Kolik bude stát oplocení pozemku a jaké povolení budeme potřebovat?

Svépomocí živě

Pozemek v Rostoklatech, na kterém budeme již na jaře stavět svépomocí pasivní dům, potřebujeme oplotit. Zajímalo nás, kolik bude oplocení stát a pro kalkulaci z pohodlí domova jsme vyzkoušeli použít online konfigurátor.

V předchozím článku jsme řešili výběr typu oplocení. Kolik ale bude oplocení stát a jaké potřebujeme povolení? 

 

Nejprve jsem navštívil stránku pro nahlížení do katastru nemovitostí a změřil délky stran pozemku. Pro boční oplocení máme v plánu využít svařované sítě PILONET Heavy výšky 180cm s podhrabovými deskami. Čelní strana pozemku bude oplocena pomocí mobilních panelů a jižní strana navazuje na stávající zástavbu.

 

Boční strany pozemku mají shodnou délku 38m. Přední strana pro mobilní oplocení měří 22m.

 

V konfigurátoru na stránce http://www.postavsiplot.cz/ jsme vybrali zahradní síť PILONET Heavy s výškou 180cm.

01-oploceni-pilecky 

Pro levou (A) a pravou (C) stranu našeho pozemku jsme zadali délku 38m a zaškrtli volbu „podhrabové desky“. Ihned se nám zobrazila cena 35 062 Kč. K této částce budeme muset přičíst cenu čelního oplocení, která se v konfigurátoru již nezadává.

02-oploceni-pilecky 

Pro zjištění ceny panelů jsme v ceníku vyhledali příslušnou stránku. Jeden panel měří bezmála 3,5m a my jich tak budeme potřebovat celkem sedm + betonové patky a spony. Celková cena za čelní oplocení tak vyjde na 12.100 Kč, ale po dokončení stavby ho samozřejmě plánujeme opět prodat dál.

03-oploceni-pilecky 

Sami jsme si tedy doma spočítali cenu oplocení na částku 47.162 Kč včetně DPH.

 

Současně jsme ve firmě Pilecký požádali o vypracování cenové nabídky a jako podklady jsme poslali opět rozměry pozemku a požadovanou výšku oplocení.

 

Cena v nabídce za materiál (bez práce) se slevou 10% a DPH je 51,600 Kč což je zhruba o 4.500 Kč více, než jsem původně plánoval s pomocí konfigurátoru.

POVOLENÍ PRO STAVBU OPLOCENÍ

Před stavbou plotu bylo třeba vyřešit také legislativu a to konkrétně:

  • Souhlasy všech majitelů sousedních pozemků
  • Souhlas obce
  • Žádost o územní souhlas (na stavebním úřadu)

Pro souhlas sousedů a obce jsem si vytvořil jednoduchý dokument s obrázkem pozemku staženým z katastru nemovitostí. Doplnil jména majitelů sousedních pozemků a připravil pár teček pro podpis vyjadřující souhlas.

 

Druhá stránka souhlasného dokumentu :-) byla připravena pro obec a na třetí stránce je k dispozici obrázek bočního a čelního oplocení.

 

Sousedy se mi povedlo zastihnout v jeden večer a bez problémů od nich získat podpisy. S podepsaným dokumentem jsem zajel hned na probíhající zasedání zastupitelstva a do jejich plánovaného programu zahrnul odsouhlasení realizace oplocení na našem pozemku.

 

Vše vyřízeno bez problémů. Dokument jsem přidal jako přílohu Žádosti o územní souhlas, který jsem vyplnil a odevzdal na podatelně stavebního úřadu.

 

Po telefonické domluvě s paní, která má na starost obec Rostoklaty mi bylo řečeno, že souhlas získáme zhruba za 7 dnů.

 

Oba zmíněné dokumenty naleznete ke stažení v příloze tohoto článku.

TIP: V předchozím článku jsme hledali vhodný typ oplocení pozemku před stavbou. A na co se podíváme příště? Čeká nás výběr materiálu pro obvodvé zdivo a stropy. Více v přístím videu

VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Následujicí článek autora
18.09.2019 09:30 4527 zhlédnutí
VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Konečně nastal čas zaměřit se také na zahradu domu Svépomocí ŽIVĚ. V rohu zahrady bude...

