Zásah do nosných panelů

Autor: Tom (1 příspěvek)
Kategorie: Rekonstrukce
31. 3. 2021
3 komentáře
Zásah do nosných panelů
Dotaz
Před nedávnem jsem pořídil byt v panelovém domě a plánuji rekonstrukci částečně svépomocí. Bohužel jsem pořád poměrně zmatený ohledně zásahů do nosných panelů.

Snažil jsem se najít ohledně panelů co nejvíce informací na internetu. Podle všeho při zásahu do nosných konstrukcí potřebuji statický posudek. Existuje nějaká hranice, kde potřebuji statický posudek a kde už ne? Například přidělání poličky je také zásah do nosné zdi, ale je mi jasné, že na to nikdo statický posudek shánět nebude (měl by?) Konkrétně se mi jedná o vykroužení děr pro zásuvky a vypínače. Bohužel i různé firmy mi tvrdí něco jiného. Někdo říká, že to není problém, někdo naopak, že by se to dělat nemělo. Existuje nějaká hranice (například průměr nebo hloubka), co lze bez statického posudku? Vím, že jedna věc je, jak by se to mělo dělat správně, a druhá, jak se to ve skutečnosti dělá.

Zajímal by mě názor z obou pohledů.

travas 30. 4. 2021 17:28:47

U paneláků platí, že v nosných konstrukcích se nesmí dělat vodorovné drážky na el vedení a ani díry na zapuštění krabic. Je proto nutné posouzení statika.

jarkane 1. 4. 2021 15:22:07

Některé postupy podle stavebního zákona jsou spojeny se zásahem do nosné konstrukce stavby. Např. pro stavební úpravy, které nezasahují do nosné konstrukce stavby, postačí územní souhlas (takže není třeba ani stavební povolení, ani ohlášení). Rozdíl pro stavebníka je velký, už jen proto, že pro územní souhlas nemusíte mít projekt do autorizovaného projektanta, kdežto pro ohlášení už ano. Zákon ani prováděcí vyhlášky nestanoví přesně, co je to zásah do nosné konstrukce. Je to vždy na uvážení stavebního úřadu, podle konkrétní situace. Obvykle se to hodnotí tak, že za zásah do nosné konstrukce je považován takový zásah, který může ovlivnit statiku té konstrukce. U každého takového zásahu tedy musí být vyhodnocen jeho dopad, a to podle jeho velikosti, umístění i způsobu provedení.

Zásahem do nosné konstrukce bude vždy např. vybourání otvoru pro okno nebo dveře. Za zásah může být považováno i výrazné přitížení vodorovné konstrukce. Za zásah do nosné konstrukce se ale běžně nepovažuje např. průraz pro vyvedení trubky klimatizace mimo budovu. Zato upevnění konzoly pro budoucí balkón už ano, a to nikoliv proto, že se prorazí otvor do zdi pro upevnění takové konzoly, ale proto, že budoucí balkón vyvolá v konstrukci excentrické zatížení. Za zásah do nosné konstrukce může být rovněž považován průraz sice malého průměru, ale který poškodí (přeruší) výztuž u ŽB panelu.

Takže je to vždy individuální, A bohužel se stává i to, že různé stavební úřady mají na takové posouzení různé měřítko. Obvykle narazíte u malých stavebních úřadů na obcích II. typu, kde není tak profesionální aparát a kde se úředníci bojí něco rozhodnout, takže jsou extrémně opatrní. Na obcích III. typu (to jsou tzv. pověřené obce) se s tím už zpravidla nesetkáte.

A k Vašim konkrétním dotazům: Přidělání poličky i vyhloubení otvorů pro zásuvky a vypínače samozřejmě nejsou zásahy do nosné konstrukce ve smyslu stavebního práva.

champion 17. 9. 2022 22:59:37

Máte to krásně odborně zpracované. Dobře, průraz pro klimatizaci není potřeba považovat za zásah do nosné konstrukce. Avšak jak je to z ohlášením? Co třeba díry pro vzduchotechniku o průměru 17 cm v nejvyšším patře?. Je jasné, že nemůže dojít k ohrožení statiky zdí. Přesto stavební odbor zahájil řízení o odstranění stavby, která údajně byla provedena bez povolení úřadu. Jak poznáme, kdy je potřeba žádat úřad o svolení při zásahu do nosné zdi?

Reklama
Sponzorovaná reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama