PetrJ - stavba domu

PetrJ
Velikost pozemku
neuvedeno
Typ domu
Zastavěná plocha
neuvedeno
Podlahová plocha
neuvedeno
Plánovaný rozpočet
neuvedeno