komín

Aby komín ze střechy nespadl aneb jak se vyhnout chybám

Aby komín ze střechy nespadl aneb jak se vyhnout chybám

Izolace komínového průduchu udržuje optimální teplotu vložky. Díky tomu komín lépe a rychleji táhne a dochází k optimálnímu procesu spalování. Objemová hmotnost materiálu v komínových konstrukcích se řídí normou ČSN 73 4201 a její hodnota je 96 kg/m3. Za použití izolace s nižší objemovou hmotností vás revizní technici vytahají za uši a odmítnou udělit revizi spalinových cest.
Vložkování komína

Vložkování komína

Po nepozorném  průzkumu jsem se rozhodl, že stávající komín nahoře vyspáruji, oplechuji a oprava bude cca za 2000 Kč.  Se začátečnickou naivitou jsem se vyškrábal na komín a začal podrobněji zkoumat z čeho se komín skládá a v jakém je stavu. Komín měl tři průduchy, z nichž dva byly kouřovody a jeden odvětrání. Vrchní betonová deska se částečně rozpadala, cihly se drolily a malta mezi cihlami snad ani nebyla malta. Navíc kameninová roura, která ústila z betonové desky, měla průměr 100 mm, a to se mi nezdálo, protože i kamna Petry mají průměr kouřovodu 120 mm.  Zasednul jsem tedy k počítači a začal pátrat, co to takový komín je, co má dělat a jak má vypadat. Po pár dnech jsem zjistil, že stávající komín je nepoužitelný a bohužel bude nutná jeho částečná přestavba a vyvložkování. S nově nabytými vědomostmi, desetinásobně navýšeným rozpočtem a chutí do díla jsem se opět vrátil na střechu. Nejprve jsem si udělal přístupovou díru ve střeše a následné rozebírání cihlu po cihle už byla hračka. Problém nastal v momentě, kdy jsem se dostal na úroveň štítu, který, jak se ukázalo, byl součástí komína. Bourání šlo hladce a celá sranda mi zabrala několik podvečerů po práci. Výsledek byl, že objekt vypadal, jako kdyby ho někdo nakousnul. Nevěděl jsem, jak dlouho mi bude trvat vložkování, takže jasnou volbou bylo opětovné uzavření střechy a dozdění štítu. Díru ve štítu jsem dozdil Ytongem 100 mm. Krokev původně zazděnou v komíně jsem uříznul a podepřel sloupkem, přibil pár latí, položil tašky a střecha byla jako nová.  Nyní bylo na řadě vložkování komínového tělesa. Otvor v komíně byl čtvercového půdorysu cca 150x150 mm a jelikož nejmenší vložka pro tuhá paliva je 140 mm, nebylo co vymýšlet. Zvolil jsem nerezové roury a flexi vložku o průměru 140 mm v tloušťce 0,8 mm od firmy Bokra. Celková výška komínu je cca 1 0m, cihly v kominu byly hala bala, takže flexi vložka od 1.NP byla nutností. V 1.PP a v 1.NP jsem udělal dva velké šlice do komína pro pohodlný přístup a mohlo se začít. Návodů je na internetu spousta, takže to šlo celkem rychle. Důležité je spojování hrdel tzv. „po vodě“ směrem dolů, použití nerezových nýtů a obložení vstupních T kusů vatou před zazděním z důvodu dilatace. Metrové roury jsem nastrkával směrem nahoru z 1.NP a tam jsem vše spojil s flexi. Během jednoho dne jsem měl hotovo a flexi vložka byla vyvedená až na půdu. Následovalo zazdění děr do komína, štuk a vybílení.  Další etapou byla dostavba cca 2,5 m nového tělesa od úrovně půdy. Zvolil jsem jednoprůchodové tvárnice 380x380 mm a pohledové komínové prstence. Celé je to takové lego, takže to šlo taky docela rychle. Jednotlivé dílce jsem na sebe lepil tenkovrstvým lepidlem, flexi trubku jsem obaloval originálním izolantem a následně do otvorů v rozích vložil roxory a zalil betonem. V přístupném místě jsem vložil čistící díl, pro který je nutné vyříznout několik prstenců. Postupně jsem se dostal do výšky, kdy začal být přístup z půdy i z žebříku značně komplikovaný a bylo na čase komín ukončit. Zkontroloval jsem výšku proti štítu a chybělo mi stále cca půl metru, abych se dostal na požadovaných 650 mm nad štít. Jelikož další zvyšování pomocí prstenců by bylo komplikované, zvolil jsem komínový nástavec výšky 600 mm. Na poslední prstenec jsem usadil prefabrikovanou desku, do které jsem nástavec našrouboval.  Dokončovací práce už byly celkem jednoduché a prakticky bez dalších finančních nákladů.  Bylo nutné upravit latě okolo komína, jelikož mezi tvárnicemi a latí musí být nejméně 5 cm mezera. Následně přijel klempíř udělat oplechování, což byla záležitost cca na 2 h. Jednotlivé komínové prstence jsou bez povrchové úpravy a hrozila by jejich degradace vlivem povětrnostních podmínek. Bylo tedy nutné celý komín natřít silikonovým fasádním nátěrem. Kompletní náklady včetně bourání a vyzdění byly těsně pod hranicí 20 000 Kč. Nyní čekám na návštěvu kominíka a doufám, že dostanu revizi. V příloze je kompletní nákres komínu.  Do komína jsem zapojil krbová kamna s výměníkem, připojená na ústřední topení, ale o tom až někdy příště.
Jaký komín je do rodinného domu optimální?

