Boris a Vierka - stavba domu

Boris a Vierka
Velikost pozemku
300
Typ domu
patrový
Zastavěná plocha
145 m2
Podlahová plocha
120 m2
Plánovaný rozpočet
100 000e
Prostavěno
52 110Kč
Články

Náklady

báger 110Kč
štrk podsyp 110Kč
kompletné zameranie aj vrátane predproj. dokum. 510Kč
hromozvod 110Kč
robotníci základy 60Kč
zameranie základov -5cm 100Kč
betón základy 32m3 2 300Kč
odpad do základov,práca,kopanie 300Kč
stavebný materiál komplet po základovú dosku 1 540Kč
UNC-štrkovanie základov 90Kč
betón základové debnenie 9m3 730Kč
prenájom žaby 2x weekend 40Kč
štrk do základov lomový 2x 5m3 160Kč
šalovanie dosky robotníci 90Kč
betón základová doska 25m3 1 905Kč
a fy. podlahy.sk Piešťany 300Kč

Hotové múry

3 255Kč
založenie stavby Family 44 150Kč
robotníci komplet múry (piatok a sobota) 1 200Kč
pomocníci 280Kč
vodná píla 40Kč
doplatok stavebnín, kari siete, parabit a pod... 1 585Kč

Strop

3 200Kč
robotníci komplet strop 1 300Kč
schodisko 400Kč
betón strop komplet 17m3 1 500Kč
robotníci múry 400Kč
tyče do venca 100Kč

Strecha na kľúč

14 000Kč
komplet ak so strešnými oknami 14 000Kč

Okná

7 000Kč
komplet s montážou 7 000Kč

Elektrika

3 000Kč
Cena komplet 3 000Kč

Omietky - hotovo

4 600Kč
materiál vrátane priečok, betón kontakt, lepidlá atď... 2 000Kč
komplet práca, omietky na stropoch, vybudovanie priečok, omietky, pucovka, požičanie omietačky 2 600Kč
EPS 200 1 500Kč
Kotol: Viesmann vitodens 100 + 120l zásobník TUV a 4ks radiátory viesmann 1200mm 1 900Kč
robota, materiál, pripojenie plynu, revízna správa, podlahovka-práca 1 700Kč
anhydryd 100m2
plastová šachta 1000mm 500Kč
Knauf 1 300Kč
Robota vrátane parozábrany 1 200Kč

Články stavebnika