Jan Hořčica - stavba domu

Jan Hořčica
Velikost pozemku
1 126 m2
Typ domu
přízemní
Zastavěná plocha
162+62 m2
Podlahová plocha
neuvedeno
Plánovaný rozpočet
2 500 000 Kč
Prostavěno
1 584 228Kč
Články

Náklady

Studie stavby 10 000Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení 25 000Kč
Schéma vnitřních rozvodů 4 000Kč
Přípojky a sítě 3 000Kč
Příjezdová cesta, sjezd a osazení domu 8 000Kč
Projekt garáže a osazení 8 000Kč
Rozpočet + výkaz výměr
Vyřízení inženýrské činnosti 20 000Kč
Průkaz energetické náročnosti
Požární zpráva
Měření radonu 1 950Kč
Hydrogeologický průzkum pro ČOV a vsakování 6 000Kč
Projekt ČOV 5 000Kč
Vyřízení stavebního povolení ČOV
Poplatek ČEZ za připojení 32A jistič 16 000Kč
Rozdělení pozemku, vytáčení nového 3 500Kč
Vložení do katastru 1 000Kč
Ověření podpisů 500Kč
stavební dřevo pro lavičky 1 600Kč
vytýčení domu a garáže 4 000Kč
plastové chráničky 450Kč
3ks zemnícího pásku a spojky 1 800Kč
13t kameniva 16/32 s dopravou 3 400Kč
76ks roxoru R14 8 622Kč
vápno 79Kč
12h bagru 6 000Kč
půjčovné dusáku 400Kč
22m3 betonu B20(C20) s dovozem a pumpou 34 000Kč
64ks roxoru R8 2 583Kč
330ks ztraceného bednění B25-40 11 203Kč
56ks roxoru R8 - horiz. výztuž 2 260Kč
2400kg potěráku 1 400Kč
15ks 25kg pytlů cementru 990Kč
2ks nízkoexpanzivní pěny 340Kč
1ks trubky KG160, 1ks trubky KG 200 540Kč
10,5m3 betonu B(C20) včetně dovozu a pumpy 15 340Kč
Odpadní kanalizace 7 800Kč
34 ks kari sítí KH30 15 640Kč
2 hodiny práce bagru 1 000Kč
27 m2 XPS Fibran 300Kpa o výšce 100 mm 7 706Kč
15t kameniva 8/16, včetně dopravy 3 756Kč
Drobný spojovací materiál 826Kč
2 m2 betonové dlažby na podložení kari síťí 268Kč
26,5 m3 betonu C25, včetně dovozu a pumpy 37 973Kč
Najatá firma na zabednění desky a roztažení betonu 10 000Kč

Hydroizolace

9 210Kč
90 m2 DEKglass G200S40, 3x Penetral Alp 9 210Kč
Kompletní zdivo Heluz 239 646Kč
Složení prvního kamionu 1 000Kč
Založení první řady cihel Heluz 3 000Kč
Profi PU pistole na pěnu 1 437Kč
4x 25 kg flexibilního lepidla na přilepení první řady cihel 1 124Kč
Doplatek za založení stavby - garáž 1 000Kč
Složení druhého a třetího kamionu 3 000Kč
Dokoupení 8 ks Cemix Supertherm TM 2 036Kč
Dokoupení 40 ks cihel Heluz Family 50 4 048Kč
3 ks čističů na pu pistol 294Kč
8 krycích plachet 6x2 m na obvodové zdi 995Kč
4 hodiny práce jeřábu + dojezd pro uložení roletových překladů 2 800Kč
Dokoupení 80 ks věncovek KM BETA U240 2 643Kč
200 ks ZB25 na sloupy domu a garáže, doprava, skládání 6 960Kč
14x 30 kg pytlů zdící malty pro aku stěnu, 1ks čistič na pu pěnu, 1 ks zdící malty 1 515Kč
12x 20 kg pytlů zdící malty a 1 ks unimalt pro zdění aku stěny 569Kč
8 ks ZB40 a 1 ks pěna pro patky sloupů 468Kč
5 hodin bagrování svahu kolem domu, vykopání 7ks dír pro patky sloupů 3 000Kč
2,5 m3 betonu C20 pro zalití 7 ks betónových patek pro sloupy, včetně dovozu a pumpy 5 960Kč
3,5 m3 betonu C20 pro zalití 7 ks podpěrných sloupů ze ztraceného bednění 7 232Kč
Dokoupení 20ks ztraceného bednění ZB25 na sloupy a 4ks betonového potěru pro první řadu ztraceného bednění 950Kč
45 ks roxoru R14 pro věnec domu a garáže 5 300Kč
Práce jeřábu 2 hodiny - zvedání železných překladů na garáž, terasu a vchod 1 400Kč
Profily UPE200 a UPE240 pro garáž, terasu a vchod 22 102Kč
20 ks roxoru R8 pro třmínky pro věnec domu a garáže 850Kč
47 ks roxoru R14 pro věnec domu a garáže 5 585Kč
15 ks závitových tyčí, 3 ks řezné kotouče 230mm, 100ks osmiček matek a podložek pro bednění věnce 567Kč
4,5 m3 betonu C30, včetně dovozu a pumpy pro vylití věnce domu a garáže 10 240Kč
4 ks pytlů Mapegrout T60 pro vyrovnání prohnutého věnce 1 900Kč
6 m ičko 220 a železný nosník nad balkon kvůli prohnutému překladu + doprava na stavbu a vyzvednutí nosníku na věnec 6 800Kč
8 hodin bagrovani odvoz zeminy a bagrovani svahu za barakem 5 200Kč
Odvoz zeminy dvěma vozidly, cca 30 tater 5 400Kč
Obkopání základů celého domu a odvoz zeminy na hromadu, 3,5hodiny práce maláho bagru + dovoz, 4 hodiny práce velkého bagru 4 300Kč
Věcné břemeno - voda vklad na katastru 1 000Kč
Geometrický plán - věcné břemeno voda 2 600Kč
Věcné břemeno voda 2 000Kč

Stavba komínu

17 977Kč
Kompletní komín HELUZ Izostat Duo 6m 17 977Kč

Vazníky

199 000Kč
Kompletní vazníková konstrukce pro RD a garáž, včetně dovozu a montáže 199 000Kč
Kompletní pokrytí střechy taškama pro RD a garáž + kompletní okapový systém 456 424Kč

Okna a dveře

244 770Kč
Kompletní okna pro RD a garáž, profil Veka Softline 82 244 500Kč
3 ks betonového potěru pro podbetonování vchodových dveří, dvou HS portálů a dveří do garáže 270Kč

Články stavebnika