VIDEO: Pokládka ležaté kanalizace

Svépomocí živě

Etapu pokládky ležaté kanalizace jsme svěřili do rukou odborníků. I když na ni v uvozovkách nic není a někteří stavebníci se do této etapy pouštějí svépomocí, my jsme se rozhodli povolat řemeslníky.

S kladením trubek jsme začínali v místě prostupů ven z domu. Prostupy byly připraveny již z betonování základů a tvořila je KG trubka o průměru 160 mm. Kanalizační potrubí pod deskou se dle výkresu provádělo z trubek o průměru 125 mm.

Kladení potrubí bylo prováděno dle výkresů kanalizace, které jsou součástí naší projektové dokumentace. Řemeslníci mi prozradili, že podle normy je nutné u odpadní kanalizace dodržet sklon 3 cm na 1 metr délky potrubí. V případě odvodu pouze dešťové vody, v našem případě z prostoru rovné střechy nad garáží požaduje norma 1cm sklonu na 1 metr délky potrubí.

Sklon byl po celou dobu práce kontrolován pomocí dlouhé vodováhy.

Některá místa vyžadovala vykopání zeminy a položení potrubí do větší hloubky. Jinde bylo zase nutné podložit potrubí kusy betonu a jiným materiálem. Beton ani jiné ostré předměty nesmí pod trubkami zůstat. Při zasypávání prostoru desky pak bude nutné důkladně podsypat a obsypat trubky pískem a veškeré provizorní podpěry odstranit.

Tloušťka betonu základové desky bude 15cm. Potrubí bylo ukládáno tak, aby nad deskou vyčnívala hrdla trubek. 

 

TIP: V předchozím videu jsme betonovali ztracené bednění. V příštím videu se podíváme na zavážení a hutnění prostoru desky.

 

Otázka

Realizovali jste nebo plánujete realizovat pokládku kanalizace pod deskou svépomocí bez asistence řemeslníků? Odpovědi pište prosím do komentářů.

 

Fotogalerie

Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
Pokládka ležaté kanalizace
VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Následujicí článek autora
18.09.2019 09:30 6914 zhlédnutí
VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Konečně nastal čas zaměřit se také na zahradu domu Svépomocí ŽIVĚ. V rohu zahrady bude...

Stavební etapa: příprava a betonování desky příprava a betonování desky videa

Název položky Cena
Kanalizační materiál 5 547 Kč
Pokládka kanalizace - doprava a práce 3 480 Kč
Celkem 9 027 Kč