Jaký komín je do rodinného domu optimální?

Základem dobrého komína je výborná keramika. Ačkoli zděnou cihlovou šachtu nahradily promyšlené stavební systémy sestávající se z nosného pláště, vrstvy tepelné izolace a vnitřní vložky, kvalitní keramika hraje podstatnou roli i zde. Právě z ní je totiž většinou vnitřní vložka a na její kvalitě záleží, zda bude komín po mnoho let bezproblémově a bezpečně sloužit. I keramika přitom kráčí s dobou, poslední novinkou je tzv. izostatická, která se před vlastním vypálením lisuje za studena. V téměř všech svých komínových systémech ji nabízí například společnost Schiedel. Keramické komíny jsou přitom pro uživatele velmi výhodné - mají univerzální použití, takže na ně lze napojit spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva.  Nástup nových paliv, topných olejů a plynu, a využívání kondenzačních technologií znamenal pro komínové vložky novou zátěž. Kromě účinků horkých spalin musely začít odolávat i vlhkosti. Další požadavky s sebou přineslo zvyšování účinnosti spotřebičů. Důraz začal být kladen nejen na jejich větší přesnost, ale také na homogenitu, tedy jednolitost, a co nejnižší pórovitost. Ta napomáhala komínu obstát i při extrémní teplotní zátěži a podstatně zvyšovala jeho životnost. Ideální parametry ve všech požadovaných oblastech vykázala právě izostatická keramická vložka. Izostatické keramické komínové vložky Schiedel se lisují za studena, stlačením téměř suchých keramických prášků do formy rovnoměrným působení tlaku až 500 MPa. "Polotovar" pro vytvarování do požadované podoby nepotřebuje nadbytečnou vodu, díky tomu neprochází sušením a nedochází k jeho smršťování. Jednotlivé díly tak mohou být i výrazně delší, až 133 cm. Tím se snižuje počet spár, zjednodušuje a zefektivňuje výstavba. Výsledný výrobek je dokonale homogenní a naprosto tvarově přesný. Na povrchu nemá takřka žádné póry, takže dokáže na jedničku obstát i v těch nejnáročnějších testech, při kterých se keramika ponechá 45 minut ve výhni 950 °C a poté se rozžhavená vhodí do ledové vody. Tyto zkoušky simulují extrémní teplotní změny, které mohou nastat při reálném provozu komínu. Vložky Schiedel z této specifické keramiky tak garantují vysokou odolnost vůči zátěži, bezpečný provoz i dlouhou životnost. Naprostá přesnost izostatických komínových vložek a tím následně i celého komínu usnadňuje projektování i vlastní využití při stavbě. Tento typ vložek se využívá do jedno- i dvouprůduchových komínů. Například v sortimentu Schiedel Absolut či Uni Advanced lze vybírat z nabídky komínových tvárnic určených pro průměry od 14 do 20 centimetrů. Tyto úzce odstupňované průřezy umožňují navrhnout komín přesně na míru použitému spotřebiči. Díky tomu je výstavba hospodárná a zároveň systém poskytuje záruku bezpečnosti a funkčnosti celé kouřové cesty. Pro celkovou kvalitu komína je podstatné i to, že díly pocházejí od jednoho výrobce, mají odpovídající zkoušky a certifikace. Vždy tak lze dohledat jejich původ, což usnadní kolaudaci domu i řešení případného problému. V rámci certifikace tak každý komín dostane svůj "techničák", který vypovídá o provedených zkouškách a zatřídí vložku do odpovídající skupiny. "Abychom dostáli i těm nejpřísnějším bezpečnostním kritériím, veškeré výrobky sami vyrábíme ve vlastních závodech a důsledně je testujeme v renomovaných zkušebnách," říká ing. Jiří Vrba ze společnosti Schiedel a dodává: "Díky tomu si jsme jistí, že naše komínové vložky mají opravdu a trvale stejné parametry, jaké jsou deklarovány certifikací." Zkoušek je celá řada, ověřuje se mimo jiné nenasákavost, teplotní odolnost a schopnost vzdorovat extrémním teplotním šokům. Na trh tak vždy odchází bezpečný a kvalitní výrobek. Všechny systémy Schiedel zaručují bezpečný a spolehlivý odvod spalin od připojených spotřebičů nad střechu budovy, do volného ovzduší, a to za všech provozních podmínek. Jednotlivé prvky stavebnicových komínových systémů Schiedel samozřejmě vykazují normativně stanovenou protipožární odolnost. Stavebníky, kteří se pouštějí do výstavby domu svépomocí, jistě potěší, že chyby při montáži jsou takřka vyloučeny a že se komínové systémy dodávají v kompletu včetně malty a tmelů. Kdo se zajímá o ceny těchto stavebnicových komínových systémů, může si přímo z internetových stránek společnosti https://www.schiedel.com/cz stáhnout orientační ceny komínových sestav nebo kontaktovat odborné poradce, kteří zdarma navrhnou optimální a cenově přijatelné řešení pro daný projekt rodinného domu.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Příběh Romana: Pasivní dům je logická volba

