L + M - stavba domu

L + M
Velikost pozemku
1 000 m2
Typ domu
přízemní
Zastavěná plocha
160 m2
Podlahová plocha
123 m2
Plánovaný rozpočet
2 700 000 Kč
Prostavěno
98 200Kč
Články

Náklady

rozdělení parcely + zaměření pozemku 6 000Kč
poplatek za vklad do KN 1 000Kč
PD RD vč. příjezd.kom. 10 000Kč
PD jímka vč. přípojky 4 000Kč
PD retenční nádrž 4 000Kč
PD studny vč. povolení 10 200Kč
nalezení pramenu studny 1 500Kč
PENB 1 800Kč
PBŘ 3 500Kč
statický výpočet překladu 1 500Kč
měření radonu 2 000Kč
poplatek za stavební řízení 6 000Kč
vyjmutí ze ZPF 7 500Kč
plechová bouda vč.dopravy a montáže 11 000Kč
hřebíky na kadiboudu 200Kč
vytyčení hranic pozemku 3 000Kč
rezervace příkonu 3x25 12 500Kč
elektro materiál komplet 10 500Kč
revizní zpráva 2 000Kč

Články stavebnika