Stavební etapa: oplocení pozemku oplocení pozemku

Název položky Cena
poplatek na stavebním úřadu 500 Kč
Celkem 500 Kč

9 komentáře

JM
napsal(a) JM/19. říj 2015 12:04

Aktuálně řeším územní souhlas na opocení, po dnešní návštěvě SÚ budu potřebovat ještě:
(souhlas sousedů mám)
Vyjádření památkářů (3 pásmo vesnická památkové zóny)
Vyjádření ČEZ (v sousedním pozemku obce je kabel.vedení)
Znovu na obec - souhlas co mi po měsíci dali nestačí, napsali mi to samostatně s jejich podmínkami ale souhlas musí být na žádosti co jsem připravil. Na obci zdržení, protože mi nepodepsali mnou dodaný papír (připraven dle vzoru zde zveřejněném) dokonce si ho nechali - i s podpisy sousedů a dokumentací k plotu.

S vydrbaným pletivem tolika papírování a nejhorší je že při druhé a třetí návštěvě mi řeknou pokaždé něco jiného... Ještě že ohlášku jsme objednali zaplatili vč vyřízení povolení...

Odkaz Komentáře
slavajs
napsal(a) slavajs/29. čvc 2015 20:03

stavební zákon platí v celé čr stejně

Odkaz Komentáře
slavajs
napsal(a) slavajs/29. čvc 2015 20:03

Hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce

Díl 1: Povolení a ohlášení

§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,
b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e),
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,
e) stavby, a to
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m;
4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov;
5. podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny61) včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
6. vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu59) a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
7. rozvody tepelné energie59) a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;
8. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky;
9. stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou stavby vodního díla;
10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
11. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;
12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
13. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
14. oplocení;
15. reklamní a informační zařízení;
16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně;
17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výs

Odkaz Komentáře
Pavel Tesárek
napsal(a) Pavel Tesárek/29. čvc 2015 19:54

To: slavajs
Neměli jsem stavební povolení ani ohlášení stavby.
Podávali jsem žádost o územní souhlas, který po nás stavební úřad vyžadoval. Zeptejte se na svém stavebním úřadu, až budete potřebovat nově oplotit pozemek. Je možné, že podmínky na Vaší stavbě budou jiné.

Podělte se poté s námi o svou zkušenost.

Odkaz Komentáře
slavajs
napsal(a) slavajs/29. čvc 2015 19:40

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 14. oplocení;

Odkaz Komentáře
slavajs
napsal(a) slavajs/29. čvc 2015 19:37

nechápu na co povolení!! na oplocení není třeba!!!!

Odkaz Komentáře
Ing. arch. Martin Veber
napsal(a) Ing. arch. Martin Veber/15. říj 2014 19:50

Ceníky mají úplně stejné, je to dáno novelou stavebního zákona platnou od ledna roku 2013.

Platí se za vydání rozhodnutí k doplňkové stavbě (čímž oplocení je) 500 Kč v územním řízení a 500 Kč ve stavebním řízení. V případě územního souhlasu na místo rozhodnutí ušetříte 250 Kč, v případě že Vám úřad překlopí ohlášení stavby do regulérního stavebního řízení s vydáním stavebního povolení, připlatíte si dalších 500 Kč. Cena tedy být pro každou situaci trochu jiná, ale sazebník je stejný.

Odkaz Komentáře
Pavel
napsal(a) Pavel/15. říj 2014 18:32

Z praxe vím, že každý úřad přistupuje různě k povolování staveb atd. Do teď jsem si ovšem myslel, že alespoň ceníky mají stejné. Koukám tedy, že nemají :-)

Odkaz Komentáře
Jiří Žemlička
napsal(a) Jiří Žemlička/15. říj 2014 15:20

Mě stejné povolení stálo minulý měsíc 1000Kč, asi má každý úřad jiný ceník :-)

Odkaz Komentáře