VIDEO: Lití anhydritové podlahy

Svépomocí živě

Po dokončení izolace podlah a provedení rozvodů podlahového vytápění bylo na řadě lití podlah anhydritovou litou směsí. Několik dní před samotným litím proběhlo na stavbě zaměření realizační firmou a pak již nic nebránilo v příjezdu mixů.

 „Realizační firma by měla dorazit na stavbu minimálně 2-3 dny před samotným litím, zkontrolovat připravenost stavby, minimální a maximální výšky. Ty jdou zaměřit například digitálním rotačním laserem podle osazených dveří či francouzských oken. Aby nedošlo k nedorozumění, zkontroluje se také vágrys,“ pospal úkony při zaměřování výšek Petr Hoke ze společnosti CEMEX. Co dalšího je nutné před samotným litím podlahy zajistit, si přečtěte v předchozím článku.

Různá podlahová krytina v domě

V jednotlivých místnostech je již při pokládce tepelné izolace nutné znát budoucí finální podlahovou krytinu. V našem případě bude ve většině místností v 1.NP použita dlažba u které počítáme s tloušťkou 1,5 centimetru včetně flexibilního lepidla. Zbylé místnosti budou kryty vinylovou plovoucí podlahou tloušťky 5 mm.

mini 1

Místnosti s různým typem finální podlahové krytiny je nutné v prostoru dveří oddělili dilatačním profilem, který nám později umožní vylít odlišně vysokou vrstvu anhydritové lité směsi Anhylevel.

Prostor pod a kolem dilatačního profilu je nutné dokonale utěsnit nízkoexpanzní pěnou a také ukotvit k podlahové tepelné izolaci.

V místnostech se stejnou výškou finální podlahové krytiny není nutné instalovat dilatační profily. To platí pro místnosti do velikosti 600 m2 nebo pokud je strana obdélníku menší než poměr 1:3.

mini 2

Místa se zvýšenou zátěží

V domě se vyskytuje několik míst, například technická místnost s akumulační nádrží nebo prostor, ve kterém bude usazena krbová vložka, která ponesou vyšší zatížení než ostatní podlahové plochy. Jak bychom měli v těchto místech při lití postupovat? 

"V případě krbové vložky, musíte myslet také na samotnou únosnost izolační vrstvy, tedy polystyrenu. Ten se může zaměnit za extrudovaný polystyren, který má větší únosnost. Také můžeme toto místo dovystužit, většinou kari sítí nebo někdy i králičím pletivem,“ vysvětluje Petr Hoke.

Rozlivová zkouška a lití podlah

Před příjezdem prvního mixu instalovali technici před domem čerpací stroj, kterým bude směs dopravována do domu a postupně napojili hadice do 2.NP, ve kterém budeme s litím začínat.

Před litím jsme provedli rozlivovou zkoušku a směs anhydritu přímo na stavbě upravili na potřebnou konzistenci.

Po zahájení lití se jeden z techniků soustředil na samotné lití směsi a druhý podle připraveného vágrysu prováděl měření výšky pomocí digitálního nivelačního přístroje.

mini 3

Jakmile byla podlaha v jednotlivých místnostech vylita, přišlo na řadu použití natřásací latě, se kterou se Anhylevel v jednom kroku zhutní, odvzdušní a urovná do roviny.

Utěsnění domu chrání před průvanem

Před litím, bylo nutné v domě zavřít a zakrýt všechny okna a další otvory, například komín. Z jakého důvodu se toto opatření provádí?

„Všechny otvory by měly být utěsněny, aby nedocházelo k průvanu nebo komínovému efektu. Z důvodu nerovnoměrného vysychání. Po dobu 24-48 hodin by měl anhydrit takto svévolně vysychat. Po této době je ideální několikrát vyvětrat jednotlivé místnosti. Pouštět podlahové topení se příliš nedoporučuje. Materiál musí svévolně, a především rovnoměrně vysychat, jinak může dojít ke zkroucení,“ vysvětlil Petr Hoke.

Broušení po pěti týdnech

Po vylití a následném vytvrdnutí anhydritové směsi Anhylevel přichází na řadu broušení. Termín broušení závisí na vysychání anhydritového potěru. Obvyklá doba broušení po vylití je 4 až 5 týdnů v závislosti na zbytkové vlhkosti.

mini 4

Po 5 týdnech od vylití provedla realizační firma kontrolu podlah, odstranění dilatačních oddělovacích profilů i obvodových pásků a všechny podlahy přebrousila.

VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Následujicí článek autora
18.09.2019 09:30 6911 zhlédnutí
VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Konečně nastal čas zaměřit se také na zahradu domu Svépomocí ŽIVĚ. V rohu zahrady bude...

Stavební etapa: podlahy, koberce podlahové topení a radiátory podlahy, koberce podlahové topení a radiátory podlahové topení a radiátory podlahy, koberce videa