Tvrdá voda - jak vzniká a proč ji změkčovat

Komerční

Běžně dostupná pitná voda je v našich podmínkách samozřejmostí, v domácnostech i ve veřejných budovách. Častým problémem je však tvrdá voda, která je sice zdravotně nezávadná, ale vytváří problematický vodní kámen.

Nános vápníku na topné spirále pračky. Zdroj www.euroclean.cz

Obecně lze vodu rozdělit na pitnou a užitkovou. U pitné vody jsou vysoké nároky na kvalitu, zejména musí být zbavena všech zdraví ohrožujících složek. U užitkové vody se nároky liší podle účelu použití; obecně se vyžaduje hygienická nezávadnost. Ke stanovení kvality vody se používá řada testů zjišťujících složení, přítomnost bakterií, ale také například barvu, zápach a chuť.

Co je tvrdá voda

Velmi častým problémem je příliš tvrdá voda. Dle průzkumů se s ní potýká až 2/3 domácností v ČR. Tvrdá voda je taková, která obsahuje vysokou koncentraci rozpuštěného hořčíku a hlavně vápníku, tedy chemicky jde je o Mg2+ a Ca2+ kationty. Tyto ionty se do vody dostávají rozpouštěním hornin, především vápence. Tvrdá voda je tedy problém hlavně podzemních zdrojů vody, méně běžná je u zdrojů povrchových. Tvrdá voda sice není zdravotně škodlivá, má však několik zásadních praktických úskalí, která souvisí především se vznikem vodního kamene.

Vodní kámen je úhlavním nepřítelem myček, praček, varných konvic a mnoha dalších spotřebičů a zařízení, kde pitnou, resp. užitkovou vodu používáme. U praček, ventilů a čerpadel vodní kámen způsobuje zadření. U vodovodního potrubí snižuje průměr a tím i průtok; může způsobit i ucpání. U varných konvic, bojlerů a tepelných výměníků snižuje efektivitu přenosu tepla. V myčkách a pračkách tvrdá voda snižuje efektivitu čistících a pracích prostředků a v neposlední řadě vytváří neestetické skvrny na sklenicích a na sanitě.

Trocha "tvrdé" chemie

Vodní kámen je chemicky uhličitan vápenatý CaCO3 (případně uhličitan hořečnatý, MgCO3). Vytváří se více s rostoucím obsahem vápníku, s rostoucí hodnotou pH a se zvyšující se teplotou vody. Proto vodní kámen najdeme převážně ve varných konvicích, bojlerech, na topných tělesech praček a v tepelných výměnících.

Tvrdost vody byla dříve měřena dle německých norem v jednotkách °dH (tzv. německé stupně tvrdosti), v současnosti se nahrazuje vyjádřením pomocí látkového množství mmol/l (milimol na litr). V případě látkového množství o tvrdé vodě mluvíme přibližně od 2,5 mmol/l, nad 3,75 mmol/l označujeme vodu jako velmi tvrdou. Vodní kámen se však může vytvářet již ve středně tvrdé vodě (od 1,25 mmol/l). Tyto hodnoty lze zjistit ze zmíněných fyzikálních a chemických rozborů. V běžném kráceném rozboru pitné vody se však tvrdost nestanovuje a je třeba si ji vyžádat extra.

Vodní kámen na vodovodní baterii. Zdroj www.euroclean.cz

Vodní kámen na vodovodní baterii. Zdroj www.euroclean.cz

Česká vyhláška stanovující hygienické požadavky na pitnou vodu (252/2004 Sb.) stanovuje, že pitná voda musí obsahovat jisté minimální množství vápníku a hořčíku.

Změkčení vody šetří Vaši peněženku i zdraví

Změkčená voda nejenže zvyšuje životnost zařízení (praček, kotlů, potrubí atp.), ale také vás zbaví pravidelného čištění varných konvic a sanity od vodního kamene. Sníží se spotřeba pracích prášků a dalších mycích a čisticích prostředků. Nezanesené spotřebiče (bojlery, konvice, atp.) spotřebují méně energie. Příliš tvrdá voda pak může mít nepříznivý vliv na pokožku a také zvyšovat pravděpodobnost tvorby ledvinových kamenů a artrózy. Tudíž trvalá úprava vody se vyplatí finančně i zdravotně.

Jak zjistit tvrdost vody v domácnosti

V domácích podmínkách patrně nebudete mít možnost přesného laboratorního testu vody. Tvrdost vody lze odhalit častou tvorbou vodního kamene ve Vaší varné konvici, myčce, apod. Mezi jednoduché testy patří test s mýdlem. Pokud mýdlo ve vodě pění hodně, je voda měkká, naopak pokud nepění skoro vůbec či jen velmi málo, je podezření na tvrdou vodu. Tento test je rychlý a orientační, nicméně může odhalit zásadní otázku tvrdosti bez přesných čísel.

Existují ale také kapkové nebo papírkové testery vody. Papírkové se hůře interpretují a jsou jen orientační (ale přesnější než mýdlo). Občas jsou dodávány například společně s novou pračkou nebo myčkou. Kapkové testery jsou pro běžné domácí i průmyslové potřeby dostatečně spolehlivé a přesné. Lze podle nich navrhovat a nastavovat změkčovací zařízení, případně kontrolovat jejich funkčnost.

Prevence a odstranění vodního kamene

Konečně se dostáváme k tomu, co Vás patrně zajímá nejvíce, a to jak předcházet tvrdé vodě. Existuje více možností s různou spolehlivostí, účinností a cenou.

Již vytvořený vodní kámen v závislosti na rozsahu a ploše, lze odstranit několika způsoby

  • mechanicky (oškrábáním, drhnutím)
  • chemicky (různými přípravky - aplikace kyseliny citronové, octa nebo průmyslových silných kyselin)

avšak je nutné si uvědomit, že to neřeší příčinu - tvrdost vody, která bude stále vysoká a proces tvorby vodního kamene se bude nadále opakovat je proto důležité se zabývat hlavně prevencí.

Změkčení vody lze provést několika způsoby

Magnety a jiná elektrická „udělátka“ jsou bez výjimky nefunkční a jde jen o trik na získání peněz od nic netušícího zákazníka. Chemické srážení se ke změkčení používá na vodárnách a vyplatí se jen pro velké průtoky vody. Dávkování antiscalantů je běžné v průmyslu a u distribuce teplé užitkové vody. Demineralizace se provádí reverzní osmózou nebo destilací vody. Demineralizovaná voda je zbavena všech minerálů, nejen těch co způsobují vodní kámen, a není proto vhodná k pití.

Iontová výměna je spolehlivý, šetrný, energeticky nenáročný a ekologicky nezávadný způsob změkčení vody, který je nejvíce používán.

Jak funguje iontová výměna?

Iontová výměna patří k nejspolehlivějším preventivním řešením tvrdosti vody. Jde v principu o výměnu iontů vápníku za ionty sodíku (Na+). Na povrchu kuliček ionexu (polymerního materiálu, iontoměniče) jsou zachycené ionty sodíku. Ionty vápníku se na ionex vážou silněji než ionty sodíku. Proto se vápník z vody odstraňuje a sodík se do vody uvolňuje. Pomocí roztoku soli se pak zachycený vápník vypere do odpadu a kapacita ionexu se touto regenerací znovu obnoví.

Řez změkčovačem vody AquaSoftener. Zdroj www.euroclean.cz

Řez změkčovačem vody AquaSoftener. Zdroj www.euroclean.cz

Ionex změkčovače dokáže mimo jiné zachytit i jiné kationty, například toxické těžké kovy (olovo), ale v těchto případech účinnost záleží na mnoha faktorech (mimo jiné na hodnotě pH vody). Změkčovací zařízení neodstraňuje z vody zákal či jiné nežádoucí nečistoty.

Na trhu je mnoho variant úpraven vody a mezi nejvyžívanější patří změkčovače vody AquaSoftener, který disponuje českým atestem pro úpravu pitné vody, vydaného Státním zdravotním ústavem.

Změkčovače AquaSoftener jsou vybaveny programovatelným řídícím ventilem a pomocí plynule regulovatelného by-passu lze u zařízení nastavit výchozí tvrdost - částečnou (pro výrobu pitné vody) nebo úplnou (pro užitkovou vodu). Získáte tak upravenou, změkčenou vodu, která však stále obsahuje dostatek esenciálních minerálů požadovaných vyhláškou č.252/2004 Sb., pro pitnou vodu.

Využijte “Jarní zvýhodněné ceny” změkčovačů vody AquaSoftener do konce května na www.zmekceni-vody.cz   


Poradna zdarma pro úpravu pitné vody
+420 224 811 900
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.