Příběh Romana: Pasivní dům je logická volba

 "Proč stavíme pasivní dům? Podle mě je to logická volba, respektive nevidím důvod nestavět pasivní... Jediné, co se dá namítnout, jsou vícenáklady, které nemusí být defakto žádné," vysvětlil Roman svou volbu. Více se o domě dočtete v jeho prvním článku.
Nerezový komín

Nerezový komín

Rozhodl jsem se pro nerezové vložky. V porovnání s těmi keramickými jsou obecně dražší a mají i kratší životnost. Jejich výhody pak jsou, že při zatápění se komín mnohem rychleji prohřeje a vypustí méně zplodin. Já osobně další výhody vidím v hladší stěně vložek, menší náchylnosti na praskliny vlivem tepelných změn, především si ale myslím, že pokud kouřovod bude jevit známky dehtu, tak se snáze vyčistí. Jak už jsem naznačil, starý komín jsem zbořil. Na nově zvoleném místě jsem udělal betonový základ, a když jsem pak dělal rozvody kanalizace, tak jsem myslel i na vyústění pro odvod kondenzátu. Pak následovala základová deska. Po vytvrdnutí základové desky jsem se vrhl na lokální penetraci a hydroizolaci. Následovala první komínová tvárníce vyplněná betonem. Na tuto tvárnici jsem si ustavil díl s čistícím otvorem, vyřezal (připravil další otvory) a stavěl dál. Jediným omezujícím elementem byla dlouhá doba vytvrdnutí spárovací hmoty, abych mohl položit další tvárnici a současně mi nevytekla spárovací hmota z tvárnice níže. Kouřovod jsem obaloval izolační vatou k tomu určenou. Celý kouřovod i s prostupem skrz dřevěné trámy jsem si vymyslel, nakreslil, zkonzultoval a nechal vyrobit na míru u firmy vyrábějící tyto komponenty. Součástí výrobku byl tedy i certifikát pro následnou revizi. Jednotlivé díly kouřovodu by mezi sebou měly být snýtovány minimálně 3 nerezovými nýty. Upřímně musím říct, že ne všude to šlo dodržet. Nejdiskutovanější komponent byl samozřejmě prostup skrze trámy. Kolem kouřovodu mám dokola 100mm izolace. Takže vnější průměr hrncem 350mm. Dále bylo doporučení, aby se vnější stěna hrnce přímo nedotýkala trámů a tak vznikla vzduchová mezera pro odvod tepla. Proto je díra v trámech o tolik větší než hrnec. Z druhé strany dřevěné stěny je pak vsunutá poklice hrnce. Myslím si, že tohle řešení je v rámci možností dostatečně elegantní a především bezpečné. Jinak nešlo o komínovou sestavu, ale jednotlivé komponenty byly nakupovány ve stavebninách případně vyráběny na míru. Síla stěny plechu 1mm, jakost plechu 1.4404, průměr svislého kouřovodu je 160mm, průměr vodorovného kouřovodu je 150mm a výška komínu 7 metrů. Předpokládaná životnost 30 let.
Stavíme bezpečný komín v 21. století

