Michal a Martina - stavba domu

Michal a Martina
Velikost pozemku
neuvedeno
Typ domu
neuvedeno
Zastavěná plocha
neuvedeno
Podlahová plocha
neuvedeno
Plánovaný rozpočet
neuvedeno
Prostavěno
32 616Kč
Články

Náklady

Geometrický plán 5 177Kč
Darovací smlouva 1 500Kč
Znalecký posudek 1 500Kč
Měření radonu 1 730Kč
Vyjádření O2 110Kč
Projekt (autorizační poplatek) 2 500Kč
Doplněk projektu - sjezd 2 500Kč
Správní poplatky 2 000Kč
Režijní náklady 3 800Kč
Propočet stavby 1 800Kč
Odhad bud. nemovitosti 5 500Kč
vyřízení hypotéky 3 999Kč
staveništní rozvaděč 500Kč

Články stavebnika