Betonování v zimě

19.12.2018 12:30 2704 zhlédnutí
Redakční

Chvilku naměříme 10 stupňů nad nulou a z ničeho nic mrzne až praští. Je při takto prudkých změnách teplot vhodné betonovat? Má smysl se teď pouštět do budování základů a betonování desky? Do kolika stupňů celsia je možné zpracovávat beton?

Otázky jsem si pokládal, když teploměr ukazoval 1°C, předpověď hovořila o blížících se -8°C a já projížděl kolem pozemku, na kterém se právě stavební firma pouštěla do bagrování základových pásů.

V tu chvíli mě napadly otázky zmíněné v úvodu tohoto článku a domluvil jsem si konzultaci u výrobce betonu, společnosti CEMEX, kde na mé otázky odpovídal Daniel Šmíd.

Pro většinu stavební chemie a s ní souvisejících prací platí, že zpracovatelnost je do 5°C. U betonů to tak úplně pravda není.

Daniel Šmíd
U betonu, respektive cementu je to obdobné. Tady však dokážeme ovlivnit rychlost hydratace pomocí teploty vstupních surovin a speciálních přísad.


Dle slov Dana Šmída je možné betonárnami spolehlivě vyrábět a dopravovat na stavbu beton při venkovní teplotě až do -10°C. Při nižších teplotách již nastává problém s čerpáním a provozem autodomíchávačů.

Příprava a použití betonu při teplotě nad 5°C

Od listopadu do března se bez ohledu na teplotu setkáte u betonářských firem s takzvaným “zimním opatřením”.

Důvodem jsou zvýšené provozní náklady v zimním období. Například nutnost předehřívat vodu i kamenivo před mícháním tak, aby na stavbu dorazila směs betonu zaručující správné nastartování hydratačního procesu, nebo-li tvrdnutí.

Za 1m3 betonu se v zimním období je potřeba počítat s navýšením ceny o cca 130 Kč/m3 bez DPH.

Příprava a použití betonu při teplotě do -5°C

Při teplotách pod 5°C přestává standardně cement hydratovat a proces tuhnutí se takřka zastaví. Při méně než 0°C již neprobíhá vůbec.

Aby bylo možné beton v tomto období používat, je nutné volit vyšší pevnostní třídy betonu nebo upravit složení - takzvané zimní směsi.

K výrobě je potřeba použití teplé vody pro nastartování hydratačního procesu a speciálních přísad urychlujících náběh pevností. Nemrznoucí přísady ala Fridex apod. u betonu nefungují a jedná se o mýtus.

Jednou věcí je výroba betonu a druhou věcí jeho dodávka na stavbu. My, výrobci, i při teplotách v rozmezí -5°C do 5°C vyrobíme a na stavbu dodáme beton o takové teplotě, který bude připraven ke zpracování a dosažení požadované pevnosti. Stavebník následně musí zajistit, aby teplota betonu neklesla v následujících 24 hodinách pod 5°C a během min. prvních dvou dnů nedošlo k jeho zmrznutí. Rovněž podklad nesmí být promrzlý, pokrytý sněhem a ledem. Dodal Daniel Šmíd.

K ochraně aplikovaného betonu na stavbě se obvykle používají polystyrenové desky, geotextilie, zakrytí povrchu betonu slámou nebo jiným izolantem.

Daniel Šmíd
Beton při hydrataci-tuhnutí vytváří vlastní teplo, ovšem pokud bude venku velmi nízká teplota, mohl by zmrznout. Ledové krystaly by narušily nevytvrdlou strukturu cementového tmelu a beton by ztratil soudržnost. Proto je nutné jej chránit. Podle očekávaných teplot se volí způsob opatření: od zakrytí betonu geotextilií, polystyrénem, slámou či jiným izolantem, až po vytvoření uzavřeného a vytápěného prostoru.
 

Po prvních dvou dnech tuhnutí získá beton pevnost vyšší než 4MPa a v tomto okamžiku se stává mrazuvzdorným a není nezbytně nutné jej chránit.

Ale pozor: nesmí dojít k opakovanému zmrazování a rozmrazovaní v prvních 3-10 dnech dle typu betonu a teploty uložení. Například beton C25/30 bude částečně odolný vůči zmrazovacím cyklům nejdříve po 3 dnech při tvrdnutí v okolní teplotě větší než +5°C. Doplňuje Šmíd.

Příplatek za výrobu betonu s použitím přísad pro betonování do -5°C vás bude stát cca 110 Kč bez DPH za každý m3.

Příprava a použití betonu při teplotě do -10°C

V současné době není problém provádět betonáž při teplotách do -10 °C, je ovšem nutné počítat s výraznější úpravou receptury betonu, kdy je nutno použít speciální velmi účinné superplastifikátory.

Ostatní kroky jsou obdobné jako v předchozím případě. Po uložení betonu na stavbě je opět nutné zajistit 24 hodinovou ochranu betonu tak, aby jeho teplota neklesla pod 5°C a k jeho zmrznutí nedošlo dříve než za dva dny.

Při odstraňování izolací nebo rušení vytápěných krytí je vhodné dávat pozor, aby nedošlo k příliš rychlému ochlazení povrchu betonu. Je-li mezi jádrem konstrukce a povrchem rozdíl teploty větší než 15°C, může dojít k teplotnímu pnutí a prasklinám. Upozornil Daniel Šmíd.

Příplatek za výrobu betonu s použitím přísad pro betonování do -10°C vás bude stát cca 210 Kč bez DPH za každý m3.

Závěrem

Dle slov Dana Šmída je právě nejdůležitější přístup stavebníka k ošetřování a zajištění teploty v prvních dnech.

Konstrukce dosáhne potřebné odolnosti a stavebníků odpadnou nákladné sanační práce na opravy mrazem poškozených konstrukcí.

Aktuální cenu betonu můžete spočítat zde >>

Mějte se pěkně a ať se Vám daří

Je bezpečné dělat v zimě sádrokartonové příčky a podhledy?
Předchozí redakční článek
20.12.2018 10:02 1549 zhlédnutí
Je bezpečné dělat v zimě sádrokartonové příčky a podhledy?
Redakční
Teplota se v těchto dnech pravidelně střídá mezi hodnotami přesahujícími 10°C a není výjimkou, že...
Ochrana betonu či nedokončené základové desky v zimě
Následujicí redakční článek
21.12.2018 09:15 2558 zhlédnutí
Ochrana betonu či nedokončené základové desky v zimě
Redakční
Podařilo se Vám stihnout před zimou vybetonovat základy a desku? Máte hotové bednění a navezené...

Nové články na Svépomocí.cz

Redakční
Příprava stavby
Co je dům e4 a jak vznikl?
Redakční
Příprava stavby
15 tipů, jak začít jinak a lépe!
Příspěvek stavebníka
Rozvody a instalace
Rozvody elektřiny - část 15.

Související články