Správná skladba střechy a správná realizace?

Autor: Jiří Kratochvíla (1 příspěvek)
Kategorie: Rekonstrukce domu
16. 3. 2023
0 komentářů
Správná skladba střechy a správná realizace?
Příspěvek stavebníka

Správná skladba střechy a správná realizace?

Dobrý den,

jde o rekonstrukci staršího domu, kde je strop obytné části, tedy podlaha půdy, tvořen směrem od obytné části na půdu takto - omítka, betonové panely, 5cm polystyren, 4cm betonový potěr.

Půda bude nevytápěná, nepoužívaná a nepochozí (pouze lávka k výlezovému okénku na střechu). Na betonový potěr přijde parozábranná folie. Na ni 32 cm zateplovací vaty (křižmo ve dvou vrstvách k eliminaci tepelných mostů). Dle výpočtu tepelného řezu by při 20°C v obydlené vytápěné části a -15°C na půdě měl rosný bod být až v oblasti vaty, betonový strop by kondenzovanou vlhkost neměl dosahovat. Parotěsná folie zamezí prostupu vlhkosti do vaty a kondenzaci ve vatě. Lávka k výlezu na střechu bude provedena EPS polystyrenovými kvádry položenými na podlahu mezi vatu ve stejné výšce. Na EPS se přilepí prkno a vznikne pochozí "kolejnice".

Valbová střecha bude z hlediska skladby provedena takto. Sklon 18°. Zůstanou staré krokve (jsou v pořádku) a staré bednění (které je s mezerama vždy na šířku prkna). Na toto bednění se položí difuzně propustná folie, na tuto folii kontralatě (4cm výška) jejichž výška tvoří odvětrávanou mezeru. Na kontralatě nové plné bednění. Na toto druhé bednění přijde geotextilie (omezení hluku burácení plechů). Hřeben a nároží odvětrávané. Krytina falcovaný hliníkový plech.

Dotaz:

1) Je tato skladba úspěšná z hlediska odolování kondenzace vody uvnitř půdy či na konstrukčních vrstvách střechy v zimním období?

2) Odvětrávaná mezera mezi oběma bedněními předpokládá, že se vzduch dostane mezerou mezi oběma bedněními odspoda střechy až k hřebeni/nároží, odkud unikne ven. Toto je při standardním provedení uchycení kontralatí bez problému možné v v části střechy tvořené hřebenem, ale dle mého názoru v části střechy, kde je nároží, je vždy průnik vzduchu uzavřen. Zde je totiž na rozdíl od hřebene vždy lať po celé délce nároží zamezující vzduchu putujícímu mezerou danou kontralatěmi dostat se do prostoru nároží. Posuďte dle následujících obrázků. První ukazuje hřeben i nároží před plným zaklopením, kdy v hřebeni nebrání lať kolmá na kontralatě vzduchu unikat. Ale na nároží taková lať v celé délce je.

Druhý obrázek pak ukazuje detail, kde je červenými popisky (šipky) znázorněno, jak situace dopadne po záklopu prkny. V hřebeni je OK, ale v nároží vzduch cestující odspoda směrem k nároží narazí na lať na nároží a nemá jak se přes záklop a tuto lať dostat k odvětrání.

Přesto se toto běžně dělá. Je tedy i tak odvětráno, nebo mi něco uniká, nebo je to prováděno konstrukčně špatně?

Správná skladba střechy a správná realizace?Správná skladba střechy a správná realizace?