš kvůli té horní části ať ji máte rovnou a nepopraská.

Bouda / zahradní domekBouda / zahradní domek
Reklama

Úprava terénu pod boudou

V další etapě jsem položil na zeminu geotextílii a vyřezal otvory pro patky. Slouží jako separační vrstva a aby mi tam nerostla tolik tráva. Na geotextilii jsem navozil v kolečkách strusku frakce 16-32. Tím jsem vytvořil jakousi drenážní vrstvu pod zahradním domkem. Kamenivo je pouze do výšky okolního terénu, patky jsou o něco výš aby se bouda nedotýkala strusky a mohlo se pod ní přirozeně větrat. Tím je zajištěna jedna z ochran dřeva. Betonové patky jsem ještě ve dvou vrstvách natřel gumoasfaltem jako hydroizolace mezi betonem a dřevěným základovým roštem.

Bouda / zahradní domekBouda / zahradní domek

Materiál

Základy jsou hotové, nechal jsem je odpočinou 3 týdny. Zatím jsem ještě jednou překontroloval materiál a udělal poptávky dřeva na okolních pilách. Nejbližší pila zvítězila a tak jsem jel osobně složit zálohu a objednat dřevo. Celá konstrukce je ze smrkových trámů 10x10cm + některé části jsou z trámů 10x5cm. Plášť je z palubek 19mm tlustých a podlaha z OSB desek. Dřevo jsem nechtěl ani sušit ani impregnovat. Po dlouhém čekání a opakovaném urgování a konečném vztekání do telefonu mi dřevo přivezli za 3 týdny a já měl z té hromady dřeva velkou radost. Rovnou jsem dřevo uložil na velkou plachtu abych ho vždy na konci dne mohl jednoduše zakrýt a neleželo na zemi. Součástí celé dodávky byly trámy, latě, palubky a OSB desky.

Bouda / zahradní domek

Zpracování

Začal jsem základovým roštem, který je složen ze tří 6ti m trámů a šesti 3m trámů, které jsou do sebe spojeny přeplátováním. Tedy oba trámy jsou v místě spoje do poloviny své výšky vyřezané aby do sebe zapadly.

Díry jsem nejdříve na obou krajích nařízl pilou do poloviny výšky, poté trám otočil o 90° a pomocí vrtačky a plochého vrtáku jsem vyvrtal 3-4 díry skrze trám v místě spojení. Poté stačilo kladivem uříznutý kus oštípnout a dokončit vyhlazení bruskou/dlátem/rašplí.

Bouda / zahradní domek

Ochrana

Veškeré dřevo jsem v první vrstvě natíral napouštědlem. Napouštědlo má funkci impregnace, ochrany proti plísním a dřevokazným houbám a také snižuje spotřebu lazury. Napouštědlo docela rychle schne i tak výrobce radí počkat alespoň 6 hodin než budete nanášet lazuru. V dalších dvou vrstvách jsem nanášel na dřevo olejovou lazuru. Koupil jsem si tři odstíny, protože jsem chtěl vícebarevný design palubek jak vidíte na fotce v úvodu. Jen všechno konstrukční řezivo jsem natíral jednou barvou, té jsem proto objednal 30litrů a zbylých odstínů jenom po 5ti.

Vždy je dobré před natíráním lehce přebrousit jemným šmirglem, já měl koupené takové ty houby smirkové.

Spojování

Hotový a natřený základový rošt jsem spojil vruty, umístil ideálně tak, ať je na všech patkách a přikotvil na čtyřech místech k betonové patce pomocí úhelníku a kotvícího šroubu.

Bouda / zahradní domekBouda / zahradní domek

Svislé konstrukce

Všechny svislé trámy jsem si připravil dopředu a opět natřel. Poté jsem trám umístil a dole dočasné přichytil úhelníkem ať mi trám dole "neutíká". Poté jsem si vzal pomocnou lať, přivrtal k základovému roštu a pomocí vodováhy dal sloupový trám do roviny, přiložil z boku pomocnou lať a obkreslil tužkou hrany latě. Poté stačilo nachystat vrut do latě, jednou rukou srovnat sloup do roviny dle vyznačených čar s latí a přivrtat. To samé jsem udělal z další strany (do druhé osy) a měl jsem svislý trám v rovině zafixovaný pomocnými latěmi. Jakmile bude bouda zaplášťovaná, bude vše držet staticky a pomocné latě se můžou odstranit. Všechny svislé trámy jsem následně podepřel vzpěrami 40cm dlouhými jak nahoře tak dole.

Bouda / zahradní domekBouda / zahradní domek

Strop

Stropní trámy jsem si opět připravil, vyřezal potřebné spojovací otvory a natřel. Byla docela sranda vymyslet jak to tam dostanu, ale chytrá hlava si poradí. Navrtal jsem si malé pomocné držáky do výšky očí, na ně jsem položil ten 6ti metrový trám, pak jsem šel na žebřík a jednoduše trám vytáhl nahoru a umístil. Chtělo to trochu balancovat a nakonec i pobouchat pár svislých trámů ale nakonec vše zapadlo do plátů a stačilo opět vše spojit vruty. Na střechu jsem použil 7 trámů 5x10cm, kratší stranou nahoru, rovnoměrně rozmístěných po celé šířce boudy. Pozor na ten prostřední, musí být opravdu přesně uprostřed, pokud tam chcete jako já dávat dvě řady palubek délky 3m, ať se vám podaří oba konce palubek uchytit.

