VIDEO: Proč výrobce cihel nechce, aby se zdivo dodatečně zateplovalo?

Komerční

Když jsem minule při rozhovoru s marketingovým vedoucím firmy Heluz řekl, že bych si dnes pro stavbu vybral raději menší cihlu a tu následně zateplil, málem jsem nestihl utéct. Spustila se na mne smršť argumentů proč cihlový dům v žádném případě nezateplovat a proč je můj nápad naprosto hloupý. 

Jednoduchou otázku, proč nezateplovat dům postavený z cihel, jsem položil inženýru Miroslavu Vackovi z firmy HELUZ.

Miroslav Vacek mi odpověděl „Tepelně izolační vlastnosti, které domy postavené z našich cihel mají, jsou dostatečné. Další zateplování je zbytečné. Člověk si nadělá více problémů. Vnější zateplení není tak trvanlivé, jako když se dům opatří omítkou.“

Toto tvrzení ovšem nelze paušálně použít pro všechny výrobky. Dle slov Miroslava Vacka lze doporučení „nezateplovat dodatečně cihlový dům“ aplikovat na domy postavené z cihel řady HELUZ FAMILY šířky 44 a 50 nevyplněných polystyrenem. Případně varianty cihel o šířce 38, 44 a 50 cm vyplněných polystyrenem.

„Takové zdivo není potřeba zateplovat“ dodává Miroslav Vacek.

01-heluz-family-2v1

 

Pokud se rozhodneme zdivo zateplit a nebudeme mít pro zateplení předem proveden odborný výpočet, který například řeší jakou tloušťku izolace zvolit, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti ve zdivu, může vzniknout problém.

„Může se stát, že množství zkondenzované vodní páry během studeného zimního období bude natolik velké, že se nestihne během letního období ze zdiva odpařit. Poté dojde ke kumulaci vlhkosti ve zdivu. Zdivo tak může být každý rok vlhčí a vlhčí a může dojít k jeho poruše.“ říká Miroslav Vacek.