Praktické výhody cihel HELUZ

Autor: HELUZ (62 příspěvků)
5. 7. 2024
6 komentářů
Praktické výhody cihel HELUZ
Komerční

Článků a diskuzí zabývajících se stavebními materiály a technologiemi najdeme tisíce, velmi často jsou ale uvedené informace neúplné, zavádějící nebo nesrozumitelné. Přitom, abychom mohli vybrat vhodný stavební systém, stačí znát několik základních pojmů, a hlavně jejich vliv na užívání staveb. Protože dům není encyklopedie pojmů, dům má být především domovem a smysluplným celkem…

Součinitel prostupu tepla U

Nelze začít jinde než u součinitele prostupu tepla U. Právě s ním se potenciální stavebník setkává při výběru stavební konstrukce neustále. Na obvodovou konstrukci klademe především požadavek na co nejlepší tepelněizolační vlastnosti. Jednoduše řečeno, stěna musí co nejlépe udržet drahocenné teplo v interiéru a co nejvíce zabraňovat jeho úniku (prostupu) do exteriéru. To, jak dobře konstrukce izoluje, nám říká mimo jiné součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Čím menší hodnoty dosahuje, tím méně teplo prostupuje z interiéru do exteriéru, a tím lépe konstrukce izoluje. Novostavby (nZEB) by měly vykazovat parametry méně než 0,2 W/m2K, pasivní domy 0,18 – 0,12 W/m2K. 

Pohledem do technických listů zjistíme, že standard téměř nulových domů (nZEB) splňují bez dostatečného zateplení všechny cihly HELUZ již od tloušťky 38 cm. Cihla HELUZ 2in1 tloušťky 440 mm splňuje bez dodatečného zateplení standard pasivního domu, vlajková loď nabídky – cihla HELUZ 2 in1 tloušťky 500 mm – dokonce se součinitelem 0,11 W/m2K překonává nejpřísnější požadavky na stěnu pasivního domu. Zároveň se pyšní titulem nejlépe izolujícího jednovrstvého zdiva na trhu. 

„Účko“ se stalo zásadní veličinou pod drobnohledem a jeho význam je rozhodně klíčový, samo o sobě ovšem kvalitní energeticky efektivní dům nedělá. K tomu je potřeba zohlednit další vlastnosti.

Cihla HELUZ 2in1 500 mm vykazuje nejnižší součinitel prostup tepla U = 0,11 W/m2K v nabídce jednovrstvých zdicích systémů a s přehledem splňuje požadavky na parametry stěny pasivního domu. 

Praktické výhody cihel HELUZ Praktické výhody cihel HELUZ

Tepelná akumulace

Kromě tepelněizolačních vlastností je pro celkovou energetickou bilanci budovy zásadní její tepelná akumulace, respektive stabilita. I stavby s totožným součinitelem prostupu tepla U totiž mohou vykazovat diametrálně odlišné vlastnosti v oblasti akumulace a stability. 

Velmi malou tepelnou akumulaci mají lehké stavby, jako jsou například montované domy na bázi dřeva (tak zvané dřevostavby). Konstrukce tedy poměrně rychle reaguje na změnu teploty, nedokáže ji ale dlouhodobě sama „udržet“. 

Cihelný systém HELUZ se řadí do masivních konstrukcí s vysokou schopností tepelné akumulace. Majitelům to, zjednodušeně řečeno, přináší praktický význam ve schopnosti přenést teplo v čase z doby přebytku do doby nedostatku. Typickým příkladem může být sluneční zimní den, kdy se náš dům prohřeje a večer následně konstrukce naakumulované teplo uvolní bez potřeby nákladného vytápění.

Energeticky šetrná budova dokáže teplo akumulovat a uvolňovat ho, když potřebujeme, bez drahého topení, bez námahy. Chtějte konstrukci, která ochrání teplo vašeho domova i vaši peněženku

Praktické výhody cihel HELUZ

Tepelná stabilita/setrvačnost

Ruku v ruce s akumulací jde rovněž tepelná setrvačnost, respektive stabilita. Opět platí, že lehké konstrukce mají setrvačnost nízkou, masivní naopak vysokou. 

