126revo

126revo
Velikost pozemku

Velikost pozemku

1 400 m2

Zastavěná plocha

Zastavěná plocha

90 m2

Plánovaný rozpočet

Plánovaný rozpočet

2 500 000 Kč

Typ domu

Typ domu

patrový

Podlahová plocha

Podlahová plocha

80 m2