Záložní elektrocentrály MEDVED ATS

Komerční

Záložní benzínové generátory s automatickým startem (ATS) českého výrobce MEDVED přináší díky automatickému startu a pravidelným profylaktickým startům spolehlivé řešení při zálohování systémů, ať už se jedná o firmy, serverovny,obchody, menší výroby nebo také jako záloha suchovodů a požárních čerpadel, výtahů či povodňových systémů.

Své uplatnění najdou také při skladování léků, v líhních a farmách, chovatelských stanicích nebo dispečincích monitorovacích středisek. Velké uplatnění nachází i v soukromém sektoru pro zálohování rodinných domů a sportovních objektů. V případě výpadku elektrického proudu automaticky naskočí a sami se připojí. Můžete je pohodlně řídit a sledovat na dálku, pomocí mobilního telefonu.


Elektrocentrála je nezbytným pomocníkem všude, kde není přístup k elektrické síti, ale také má své uplatnění jako záložní zdroj energie v nemocnicích, ve firmách, ve výtahových systémech či v soukromých objektech, kde by trvalejší výpadek proudu znamenal významný problém. Záložní generátory MEDVED jsou vybaveny bezobslužným elektrickým startem, který zajišťuje moderní automatická jednotka AT207. Ta v případě výpadku elektrické energie během několika sekund vyhodnotí situaci a přepojí zdroj energie.

Jak automatický start AT207 funguje?

Záložní elektrocentrála s automatickou jednotkou je připojena k hlavnímu rozvaděči nebo záložnímu elektrickému okruhu a zůstává pasivní v případě, že dodávka elektrické energie je zajištěna standardní distribuční sítí. V momentě, kdy dojde k výpadku dodávky energie ze sítě, automatická jednotka vyhodnocuje, že se jedná o výpadek trvalejšího charakteru a ne pouze k zakolísání sítě, a nastartuje benzínový generátor. Po jeho zahřátí a ustálení výstupního napětí odpojí pomocí mechanických stykačů objekt nebo okruh od distribuční sítě a připojí elektrocentrálu. Tento proces se odehraje v průběhu cca 20-30 sekund od výpadku sítě. Po obnovení dodávky energie, proběhne celý proces v opačném sledu. Inteligentní jednotka vyhodnotí stabilitu standardní sítě, odpojí generátor a připojí objekt k síti. Po dochlazení generátoru jej vypne. Díky automatice se energie z elektrocentrály nemůže dostat zpět do elektrorozvodné sítě, jedná se o bezpečnou metodu, při které nehrozí úraz. Záložní zdroj je možné provozovat v automatickém nebo manuálním režimu.

Spolehlivost a připravenost systému

Na to, aby elektrocentrála dokázala v případě výpadku spolehlivě zareagovat a nenastal zákon schválnosti, je celý systém vybaven pravidelnými profylaktickými starty, které hlídají připravenost systému a ověřují, že je zařízení funkční a připravené ke startu. Zkušební starty zpravidla s týdenní periodou zajišťují pravidelné zahřátí motoru, oleje a dobití akumulátoru. Pokud je systém vybaven GSM modulem, je možné aktuální stav záložního zdroje i distribuční sítě sledovat pomocí chytrého mobilního telefonu a to buď formou SMS zpráv nebo mobilní aplikace. Ta navíc umožňuje záložní zdroj na dálku ovládat, tedy startovat, připojovat a opět vypínat. Společnost MEDVED nabízí řadu pokročilého příslušenství ve formě kontinuálního sledování stavu paliva s výstupem do GSM, souběžné spínání ventilátoru pro ventilaci a odvod spalin z uzavřeného prostoru, velkokapacitních nádrží paliva anebo pružného výfukového potrubí.
Automatická jednotka 207 je v současnosti nejpokročilejší jednotkou na trhu, je vybavena přehledným displejem a komunikuje s obsluhou v českém jazyce. Kromě toho poskytuje důležité informace, například o napětí v síti, proudu a stavu baterie.

Regulace výstupního napětí

Pokud budete připojovat objekty a spotřebiče, které jsou citlivé na kolísání napětí, jako je například jemná elektronika, UPSky, měřicí přístroje, počítače či nářadí s elektronickou kontrolou vstupního napětí, zvolte elektrocentrálu s elektronickou regulací výstupního napětí AVR, díky které kolísání výstupního napětí zůstane v rozsahu ± 2% a nedojde tak k selhání či poškození spotřebiče. Pro zálohování čerpadel, motorů a odporových spotřebičů vám postačí standardní kapacitní regulace napětí CCL.

Jednofázové a třífázové elektrocentrály s ATS

O tom jestli pořídit jednofázovou nebo třífázovou elektrocentrálu rozhodne způsob zapojení a napájení vašeho objektu nebo okruhu. Výkon jednofázových záložních generátorů MEDVED řady Arctos se pohybuje od 5 do 18 kVA, zatímco třífázové elektrocentrály s ATS řady Grizzli mají výkon od 5 do 25 kVA. Elektrocentrály se opírají o výkonné benzinové motory značek Honda, Briggs nebo Vanguard, jejichž výkon je vždy vyšší než výkon alternátoru a celý systém je tedy vhodně dimenzován pro zajištění dodávky deklarovaného výkonu. Výrobce používá výhradně značkové komponenty a kvalitní alternátory značky Linz.

Pořízení a zapojení záložního zdroje

S výběrem vhodného modelu záložního zdroj vám pomůže odborná konzultace s aplikačním technikem a vhodně zvolený výkon může ověřit i nezávazný test přímo u zákazníka. Zapojení záložního generátoru zabere proškolené osobě cca 20-30 minut a následná obsluha je již velmi jednoduchá. Elektrocentrály MEDVED s ATS se snadno udržují a díky malým rozměrům a nízké hmotnosti se s nimi také snadno manipuluje. Po celé České i Slovenské republice je zajištěn autorizovaný servis. Přehled výkonů i kontakty pro odbornou konzultaci najdete na https://www.medved-elektrocentraly.cz/.

Fotogalerie

Záložní elektrocentrály MEDVED ATS
Záložní elektrocentrály MEDVED ATS
Záložní elektrocentrály MEDVED ATS
Záložní elektrocentrály MEDVED ATS