VIDEO: Zapůjčení stropních stojek pro podepření MIAKO stropu

Svépomocí živě

Pro konstrukci stropu v 1.NP jsme zvolili „skládačku“ v podobě POT nosníků a MIAKO vložek. Než bylo možné začít s pokládkou a rozmisťováním POT nosníků, museli jsme nejprve sehnat stojky (podpěry), kterými bude možno strop podepřít.

Stavebníci v této etapě vybírají zpravidla ze dvou možností. Tou první je nákup kulatin, které se na stavbě přesně nařežou a podle potřeby vypodloží klíny nebo zapůjčení profesionálních vzpěr. Tento postup jsme zvolili při realizaci stropu my.

Z projektové dokumentace jsme vzali výkres MIAKO stropu, který zpracoval statik firmy Wienerberger a poslali ho do půjčovny strojů a nářadí Stavebnin DEK. Půjčovna nám nechala zpracovat rozmístění podpor pro dům a garáž, a současně vypracovala cenovou nabídku na 30 denní pronájem.

 

Podle výkresu rozmístění a počtu jednotlivých vzpěr i nosníků jsme vše objednali, a nechali zavést na stavbu. Vzpěry je nutné rozmístit ideálně ještě před rozmisťováním POT nosníků, aby nedošlo k jejich prohnutí.

Nabídku, kterou jsme dostali na 30 denní pronájem vzpěr, si můžete stáhnout v příloze tohoto článku.

 

TIP: V předchozím článku se dozvíte, ja jsme dělali překlady Porotherm nad okna a dveře. V příštím videu se podíváme na přípravu MIAKO stropu a POT nosníků. Zeptáme se statika Iva Petráška na rozdíl mezi MIAKO stropem a betonovými panely.

 

Otázka

Budete stropní stojky půjčovat v půjčovně, nebo si nařežete vlastní z dřevěných kulatin? Své příspěvky pište prosím do komentářů.

VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Následujicí článek autora
18.09.2019 09:30 6913 zhlédnutí
VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Konečně nastal čas zaměřit se také na zahradu domu Svépomocí ŽIVĚ. V rohu zahrady bude...

Stavební etapa: příprava a betonování stropu příprava a betonování stropu videa

Název položky Cena
Zapůjčení stojek 15 520 Kč
Doprava stojek 2 900 Kč
Celkem 18 420 Kč