Elektrické připojení

Příspěvek stavebníka

Zdravím svépomocníky,

dneska bych chtěl napsat pár vět o tom, jak jsme zajišťovali elektrické připojení.

 Než jsem začal cokoliv provádět s elektrikou, musel jsem si podat žádost o přemístění měřeného místa. Původní místo je ve fasádě stávajícího objektu, který budu demolovat.

Původní připojení ke stávajícímu objektu nevyhovovalo potřebám nového RD. Z toho důvodu nám na sloup v rohu pozemku pracovníci ČEZu instalovali přípojkovou skříň.

V předstihu jsem si u elektřikáře (známého přes taťku) objednal sloupek s elektrorozvaděčem, který jsem instaloval na hranici pozemku. Před samotnou instalací jsem vykopal jámu - tak, aby byla ryska na pilíři 65 cm od úrovně terénu. Základovou spáru pro pilíř jsem udělal z 10cm betonu, ke kterému se pilíř přidělá. Pro lepší a snažší připojení pracovníky ČEZu jsem vykopal z druhé strany plotu díru k pilíři, aby tady tudy mohli vést přívodní kabel do elektrorozvaděče ze skříně na sloupu.

Zhruba za týden přijeli elektrikáři a kabel mi ze skříně přivedli do pilíře, skrz chráničku (kterou jsme do prostupu umístili). Teď čekám na zapůjčení stavebního antoníčku, který mi elektrikář připojí do pilíře, a já budu moci výkop zahrnout pískem. 

Stavební antoníček už mám půjčený a v tomto týdnu přijedou zaplombovat elektroměr.

svázaná PD ve 3 paré
Předchozí článek autora
01.07.2019 15:00 3370 zhlédnutí
Od projektu k povolení
Zdravím všechny svépomocníky, dneska bych vám chtěl popsat naši cestu od projektu k povolení.
takovýto výkres jsem si připravil
Následujicí článek autora
15.08.2019 15:00 3375 zhlédnutí
Vytyčení RD
Milí stavebníci, po delší odmlce přidávám článek, jak jsme vytyčovali náš RD.

Stavební etapa: elektroinstalace

Název položky Cena
elektro pilíř + práce 10 600 Kč
Celkem 10 600 Kč