VIDEO: Dokončení a vyzvednutí projektové dokumentace

Svépomocí živě

V průběhu tvorby projektové dokumentace jsme emailem dostávali pravidelně v PDF podobě dokončované výkresy, abychom mohli konzultovat případné dotazy, které při projektování vyvstanou. Současně jsme měli k dispozici situační výkresy s umístěním domu na pozemku, díky kterým jsme mohli pomalu začít shánět potřebná vyjádření.

Při jedné cestě kolem Českého Brodu jsem se zastavil na stavebním úřadu, abych si udělal definitivně jasno v tom, koho a o co budeme muset požádat, než budeme moci předložit žádost o stavební povolení.

Na pozemku v Rostoklatech nejsou dokončeny rozvody vody a kanalizace a při projektování a usazování domu jsme vycházeli z projektové dokumentace pro tyto IS.

Na stavebním úřadu jsme se dozvěděli, že nemůžeme v projektu domu počítat s napojením na IS, které v lokalitě chybí, a jejich výstavba bude probíhat teprve v roce 2015. Za těchto podmínek není možné stavbu povolit.

Jediná možnost, která přichází v úvahu, a na které jsme se domluvili, je změnit situační výkres domu a místo napojení na budoucí kanalizaci, zakreslit na pozemek žumpu a nechat vytvořit samostatnou projektovou dokumentaci pro studnu, aby měl dům přívod vody.

Zděšeně jsem volal ihned do G SERVISu, kde se finalizoval projekt a ihned objednal projektovou dokumentaci na vrtanou studnu, která se na pozemku bude realizovat maximálně za účelem získání vody pro zavlažování zahrady. Pochopitelně za předpokladu, že se realizace studny pro tento účel vyplatí.

Dokumentaci na studnu jsme získali do 10 dnů od objednání a po vyzvednutí všech výkresů jsme se mohli pustit do zajišťování potřebných vyjádření a podat žádost o stavební povolení.

 

Postup tvorby projektové dokumentace:

  • Studie domu – 20 dnů
  • Vytvoření návrhů na změnu studie – 10 dnů
  • Úpravy studie – 10 dnů
  • Energetické posouzení domu – 5 dnů
  • Stavební část projektu + profese – 25 dnů
  • Měření radonu – v průběhu tvorby projektu
  • Změna připojení na IS – 10 dnů

 

Tvorba projektové dokumentace se skládala celkem ze 7 etap, které dohromady trvaly přibližně 80 pracovních dnů. Cena individuální projektové dokumentace pro stavební povolení byla 60.000 Kč dokumentace pro vrtanou studnu 8.500 Kč a cena studie domu 25.000 Kč. Dohromady jsme zaplatili částku 93.500 Kč včetně DPH.


TIP: V předchozím videu jsme si povídali s paní Radanou Marešovou ze stavebního úřadu v Českém Brodu o tom, jaké zásady při komunikaci se stavebním úřadem obecně platí, kdy bychom měli úřad poprvé navštívit a jaké dokumenty k získání povolení budeme potřebovat. 

V příštím článku se detailně podíváme na postup získávání vyjádření od dotčených orgánů, podíváme se na formuláře, které je třeba k vyjádření vyplnit a prozradíme, jak dlouho nám získání všech kladných vyjádření trvalo.


Otázka

Narazili jste při tvorbě projektové dokumentace pro svůj dům na nějaké překážky?  Pište do komentářů.

VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Následujicí článek autora
18.09.2019 09:30 5396 zhlédnutí
VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Konečně nastal čas zaměřit se také na zahradu domu Svépomocí ŽIVĚ. V rohu zahrady bude...

Stavební etapa: projekt domu studie a projekt domu videa

Název položky Cena
Studie domu 20 660 Kč
Individuální projektová dokumentace 49 587 Kč
Projekt vrtané studny 7 025 Kč
Celkem 77 272 Kč

1 komentář

Petr
napsal(a) Petr/24. říj 2015 03:37

A kolik stál realizační projekt ?

Odkaz Komentáře