V zimních měsících tedy dokáže masivní cihelná konstrukce teplo naakumulovat a dlouhou dobu ho držet. Místnost je tepelně stabilnější, nevychladne tak rychle a výrazně tak snižuje nároky na otopný systém. Ten je totiž nejefektivnější a neúspornější právě ve chvíli, kdy nemusí vykrývat extrémní výkyvy teplot. 

Tepelná stabilita v létě je komplikovanější především z důvodu toho, že k nežádoucímu přehřívání dochází v letních měsících. Proto je důležité, aby stavební systém fungoval jako komplexní celek a obsahoval konstrukční prvky pro instalaci předokenní stínicí techniky, tedy žaluziové překlady s vyřešeným tepelným mostem. I tak ale platí, že masivní cihelná konstrukce se v letních měsících přehřeje pomaleji než konstrukce lehká.

Stínicí technika se stává prakticky nezbytnou součástí rodinných domů, cihelný systém HELUZ nabízí sofistikované uložení předokenních žaluzií do systémových překladů s eliminovaným tepelným mostem.

Praktické výhody cihel HELUZ Praktické výhody cihel HELUZ

Difuze

Velmi často slyšíme, že je důležité, aby stavba dýchala. Toto označení není úplně přesné, protože ve skutečnosti nemluvíme o průchodu vzduchu, ale o průchodu vodních pár konstrukcí. Čím má skladba větší faktor difuzního odporu, tím hůře odvádí nahromaděnou vlhkost z interiéru. Problematický může být příliš vysoký difuzní odpor u zateplovaných konstrukcí, ale rovněž u konstrukcí obsahujících parotěsnou fólií, typicky u difuzně uzavřených dřevostaveb.

Materiálová podstata cihel vychází z přírodních materiálů, jako je písek a jíl, po výpalu vzniká keramický neboli cihelný střep. Mezi jednu z jeho typických pozitivních vlastností patří právě perfektní difuzní parametry. V praxi cihla HELUZ udržuje v interiéru příjemné mikroklima eliminující jak vlhkost, tak nepříjemně suchý vzduch. Je to dáno mimo jiné tím, že jednovrstvé cihelné zdivo není ovlivněno z hlediska difuze instalací parotěsné fólie nebo vnějším zateplovacím systémem. 

Pro představu, zatímco fasádní polystyrenové desky vykazují faktor difuzního odporu μ = cca 60 a prakticky tedy znemožňují prostup vodní páry, cihly HELUZ Family a HELUZ Family 2in1 odpovídají skvělými hodnotami 9,3, respektive 9,7. Cihly HELUZ Family 2in1 sice obsahují polystyren, jejich paropropustnost to ale neovlivňuje. Unikátní výrobní technologie totiž využívá plnění dutin ve formě kuliček zachovávajících paropropustnost stěny. Izolant je navíc chráněn masivní konstrukcí cihly a zachovává si tak své vlastnosti po celou dobu životnosti stavby.

Jednovrstvé cihelné zdivo HELUZ udržuje celoročně ve vašem domě příjemné mikroklima, které není ohroženo přídavným tepelným izolantem, ani fólií.

Praktické výhody cihel HELUZ

Reálná / pocitová teplota

Tento pojem známe například z předpovědí počasí – reálná teplota může být například poměrně vysoká, ale pokud zároveň fouká silný chladný vítr, je nám pocitově výrazně chladněji, teploměru navzdory. S domy to funguje víceméně podobně, i když vnímání teploty je komplexní problematikou související s několika aspekty. Cihelné zdivo HELUZ předkládá velmi silné argumenty, především systémové a bezpečné řešení náročných konstrukčních detailů, díky kterému nedochází k jejich prochladnutí. Povrchová teplota zdiva je tedy příjemně vysoká, navíc si udržuje díky masivní konstrukci tepelnou stabilitu. V zimě proto v interiéru vnímáme pocitově vyšší teplotu bez nutnosti nákladného přetápění a nezdravě suchého vzduchu. 

V letních měsících zase jednovrstvé zdivo zpomalí nežádoucí přehřívání, v čemž mu zásadně pomáhá předokenní stínicí technika v systémových překladech. Stavebník v takovém případě opět těží z výhod komplexního stavebního systému. 