Bouda / zahradní domekBouda / zahradní domek

Plášť

Kůlna má větranou stěnu, tedy na střídačku je přivrtaná střešní lať 3x5cm a 5cm mezera. Uzavřený prostor je opláštěn palubkami tloušťky 19mm. Je dobré přidat pomocné trámy/latě na stěny aby palubky byly k něčemu lépe a na více místech přichycené. Při vodorovném instalování palubek je důležité, aby jste palubky skládali drážkou dolů a perem nahoru. Pokud by to bylo opačně, tak se může při deštích do drážky dostat a držet voda. Když vám palubka nejde do zámku, za žádnou cenu se nesnažte do pera bouchat kladivem, lehce ho zlomíte. Pokud potřebujete hrubou sílu, vezměte si malý kus palubky, přiložte na zaseknutou palubku do pera a ideálně gumovou paličkou bouchejte do této pomocné malé palubky - viz galerie.

Strop jsem dělal také z palubek, ale klidně by zde mohly být levnější obyčejné desky. No nic alespoň to zevnitř vypadá dobře.

Bouda / zahradní domek

Střecha

Před tím než dokončíte střechu je třeba umístit držáky okapu, potažmo instalovat celý okap. Držáky musíte ohýbat každý v jiném místě aby jste vytvořili sklon okapu.

Aby vám tam nepršelo, je třeba udělat nějakou izolaci. Střecha má velmi malý sklon a žádná krytina není pro tak malý sklon doporučena (ani šindele), takže jsem to řešil následovně:

 • Na obě strany jsem přivrtal latě po celé délce 3m a vytvořil takové mantinely.

 • Celou střechu jsem dvakrát natřel bitumenovým střešním lakem. Udělá to celkem slušnou izolační vrstvu a zateče to do mezer palubek. Navíc to vypadá jako mléčná čokoláda, takže radost pohledět.

 • Na závěr jsem natáhnul Lepenku na střechu, která se sice normálně taví plamenem, ale u toho dřeva je to riziko a tak jsem to položil na sebe s přesahem (začít vzadu) a přichytil lepenkáčema (malé hřebíky s plochou velkou hlavou)

 • Přechody a hřebíky jsem ještě přetřel bitumenovým lakem abych to utěsnil pořádně

Bouda / zahradní domekBouda / zahradní domek

Podlaha

Podlaha je dělaná z OSB desek, ale lze použít i podlahové palubky. OSB desky jsem zvolil v tloušťce 12mm a položil je dvojitě přes sebe. Protože se ukázalo, že řešení není úplně ideální a desky se prohýbaly, vyztužil jsem podlahu dalšími latěmi ve čtvercích podlahového roštu. Latě jsou natřené gumoasfaltem. OSB desky jsou ze spodu také natřeny hydroizolačním gumoasfaltem. Z vrchní strany jsem OSB desky natřel terasovým olejem.

Bouda / zahradní domek

Dokončení

Nakonec ale i průběžně jsem řešil detaily jako umístění okna, výroba dveřní konstrukce, instalace zámku a vložky, rohové lišty. Dlouhé dny jsem jenom natíral a natíral. Vnitřek jsem chtěl jednou barvou tak jsem použil elektrickou stříkací pistoli, to šlo velmi rychle, ale spotřebovalo to dost barvy. K okapu jsem přidělal chráničku a vodu ze střechy svádím do IBC kontejneru. Vzadu kvůli přesahujícím střešním trámům a nemožnosti pokračovat s palubkami vznikl otvor, který nakonec funguje skvěle jako přísun lehkého světla a přirozeného větrání. Do otvoru jsem instaloval plastovou ochranou síťku proti ptactvu. Venku jsem ještě vytvořil okrasný a hlavně krycí štít ze střešních latí 3x5cm. Svisle jsou přivrtané krátké držící latě a na ně jsou přichyceny vodorovné latě předem natřené s mezerami. hezky to schová nepěkné hrany nahoře a zároveň není poznat že střecha má sklon. Uvnitř jsem nainstaloval rozvaděč, připojil tří fázovou zásuvku 400V kombinovanou s jednofázovou 230V a dále nainstaloval dvě světla, dvojitý vypínač a další zásuvku v místě pracovního stolu. Protože jsem současně dělal přípojku na elektřinu, natáhl jsem si přívod elektřiny rovnou do boudy a díky tomu mám v boudě vlastní elektřinu. Pro interiér jsem si koupil další trámy a desky a postavil dřevěný regál 200 x 200 x 40 cm a pracovní stůl 250 x 60cm. Toto není v rozpočtu, je to jen pro inspiraci.

Práce probíhala o víkendech a občas po práci a po asi 5ti měsících jsem si ve své boudě poprvé sednul ke stolu a dal si první stavební kafe :o)

Zbytek fotek v galerii.

Přikládám položkový rozpočet v excelu, kde najdete konkrétní použité výrobky včetně jejich ceny. Celkově bouda stála 60 tisíc Kč. Pokud se vám bouda líbí a chcete si ji taky postavit, přikládám kompletní výkresy stavby. Upozorňuju, že nejsem projektant, dokument není projektová dokumentace a nenesu zodpovědnost za jakékoli problémy způsobené při vaší stavbě. Jedná se pouze o amatérské výkresy mého řešení.

Přílohy

Rozpocet.xls
Komplet-plany.pdf
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Houska
Houska (9 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací
Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama