Jak vytvořit rastr na sádrokarton v podkroví

Jak vytvořit rastr na sádrokarton v podkroví
Rigips
12. 9. 2021
Inspirace
Žádné komentáře

Ať už plánujete novostavbu se šikmou střechou, nebo přestavbu půdního prostoru, musíte se zamyslet nad stavebním materiálem pro opláštění podkroví. Ideální volbou je sádrokarton. Jeho vlastnosti, kvalitní izolace a střešní okna vám zajistí funkční a příjemný prostor pro bydlení.

Existuje několik možností, jak vytvořit podkonstrukci pro opláštění:

  • z R-CD profilů na krokvových závěsech,

  • z R-CD profilů na stavěcích třmenech,

  • čistě z dřevěných latí.

Jestliže při montáži dodržíte správný postup a zvolíte vhodný materiál, konstrukce vám zajistí akustickou izolaci i veškeré požadavky na požární odolnost.

S výběrem typu desek, tloušťky izolace i s množstvím materiálu vám pomůže kalkulačka Rigips. Materiál následně můžete poptat u některého z prodejců. V případě dotazů na technické řešení stavby se obraťte na technickou podporu Rigips (tel. 226 292 224).

Pokud plánujete celé podkroví opláštit svépomocí, doporučujeme absolvovat kurz ve Škole suché výstavby Rigips. Vyzkoušíte si celou montáž rastru, opláštění i tmelení za doprovodu zkušených sádrokartonářů.

Montáž rastru z R-CD profilů na krokvových závěsech

Pro akustické oddělení podkonstrukce od nosných zdí nalepte na obvodový profil R-UD pěnové napojovací těsnění. Před montáží R-CD profilů připevněte na štítových zdech po obvodu obvodový R-UD profil v maximální rozteči 800 mm.

Jak vytvořit rastr na sádrokarton v podkroví

Pomocí dvojic vrutů do svislých závěsů typu FN 4,8×35 mm přišroubujte kolmo zboku krokve zaoblené krokvové závěsy. Maximální rozteč krokvových závěsů pro R-CD profily je 500 mm. R-CD profily nastavte spojovacími kusy pro R-CD profily. Sousední napojení je třeba vystřídat minimálně o šířku desky, tj. 1 250 mm.

Ve vodorovné části nosnou podkonstrukci z R-CD profilů připevněte stejně jako v šikmé části podkroví. Maximální rozteč R-CD profilů je opět 500 mm. Nyní zajistěte R-CD profil ve stabilní poloze pomocí výlisku na krokvovém závěsu.

Jakmile máte podkonstrukci dokončenou, vložte tepelnou izolaci z minerálních vláken a parozábranu. Poté proveďte opláštění SDK deskami a konstrukci vytmelte.

Jak vytvořit rastr na sádrokarton v podkroví

Montáž rastru z R-CD profilů na stavěcích třmenech

Podkonstrukce na stavěcích třmenech se provádí až po vložení minerální izolace mezi krokve a po aplikaci parozábrany.

Vruty typu FN 4,8×35 mm přišroubujte stavěcí třmeny ke krokvím. Maximální rozteč montážních R-CD profilů je 500 mm, stejná je i ve vodorovné části podkroví. Teď nasuňte R-CD profily do R-UD profilů a ke stavěcím třmenům je přimontujte dvěma samovrtnými šrouby do plechu. Použijte typ LB 3,5×9,5 mm.

Jak vytvořit rastr na sádrokarton v podkroví

R-CD profily můžete nastavit spojovacími kusy pro R-CD profily. Napojení sousedních profilů vystřídejte minimálně o 1 250 mm, tedy o šířku desky. Po montáži podkonstrukce přejděte k opláštění pomocí sádrokartonových desek Rigips.

Jak vytvořit rastr na sádrokarton v podkroví

Montáž rastru z dřevěných latí

Podkonstrukci z dřevěných latí připevněte ke krokvím nebo kleštinám samořeznými šrouby o průměru 5 mm a délce 90 mm. Latě o průřezu 50/30 mm je možné použít pro vzdálenost krokví do 850 mm. Pro větší vzdálenost krokví (maximálně však do 1 000 mm) volte latě o průřezu 60/40 mm.

Jsou-li na krokvích nerovnosti, podkonstrukci z latí vyrovnejte podložením nebo připevněním latě stavěcími třmeny. Stavěcí třmeny ke krokvím připevněte dvojicí vrutů typu FN.

Dřevěné latě je dobré naimpregnovat přípravkem proti plísním a dřevokazným houbám. Dbejte na to, aby dřevěné latě byly vyschlé (max. vlhkost 18 %, lépe 15 %) a v odpovídající kvalitě, také rovné a bez suků.

Jak vytvořit rastr na sádrokarton v podkroví

Pokud řezivo tyto parametry nesplňuje, raději vytvořte rastr z R-CD profilů. Dosáhnete tím optimální kvality konstrukce.

Tipy pro kvalitní podkroví s dlouhou životností

Na závěr je vhodné opatřit výztužnou páskou Habito® Flex vodorovné, šikmé i svislé plochy. Tato páska obsahuje kopolymerové jádro, které přenáší pnutí v konstrukci a zabraňuje tím praskání. Takto můžete ošetřit rohy, kouty i napojení na stěny. Páska se přizpůsobí všem atypickým šikminám, proto nezáleží na úhlu.

Opláštění střešního okna se provádí až po jeho osazení. Je nutné dodržet svislý parapet se zalomením a vodorovné nadpraží se zalomením. Zalomení je potřeba z důvodu vytvoření prostoru pro tepelnou izolaci. Omezíte tím tak tepelné mosty. Izolaci vkládejte vždy po celém obvodu okna.

Stýkají-li se šikmé plochy v podkroví, postup montáže podkonstrukce ani opláštění SDK deskami se nijak nemění. Ve styku šikmých ploch však musí být napojení jednotlivých dílů parozábrany spojité a těsné. K napojení použijte lepící pásky od výrobců parotěsných folií. Tam, kde se příčky montují dříve než podkroví, nezapomeňte založit parozábranu po obvodu příčky před její samotnou montáží.

Jak vytvořit rastr na sádrokarton v podkroví

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ: S cihlou stavíte rychleji

Chci poradit od odborníka

Nevíte si rady a potřebujete pomoci? Spojte se s námi, rádi Vám pomůžeme.

S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ: S cihlou stavíte rychleji
S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ: S cihlou stavíte rychleji