Jednovrstvá masivní konstrukce HELUZ využívá výhod vysoké setrvačnosti a akumulace tepla, ale rovněž chladu. Dokáže tedy celoročně udržovat v interiéru příjemné pocitové teploty.

Praktické výhody cihel HELUZ

Akustická neprůzvučnost

Pod drobnohledem při výběru konstrukčního systému bývají především parametry související s tepelnou technikou, neměli bychom ale zapomínat ani na izolační vlastnosti v oblasti akustiky. Nežádoucí zvukové projevy šířící se konstrukcí významně snižují komfort užívání, dlouhodobě působící hluková zátěž pak prokazatelně negativně ovlivňuje zdraví obyvatel domu. 

Z pohledu akustického komfortu řešíme tak zvanou kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost. Čím je neprůzvučnost vyšší, tím lépe konstrukce akusticky izoluje. 

Kročejová neprůzvučnost souvisí především s rázy a řešíme ji poměrně jednoduše pružným uložením podlah. Vzduchová průzvučnost se týká hluku šířícího se vzduchem a procházejícího konstrukcí. Typicky jde o mluvené slovo, zvuk TV nebo ruch ze silnice. Protože vzduchová neprůzvučnost značně souvisí s plošnou hmotností, poměrně zásadně ji ovlivňuje volba konstrukčního systému. Lehké konstrukce logicky nemohou vykazovat tak dobré parametry jako konstrukce masivní. Jednovrstvé zdivo HELUZ vyniká díky své materiálové podstatě schopností vysokého akustického útlumu, takže se pyšní vysokou zvukovou neprůzvučností. Obvodové zdivo HELUZ FAMILY 2in1 vykazuje perfektní hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 42-43 dB. 

Součástí sortimentu HELUZ jsou navíc výslovně akusticky izolační tvarovky určené pro zajištění komfortu například v řadových domech či dvojdomech. Konkrétně cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená má hodnotu vzduchové neprůzvučnosti 57 dB. 

Praktické výhody cihel HELUZ Praktické výhody cihel HELUZ

Tepelné ztráty

Tepelná ztráty jsou pojem v současné době často používaný, ale ne vždy zcela správně. Jedná se o množství tepelné energie, která v určitém časovém úseku uniká do exteriéru. Výpočet tepelných ztrát zahrnuje celou řadu části, především ztráty prostupem obálkou, ale rovněž ztrátu tepelnými mosty nebo větráním. Při posuzování tepelných ztrát se tedy velmi dobře projeví komplexnost konstrukčního systému, ze kterého je stavba navržena. Jen dobře izolující stěna nestačí, dům musí fungovat jako smysluplný celek. Přesně taková je myšlenka cihelného jednovrstvého systému HELUZ, který obsahuje systémová, prověřená a neustále optimalizovaná řešení konstrukčních detailů.

Při výpočtu tepelných ztrát je velmi důležité, aby konstrukční systém fungoval jako smysluplný celek s bezpečným a osvědčeným řešením všech konstrukčních detailů

Závěr:

Zájemci o bydlení v rodinném domě mohou vybírat z široké nabídky konstrukčních systémů, málokterý ale poskytuje takovou kombinaci funkčních vlastností, jako jednovrstvé cihelné zdivo. Z hlediska tepelné akumulace a statické pevnosti jsou mu silným soupeřem vápenopískové cihly nebo například betonové dílce, ty ale mají významně nižší schopnost tepelně izolovat a je nutné je zateplovat – s veškerými aspekty, které se k tomu vážou. Montované dřevostavby zase kontrují rychlostí výstavby a velmi dobrou tepelnou izolací, především difuzně uzavřené konstrukce jsou ale velmi náchylné na realizační standardy a smířit se musíme také s nižší zvukovou neprůzvučností. 

Jednovrstvé cihelné zdivo představuje dokonalé spojení vlastností splňující všechny uživatelské potřeby – komplexní zdicí systém je smysluplným celkem tepelněizolačních vlastností na úrovni energeticky téměř nulových i pasivních domů, vysoké akustické neprůzvučnosti, statické pevnosti, mechanické odolnosti, dlouhé životnosti a výborných difuzních parametrů. 

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
HELUZ (62 příspěvků)
Další články autora:
Kontakty na autora
www.heluz.cz800 212 213
U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko
Poslat poptávku