Stavíme bezpečný komín v 21. století

Vedle toho stoupá obliba konstrukcí z hořlavých materiálů a s tím zvýšené požadavky na požární bezpečnost stavby. Všechny tyto trendy výrazně ovlivňují požadavky na komínové těleso, jeho konstrukci a způsob začlenění do stavby.
4. přednáška FOR ARCH 2016: Výběr a stavba komínu

VIDEO: 4. přednáška FOR ARCH 2016: Výběr a stavba komínu

Když komín přivezli, nanoslili jsme dovnitř tvárnice pro první patro, vedle domu jsme si pak přichystali dvě palety určené pro druhé patro, které jsme vytáhli jeřábem při pokládce stropu. Nic nebránilo tomu, dát se do zdění.
Svěřte komín do rukou profíků. Ušetří vám čas i peníze

Svěřte komín do rukou profíků. Ušetří vám čas i peníze

Výběr komínů je věda sama o sobě, která by si pomalu zasloužila samostatný studijní obor. Pokud stavitel volbu komínu podcení, následky nemusí být zrovna příjemné. V prvé řadě dochází ke snížení účinnosti spotřebiče až o 30 % a tím se o stejnou míru zvýší spotřeba paliva. Častým rizikem je i zanesení komínu sazemi, které se mohou vznítit a celý komín poničit. Co teprve náklady na častější čištění nebo životnost komínu zkrácená na polovinu? Nebezpečí požáru snad ani nemusíme připomínat.
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS

VIDEO: Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS

„Nový komínový systém umožňující odvod spalin od kondenzačních spotřebičů v kombinaci s pevnými palivy reagující na moderní trendy v topenářské technice.“ To je, dle slov zástupců společnosti Schiedel, komínový systém KOMBIGAS. Nosným prvkem systému KOMBIGAS je zcela nová komínová tvárnice rozdělená na tři samostatné části. První je určena pro komínový průduch pro pevná paliva. Druhá část tvárnice vytváří uzavřenou šachtu, do které je vloženo plastové potrubí sloužící k odvodu spalin od plynového spotřebiče. A poslední částí tvárnice je samostatná víceúčelová šachta, kterou lze využít například pro připojení solárního systému.
Komín

Komín

Ve sklepě jsem vybetonoval vybírací místo. Sklepní část byla vysypána sutí a popelem, ale naštěstí nebyla vyzděna, takže to šlo bez větších obtíží. Ve sklepní části s plánovanými dvířky jsem založil betonek, na který jsem směrem do průduchu vložil odpadní trubku o menším průměru než je keramická vložka a obetonoval do výšky podlahy v přízemí. Prozíravě jsem trubku vyndal během tuhnutí betonu a i tak to šlo ztuha, později už by to asi nešlo vůbec. Po vytuhnutí jsem pokračoval nalepením první vložky a postupoval až nad strop přízemí. V průběhu bylo samozřejmě vloženo téčko pro vstup kouřovodu od krbových kamen. Vložka byla lepena speciálním kamnářským tmelem v tubě a vložka byla obalena kamnářskou skelnou vatou. Tato vata bylo největší svinstvo, s jakým jsem kdy pracoval. Přestože jsem měl vše chráněné, tak mě to na rukách svědilo ještě týden poté. Do původního komínu jsem se vešel díky použití vložky o průměru 140 mm a díky tomu jsem limitován na použití kamen do průměru 130 mm. V té době jsem měl napjatý rozpočet a vyfrézování přízemní části jsem prostě nechtěl řešit. Dnes toho trochu lituju a určitě jsem to vyfrézovat měl, zejména díky omezení do budoucna. Poté byl komín v přízemní částí zazděn a pokračovalo se omítkami a dalšími pracemi. Ke komínu jsem se vrátil až po přestěhování v říjnu, abych mohl v zimě topit i krbovými kamny. Na stropě kolem rozšířené izolační vrstvy vložky jsem vybetonoval další betonek pro usazení první komínové tvárnice. Poté už to byla opakovaná činnost lepení tvárnic lepidlem, vložek tmelem a vkládání nepříjemné izolace. V podstřešní části jsem tvárnice vyměnil za betonové prstence se vzorem cihliček a pokračoval až na předepsaných 65 cm nad předpokládaný hřeben. Do připravených otvorů jsem zalepil závitové tyče pro zajištění komínové desky. Po zatvrzení jsem nalepil, a šrouby zajistil, finální krycí desku a namontoval krycí plechy kolem vyústění vložky. Prostor kolem komína jsem provizorně oplechoval a utěsnil. Finální oplechování se provedlo s výměnou krytiny a opravou střechy. Komín jsem ještě zavětroval samodomo konstrukcí z pásoviny ke krovu. Celý komín je taková stavebnice vytvořená místními stavebninami, které zkombinovali různé komponenty s ohledem na kvalitu, kompatibilitu i cenu. S komínem jsem nadmíru spokojen a provozuji ho už přes 5 let bez závad. Jediná závada byla s místním kominíkem, který se mi snažil za každou cenu dokázat, že svépomocí se kvalitně komín postavit nedá. Za poslední vložku tahal tak dlouho, až ji urval, ale taky se s ní pořádně praštil do rypáku, protože to drželo dostatečně. Prohodil pár chytrých rad o tom, že dneska už nefrčí keramika, ale nerez. Vypsali kontrolu a i s kolegou jsem je poslal pryč a už si je do baráku nepustím. Vložku jsem očistil nalepil zpátky a fungujeme dál.... Chvilku potom mi známý vyprávěl o komínu prováděném "profesionály", ve kterém to během čištění cinkalo, jak zvonkohra, a který se musel celý předělat a znovu vyvložkovat, protože profíci to asi lepili normálním lepidlem... Takže asi tak.
Novinka mezi komínovými systémy - Schiedel KombiGas

Novinka mezi komínovými systémy - Schiedel KombiGas

Systém KombiGas potvrzuje skutečnost, že nejvýznamnější podíl na vytápění rodinných domů a přípravě teplé vody má stále plynový kotel. Častým požadavkem či přáním stavebníků je ale vytvořit rovněž podmínky pro připojení doplňkového zdroje tepla, nejčastěji krbových kamen nebo krbové vložky. V jednom komínovém tělese se proto nacházejí dva samostatné průduchy. První komínový průduch s keramickou vložkou je určený pro připojení spotřebiče na pevná paliva. Druhý s plastovou vložkou slouží k odvodu spalin od plynového kondenzačního kotle. Systém vedle odvodu spalin zajistí samozřejmě i přívod spalovacího vzduchu do plynového kotle. Oba komínové průduchy mají optimalizované parametry, které zaručí technicky správné, dispozičně výhodné a ekonomické použití jak pro spotřebiče na pevná paliva tak pro plynový kotel.
Reklama
Reklama
Sponzorovaná reklama
Vyberte si komín HELUZ a získejte příspěvek 1 000 Kč na jeho revizi

Vyberte si komín HELUZ a získejte příspěvek 1 000 Kč na jeho revizi

Při používání komínu je velmi důležité myslet na bezpečnost, pravidelně ho kontrolovat a čistit. U nového komínu musí být provedena revize již před jeho prvním uvedením do provozu a revizní zprávu je potřeba doložit ke kolaudaci. Revizi spalinové cesty provádí na základě Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zároveň revizním technikem. Společnost HELUZ, český výrobce komplexního cihelného systému pro hrubou stavbu, jehož součástí jsou také moderní komínové systémy, připomíná důležitost revize komínu před prvním zatopením podzimní akcí pro zákazníky a nabízí jim k vybranému sortimentu komínů bonus v podobě příspěvku 1 000 Kč vč. DPH na jejich revizi.   
Sestavená komínová pata pro komín Schiedel UNI Advanced

VIDEO: Sestavená komínová pata pro komín Schiedel UNI Advanced

Pochopitelně nás zajímalo cenové srovnání obou možností založení komínu a s nedůvěrou jsme očekávali vyšší cenu u provedení z hotovou prefabrikovanou patou. Dle slov Jiřího Vrby je cena za prefabrikovanou patu, tedy tu která je předem sestavena a na stavbě ji stačí pouze uložit na připravené místo, úplně stejná jako cena za materiál, ze kterého bych si musel patu „vyřezat“ až na stavbě.
Reklama