Lukáš a Bětka - stavba domu

Lukáš a Bětka
Velikost pozemku
neuvedeno
Typ domu
neuvedeno
Zastavěná plocha
neuvedeno
Podlahová plocha
neuvedeno
Plánovaný rozpočet
neuvedeno
Prostavěno
1 970 418Kč
Články

Náklady

Koupě pozemku

1 650 000Kč
Pozemek 1 500 000Kč
Provize realitce 150 000Kč
Náklady: Platba ČEZu za garantovaný příkon 12 500Kč
Připojovací poplatek obci 18 000Kč
Přídělání dalších paré projektové dokumentace 200Kč
Sdružený pilíř včetně staveništní zásuvky 26 373Kč
Přípojky vody a plynu, vodovodní šachta 54 807Kč
Instalace vodoměru 1 407Kč

Projekt

90 040Kč
projekt 90 040Kč
Vyřízení stavebního povolení resp. ohlášení stavby 20 000Kč
Chránička kabelů pod vjezdem 4 600Kč
Doplnění geologického a radonového průzkumu 10 472Kč
Kácení 1 388Kč
Ztracené bednění 5 195Kč
Vápno 120Kč
Zemnící páska 1 000Kč
Zemní práce + beton 34 196Kč
Kámen (cena za odvoz) 2 600Kč

Základová deska

37 520Kč
Kari sítě 7 800Kč
Rozvody sítí od pilíře a šachty 5 663Kč
Šalování 3 020Kč
Zapůjčení dusadla 1 452Kč
Beton 19 585Kč

Články stavebnika