Mirek a Lidka - stavba domu

Mirek a Lidka
Velikost pozemku
neuvedeno
Typ domu
neuvedeno
Zastavěná plocha
neuvedeno
Podlahová plocha
neuvedeno
Plánovaný rozpočet
neuvedeno
Prostavěno
541 938Kč
Články

Náklady

pozemek 280 000Kč
projektant 34 800Kč
poplatky 5 850Kč
Obci za povolení vybudovat sjezd 500Kč
Maringotka + doprava 12 000Kč
Celkové náklady na zbudování plotu 16 852Kč
Projekt na vodovodní a kanalizační přípojku 2 500Kč
Vodovodní a kanalizační přípojka k hranicím domu 30 092Kč
Míchačka a její renovace 1 000Kč
Stavební bouda 5 000Kč
Sejmutí ornice 1 800Kč
Zaměření rohů budoucího domu 3 320Kč
Pomocní dělníci na 3 dny práce 3 100Kč
Kamení + doprava 5 019Kč
Beton 11m3 12 000Kč
Zemnící pásek + instalace 2 900Kč
Ostatní (roxory, průchodky, atd.) 2 800Kč
Cement (160 pytlů) 10 500Kč
Písek frakce 0–4 12 127Kč
Ztracené bednění 14 713Kč
Pomocní dělníci 3 675Kč
Kanalizační KG trubky 1 811Kč
12 aut rumiska 5 400Kč
Štěrk frakce 16–32 3 000Kč
Pěch (žaba) 1 100Kč
Pomocní dělníci 2 000Kč
Vibrační deska (žehlička) 400Kč
Kari sítě 17 679Kč
25 m3 betonu 50 000Kč

Články stavebnika