Stavební povolení

Příspěvek stavebníka

Na podzim 2009 začal projektant pracovat na našem projektu a i řešit papírování skrz stavební povolení. Sice jsme měli mít jen ohlášku ale kvůli spojenému územnímu rozhodnutí a pozdějšímu nesouhlasu sousedů budeme muset mít stavební povolení.

Při papírování se totiž zjistilo že majitel sousedního pozemku zemřel a není stále vyřízeno dědictví. Tak můžeme čekat nebo si oběháme všechny dědice… je jich 5. Úkolu se chopil muž, že prý bude rychlejší. Jeden z dědiců podepsal v pohodě, druhý – náš soused bohužel ne. Prý tam měl být bungalov, což je pravda ale taky jsme to tak neplánovali a teď mu budeme koukat na relaxační část, máme okna jeho směrem a že mu rozkopeme cestu před barákem, kde se bohužel musíme napojit na vodu… ostatní dědicové opsali tu samou větu….  Další podpisy jsme již nepotřebovali, protože jsme si z jiných stran samy sobě sousedem. Pozemky máme ještě rozdělené, slučovat se budou až potom, což je teď ale výhoda.

 

V říjnu jsme si ještě samy podali a i zaplatili žádost o elektřinu. Do roka jí prý budeme mít. Na každé straně pozemku máme sloup, tak to bude snad rychlovka.

 

Na konci ledna 2010 jsme obdrželi hotový projekt a doplatili zálohu projektantovi. Následně jsme ho odvezli na SÚ a podali  žádost o stavební povolení a zároveň se zaplatili správní poplatek 300.- Kč. Prý se to rovnou spojí i s územkem. Za dva týdny přišlo oznámení o spojení územního a stavebního řízení a rovnou i pozvánka k veřejnému ústnímu jednání, kvůli nesouhlasu sousedů. Paní z úřadu se přijela podívat na místo, pochválila nás za pěkně vyvěšené oznámení a sousedovo námitky zamítla v jedné větě.

 

Koncem března jsme si zajeli pro rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na SÚ  a tam se i doplatilo 300.- Kč dle zákona (sama nevím za co) a musí se ale ještě počkat na nabití právní moci… prý 14 dní… nakonec to bylo trošku déle a bylo to hotové až začátkem května, a to jsme si pro to raději zajeli, než se spoléhat na naši poštu. Takže celé stavební povolení i s projektem trvalo cca 7-8 měsíců.

 

A ještě bych chtěla podotknout, jak jsem si v minulém článku stěžovala že nám CHKO nepovolili postavit náš původní dům kvůli jinému sklonu střechy, abychom neporušili krajinný ráz a že zóny už neexistují… tak jsme pak v papírech našli dopis z CHKO že jsme ve 4 zóně a v zastavěné části, tudíž se žádný krajinný ráz posuzovat nebude atd…. Prostě když to shrnu, mohli jsme zřejmě nakonec ten náš domek postavit!

 

Co náš projekt obsahoval:

 • Projekt domu, u toho byl i zvlášť projekt na vodu a kanalizaci, elektroinstalaci
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Průzkum měření radonu z podloží
 • Geologický posudek
 • Požárně – technická zpráva
 • Projednání stavby s dotčenými orgány státní zprávy a organizacemi:
  • RWE – stanovisko z hlediska existence plynárenského zařízení v místě stavby (ač u nás nebude)
  • Vyjádření obce
  • Smlouva o dodávce elektřiny ČEZ a vyjádření o existenci energ. zařízení v místě stavby
  • ÚPI – MěÚ
  • Vyjádření MěÚ – životní prostředí
  • Sdělení Správy CHKO ke stavbě
  • Vyjádření o existenci elektronických komunikací – Telefonica copany
  • Vyjádření Svak
  • Výpis z LV – doklad o vlastnictví pozemků
  • Informace o sousedech - souhlas
Projekt domu
Předchozí článek autora
14.06.2011 19:21 10369 zhlédnutí
Projekt domu
Vybrat typ domku se pro nás zdál úkol docela jednoduchý. Už před výběrem pozemku jsme věděli že...
Příprava a vyrovnání pozemku
Následujicí článek autora
04.01.2012 23:25 18285 zhlédnutí
Příprava a vyrovnání pozemku
Do zemních prací jsme se vrhli v březnu 2010. Hned jak se udělalo trošku tepleji, tak aby byla...

Stavební etapa: stavební řízení

Název položky Cena
Projekt
Poplatky na SÚ 600 Kč
Žádost o připojení ČEZ 12 500 Kč
Celkem 13 100 Kč